نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

mohit-zist

mohit-zist


برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

1391/02/18


دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار میکند   :

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران کنفرانس یک روزه ای را تحت عنوان ((  برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست )) بیست و ششم اردیبهشت ماه در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار میکند   .