نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

old-admin

old-admin


 

رؤسای پیشین دانشکده

دکتر عیسی صدیق اعلم از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۱۹

دکتر ولی الله نصر از سال ۱۳۱۹ تا سال ۱۳۲۱

دکتر علی اکبر سیاسی از سال ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۴۲

دکتر ذبیح اله صفا از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۷

دکتر سید حسین نصر از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۵۱

دکتر ابوالحسن جلیلی از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۲

دکتر محمد حسن گنجی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۴

دکتر عزت اله نگهبان از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۷

دکتر عبدالحسن امشه ای از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۸

دکتر رضا داوری اردکانی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۰

دکتر علی شیخ الاسلامی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۴

دکتر جلال الدین مجتبوی از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۷۲

دکتر فیروز حریرچی از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۳

دکتر علی شیخ الاسلامی از سال ۱۳۷۳ تا شهریورماه سال ۱۳۸۲

دکتر علی افخمی از مهرماه ۱۳۸۲ تا مردادماه ۱۳۸۵

دکتر علی شیخ الاسلامی از شهریور سال ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷

دکتر منوچهر اکبری از شهریورماه سال ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۹

دکتر غلامحسین کریمی دوستان از شهریور ماه ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۵

دکتر حسن امین مقدسی از شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

دکتر حسن حضرتی از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷

دکتر غلامحسین کریمی دوستان از اردیبهشت ۹۷ تاکنون