نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

persian-language

persian-language


 

گروه زبان و ادبیات فارسی

  

  آموزش زبان و ادبیات فارسی به شکل نوین قدمتی یکصد و پنجاه ساله دارد . هدف از تدریس زبان و ادبیات فارسی از دارالفنون (تأسیس 1224 ق . ) تا دانشسرای عالی و نهایتاً دانشکده ادبیات، آشنا ساختن دانشجویان با جنبه های مختلف آثار نظم و نثر زبان فارسی بوده است . چراکه ادبیات ملل گوناگون ظرف مجموعه تمدن و علوم بشری و آینه تمام نمای هر اجتماع و کشوری هستند و در این بین ادبیات فارسی نه تنها مستثنا نیست ، بلکه از نمود و برجستگی ممتازی نیز برخوردار است .

 
  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انســـــــــــانی، اکنون در مقاطــــع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ، گرایش زبان و ادبیات فارسی دانشجو می پذیرد .  هیئت علمی 24 نفره این گروه شامل 5  استاد ، 7 دانشیار  و  12  استادیار می باشد.

 

این گروه اخیراً به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان قطب برنامه ریزی آموزش زبان و ادبیات فارسی کشور شناخته شده است

 

  معرفی رشته :

   دانشجویان مهارت های کافی در زمینه های ادبی ، بلاغی ، دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون و آثار قدیم و جدید ادبیات فارسی را به دست می آورند تا بتوانند امانت های وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم در مؤسسات آموزش عالی به نسل های بعد از خود انتقال دهند و از این طریق رسالت معرفی زبان و ادبیات فارسی را که حاوی فرهنگ غنی اسلامی ، اعتقادی و اخلاقی و عرفانی است به سرمنزل مقصود برسانند . در مجموعه دروس این رشته ، متون و تمام آثار درجه اول زبان فارسی که آشنائی با آنها ضروری است در نظر گرفته شده و هیچ نوعی از انواع آثار برجسته زبان فارسی از متون تفسیری و قرآنی تا متون عرفانی و حکمی و اخلاقی و داستانی ادبیات، از دوران قدیم گرفته تا دوران معاصر و عصر انقلاب مورد غفلت قرار نگرفته است .

  دانش آموختگان این دوره ها قادرند در تمام بخشهای توسعه فرهنگی و ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و کمک درسی، بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی، فرهنگستان ها ، آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون،مطبوعات،مؤسسات و سازمانهای مختلف چاپ و نشر ، سازمانهای تألیف و ترجمه ، شورای گسترش زبان فارسی در خارج از کشور ، و مجتمع گسترش زبان فارسی و نیز در جریان گسترش کتب علمی و فنی و پزشکی که نیازمند به زبان روشن و قابل فهم هستند و حتی در گسترش و ترویج علوم و معارف اسلامی در خارج از کشور ، فعالیت کنند

  •  نشریه تخصصی «زبان و ادبیات فارسی» از طرف این گروه به صورت فصلنامه منتشر می شود که ضمیمه مجله علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است  

  •  عضویت در سازمانهای بین المللی ادبیات فارسی ، انجمن استادان زبان فارسی شبه قاره و هندوستان و عضویت در انجمن استادان فارسی ایران و کشورهای خارج و عضویت در انجمن استادان ادبیات فارسی کشورهای بالکان (ترکیه و غیره) و عضویت در هیئت های ممیزه دانشگاه تهران و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و حضور فعال با ارائه مقالات تحقیقی در کنگره های جهانی از مظاهر فعالیت های اعضای این گروه است

 

 

 

 

 

 

 

دروس مقطع کارشناسی

 

 

دروس پایه :

 

دستور زبان فارسی 1

 

دستور زبان فارسی 2

 

مرجع شناسی و روش تحقیق1

 

بدیع

 

آئین نگارش و ویرایش 1

 

آئین نگارش 2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس عمومی : 

 

معارف اسلامی 1

 

معارف اسلامی 2

 

اخلاق و تربیت اسلامی

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

 

متون اسلامی

 

تربیت بدنی 1

 

تربیت بدنی 2

 

تاریخ اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اصلی :

 

 

رودکی و منوچهری

 

فرخی و کسایی

 

رستم و سهراب

 

رستم و اسفندیار

 

سی قصیده ناصر خسرو

 

خاقانی

 

مسعود سعد سلمان

 

نظامی

 

مثنوی معنوی 1

 

مثنوی معنوی 2

 

منطق الطیر

 

حدیقه الحقیقه

 

بوستان سعدی

 

