نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

linguistics

linguistics


 

         گروه زبانشناسی همگانی

 

 

  گروه زبانشناسی همگانی فعالیت خود را از سال 1343 تحت عنوان گروه زبانشناسی همگانی و فرهنگ های باستانی شروع کرد و از آغاز سال تحصـــــــــــــیلی71 –1370 گروه زبانشناسی همگانی از گروه فرهنگ و زبانهای باستانی جدا شد . این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زبانشناسی دانشجو می پذیرد . اعضای هیئت علمی 6 نفره این گروه را 4  استاد و  2  استادیار تشکیل می دهند .

 

معرفی رشته :

دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب ها و قواعد حاکم بر آن می پردازند . در این رشته زبان از جنبه های ساختاری ، اجتماعی ، فرهنگی ، ادبی و آموزشی ، روانشناختی ، زیستی و دیگر زمینه های مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد . دانش آموختگان این رشته می توانند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دیگر سازمانها در زمینه های زیر خدمت کنند :

  • آموزشی : موزش دروس مرتبط با زبانشناسی در رشته های زبان و ادبیات فارسی ، زبانهای خارجی ، علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و پزشکی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان (روانشناسی زبان در امر تدریس و فراگیری زبانهای خارجی و زبان مادری ، آسیب شناسی زبان ، گفتاردرمانی نتیجه تحقیقات زبانشناسی و روانشناسی زبان می باشد . )

  • پژوهشی : همکاری در تحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، فرهنگ نویسی ، بررسی گویشها ، ترجمه ، ویرایش و تحقیقات در زمینه تدوین کتب درسی فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی

  • مشاوره ای : مشاوره در امور تربیتی ، توانبخشی ، کامپیوتر و مهندسی ارتباطات ، سوادآموزی و تدوین مواد آموزشی و حفظ میراث فرهنگی

 

این گروه همچنین کتابخانه تخصصی کوچکی با حدود 500  جلد کتاب دراختیار دارد

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد 32 واحد

 

دروس کمبود 10 واحد

 

 

زبانشناسی

2 واحد

 

آمار و روش تحقیق علمی

2 واحد

 

تاریخچه زبانهای ایرانی

2 واحد

 

آوا شناسی

2 واحد

 

اصول دستور زبان

2 واحد

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری 4 واحد

 

زبانشناسی رایانه ای 

2 واحد

 

 روانشناسی زبان

2 واحد

 

 تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی

و اسلامی درباره زبان

2 واحد

 

 آوا شناسی آزمایشگاهی

2 واحد

 

 زبانشناسی کاربردی

2 واحد

 

 نقش زبانشناسی در ترجمه

2 واحد

 

 بررسی ساخت یکی از زبانهای ایرانی

2 واحد

 

 تحقیق در زبانشناسی

2 واحد

 

زبان و منطق 

2 واحد

 

 گویش شناسی

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پایه و اصلی 24 واحد

 

 

واژه شناسی

2 واحد

 

ساخت واژه

2 واحد

 

اصول معنی شناسی

2 واحد

 

تاریخ زبانشناسی

2 واحد

 

مکاتب زبانشناسی

2 واحد

 

دستور گشتاری

2 واحد

 

زبانشناسی تطبیقی

2 واحد

 

ساخت زبان فارسی

2 واحد

 

تطور زبان فارسی

2 واحد

 

تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی

2 واحد

 

شیوه استدلال نحوی

2 واحد

 

جامعه شناسی زبان

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رساله 4 واحد

 

 دروس مقطع دکتری 22 واحد

 

هر سال با مشاوره اساتید راهنما تعدادی از دروس اختیاری ارائه خواهد شد.

 

دروس اختیاری

 

 

نشانه شناسی

2 واحد

 

مسائل زبانشناسی تاریخی و تطبیقی

2 واحد

 

زبانشناسی کاربردی

2 واحد

 

ادبیات از دیدگاه زبانشناسی

2 واحد

 

جامعه شناسی زبانشناسی

2 واحد

 

روانشناسی زبان

2 واحد

 

تاریخ زبانشناسی

2 واحد

 

زبان و منطق

2 واحد

 

تحقیق آزاد

2 واحد

 

گویشهای ایرانی

2 واحد

 

سمینار مسائل میان رشته ای زبان

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه

 

 آقای دکتر محمود بی جن خان

 

   

اعضای هیات علمی گروه زبانشناسی

 

رتبه علمی

 

علی افخمی

استاد

محمود بی جن خان

استاد

علی درزی

استاد

غلامرضا دین محمدی استادیار

غلامحسین کریمی دوستان

استاد

مزدک انوشه استادیار

 

 

 

 61112766

ling.lit_ad@ut.ac.ir