غزلیات و قصاید سعدی

 

حافظ 1

 

حافظ 2

 

صائب

 

تاریخ بیهقی

 

سیاست نامه و قابوسنامه

 

کشف الاسرار

 

کلیله و دمنه 1

 

کلیله و دمنه 2

 

گلستان سعدی

 

مرصادالعباد

 

قرائت عربی 1

 

قرائت عربی 2

 

قرائت عربی 3

 

قرائت عربی 4

 

قرائت عربی 5

 

قواعد عربی 1

 

قواعد عربی 2

 

قواعد عربی 3

 

قواعد عربی 4

 

زبان تخصصی 1

 

زبان تخصصی 2

 

عروض و قافیه

 

ادبیات معاصر نظم

 

ادبیات معاصر نثر

 

متون تفسیری

 

آشنایی با علوم قرآنی

 

نقد ادبی

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس تخصصی:

 

 

معانی و بیان 1

 

معانی و بیان 2

 

مبانی عرفان و تصوف

 

تاثیر قرآن و حدیث

 

تاریخ ادبیات1

 

تاریخ ادبیات2

 

تاریخ ادبیات3

 

سبک شناسی  نظم

 

سبک شناسی  نثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری :

 

 

 

انقلاب اسلامی و زمینه های ادبی آن

 

آشنایی با علوم اسلامی

 

غزلیات شمس

 

روش تحقیق و مرجع شناسی 2

 

انواع ادبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*دانشجویان موظفند چهار واحد از دروس اختیاری را انتخاب نمایند .

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

 

دروس اصلی :

 

 

زبان تخصصی 1

 

تحقیق در دستور زبان فارسی

 

رساله پایان نامه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

دروس تخصصی :  

 

نظم فارسی 1 شاهنامه

 

نظم فارسی 2 ناصر خسرو و سنایی

 

نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی

 

نظم فارسی 4 مثنوی

 

نثر فارسی 1 تاریخ بیهقی

 

نثر فارسی 2 تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

 

نثر فارسی 4 کشف المحجوب و رساله قشیریه

 

عربی 1 صرف و نحو

 

عربی 2 نثر عربی

 

عربی 3 نظم عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اختیاری :

 

 

زبان تخصصی 2

 

نظم فارسی 5 گلشن راز

 

شیوه تحقیق

 

تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی

 

عربی 5 متون تفسیری عربی

 

نثر فارسی 3 مصباح الهدایه

 

سیر آراء و عقاید اسلامی

 

سمینار

 

تحقیق در نظریه های ادبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*دانشجو موظف است 4 واحد از مجموعه  درس های انتخابی مذکور را بگذراند.

 

دروس مقطع دکترا

 

دروس تخصصی :

 

 

تحقیق در متون فارسی ( نثر )

 

تحقیق در متون فارسی ( نظم )

 

متون  عربی نظم و نثر 1

 

متون  عربی نظم و نثر 2

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی 1

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اصلی :

 

 

تحقیق در متون تفسیری  عربی

 

بلاغت و فنون ادب

 

تحقیق در مکتبهای ادبی جهان

 

رساله دکترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اختیاری:

 

 

تحقیق در سیر فرهنگ و تمدن اسلامی

 

بررسی کلام اسلامی

 

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

 

تحقیق در ادبیات غنایی

 

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران 1

 

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران 2

 

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد

 منابع آزمون دکترا

 

 

 

 

مدیر گروه

آقای دکتر علیرضا حاجیان نژاد

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

رتبه علمی

 

شهرام آزادیان

استادیار

احمد احمدی

استادیار

منوچهر اکبری

استاد

علیرضا امامی

استادیار

علی اصغر باباسالار

استادیار

جواد بشری

استادیار

محمدرضا ترکی

دانشیار

علیرضا حاجیان نژاد دانشیار

حمیرا زمردی

دانشیار

عبدالرضا سیف استاد
محمدرضا شفیعی کدکنی

استاد

حمیدرضا عظیمی

استادیار

مهدی علیایی مقدم

استادیار

مجمود فضیلت دانشیار
مهدی فیروزیان حاجی

 

استادیار

میترا گلچین

استادیار

تیمور مالمیر

استاد

امید مجد

دانشیار

محمد حسین محمدی

دانشیار

سید محمد منصور

استادیار

علی محمد موذنی استاد
مصطفی موسوی راد استادیار
محمد افشین وفایی

استادیار

روح الله هادی

دانشیار

 

 

 

 

 61112504

 

  pl.lit_ad@ut.ac.ir