نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

philosophy

philosophy


گروه فلسفه

 

 

فلسفه نه تنها در گذشته مادر علوم محسوب می شده است، بلکه امروز نیز زیربنای علوم انسانی به شمار می آید. رشته فلسفه، ابتدا در دارالمعلمین عالی به همراه رشته های ادبیات فارسی و ادبیات عرب در سال 1296 تأسیس شد و از سال 1307 شروع به فعالیت کرد. پس از تشکیل دانشکده ادبیات در سال 1313 این گروه با عنوان گروه فلسفه و علوم تربیتی و روانشناسی اقدام به پذیرش دانشجو کرد و در سال 1343 رشته های علوم تربیتی و روانشناسی از فلسفه جدا شدند. تحصیلات تکمیلی در این گروه  از سال 1336 آغاز به فعالیت نموده  و تاکنون حدود 250 عنوان رساله در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در موضوعات فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی در این گروه دفاع شده است. این گروه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، گرایش فلسفه دانشجو می پذیرد. اعضای هیئت علمی 12 نفره این گروه شامل 1  استاد ،7 دانشیار و 4 استادیار میباشد.

 

معرفی رشته :

فلسفه نقش اساسی در ایجادخودآگاهی انسانی و معنوی بشر دارد. علاوه براین بازیابی هویت فرهنگی جامعه اسلامی شیعی تا حد زیادی متوقف بر احیای تفکر فلسفی و فعال کردن سنت عمیق فلسفی اسلامی در ارتباطات کنونی جهانی است. بنابراین جامعه اسلامی نیاز به اندیشمندان آگاه و صاحب نظری دارد که علاوه بر آگاهی به جریان تفکر فلسفی بین المللی و غربی نسبت به فلسفه اسلامی نیز وقوف و تسلط داشته باشند که برای عده ای از پژوهشگران مطرح می شود. دانش آموختگان این رشته می توانند :

  • دروس فلسفه و منطق را در دبیرستان ها تدریس کنند

  • به عنوان مدرس دانشگاهی رشته فلسفه یا درس های پایه رشته های دیگر که به فلسفه ارتباط دارند فعالیت کنند

  • به عنوان محقق، مؤلف و یا مترجم آثار فلسفی در مراکز مختلف دولتی و خصوصی ایفای نقش کنند

 

نشریه تخصصی «فلسفه» از طرف این گروه پس از سالها توقف مجدداً به صورت فصلنامه درحال انتشار است که ضمیمه مجله علمی ـ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

این گروه دارای کتابخانه ای تخصصی با حدود 6000  جلد کتاب به زبانهای فارسی  انگلیسی  فرانسه  عربی و آلمانی است

 

 

 

 

 

 

دروس مقطع دکتری رشته فلسفه

 

تعداد کل واحدهای درسی :

 

 

دروس الزامی غربی

10 واحد

 

دروس الزامی اسلامی

6 واحد

 

دروس اختیاری

2 واحد

 

دروس جبرانی در صورت تایید گروه

 24 واحد

 

رساله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                             

 

 

لیست دروس الزامی :

 

 

الف- فلسفه غرب :

 

 

مابعدالطبیعیه تطبیقی 1

 

مابعدالطبیعیه تطبیقی 2

 

فلسفه افلاطون یا فلسفه نوافلاطونی

 

فلسفه ارسطو

 

فلسفه دکارت یا اسپینوزا یا لایبنیس

 

فلسفه دکارت

 

فلسفه های اگزیستانس ( پدیدار شناسی )

 

سمینار (یا ) تاریخ و فلسفة منطق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- فلسفه اسلامی :

 

 

 

علم کلام یا عرفان

 

فلسفه اسلامی 1 ( مشاء و اشراق )

 

فلسفه اسلامی 2 ( فلسفه  ملاصدرا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

لیست دروس اختیاری :

 

فلسفه قبل از سقراط

 

فلسفه در قرون وسطی

 

فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان

 

فلسفه برگسن

 

فلسفه پراگماتیسم ( صلاح علمی )

 

فلسفه های تحلیلی و زبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        جدول دروس کمبود رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 

 

مابعدالطبیعیه تطبیقی 1

2 واحد

مابعدالطبیعیه تطبیقی 2

 

2 واحد

سپینوزا

 

2 واحد

لایبنیس

 

2 واحد

فلسفه دکارت

 

2 واحد

فلسفه پراگماتیسم(صلاح عملی)

 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

جدول دروس اصلی رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 

 

مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطی

2 واحد

مسائل مهم فلسفه جدید

 

2 واحد

مسائل مهم فلسفه معاصر

 

2 واحد

مسائل مهم فلسفه اسلامی

 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش  فلسفه یونان و قرون وسطی  :

 

 

پیش سقراطیان

2 واحد

افلاطون

 

2 واحد

ارسطو

 

2 واحد

قرون وسطی

 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 

 

سمینار فلسفی

2 واحد
فلسفه کانت

 

2 واحد

فلسفه نوافلاطونی

 

2 واحد

فلسفه مشاء و اشراق

 

2 واحد

 

حکمت متعالیه

2 واحد

 

فلسفه عقلی-تجربی

2 واحد

 

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر: از میان 14 واحد دروس اختیاری اعلام شده فقط 4 واحد باید انتخاب شود .

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :

 

 

فلاسفه عقلی مسلک

2 واحد

فلاسفه تجربی

 

2 واحد

فلسفه کانت

 

2 واحد

فلسفه معاصر

 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :

 

 

سمینارفلسفی

2 واحد

فلسفه تحلیلی

 

2 واحد

فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان

 

2 واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:  از میان 8 واحد دروس اختیاری اعلام شده  فقط 4 واحد باید انتخاب گردد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :

 

 

ریشه های فلسفه معاصر در فلسفه جدید

2 واحد

پدیدارشناسی

 

2 واحد

مدرنیسم و پست مدرنن

 

2 واحد

اگزیستانسیالیسم

 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :

 

 

سمینار فلسفی

2 واحد
فلسفه تحلیلی

 

2 واحد

شناخت شناسی

 

2 واحد

معنی شناسی در فلسفه منطق

 

2 واحد

 

هرمنوتیک

2 واحد

 

 فلسفه های نوکانتی و نو هگلی

2 واحد

 

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر : از میان 14 واحد دروس اعلام شده فقط 4 واحد انتخاب شود.

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

  تعداد کل واحدهای درسی :

 

 

دروس الزامی غربی

18 واحد

 

دروس الزامی اسلامی

6 واحد

 

دروس اختیاری

2 واحد

 

پایان نامه

6 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ارزش هر واحد درسی دوره کارشناسی ارشد 2 واحد است.

دروس اختیاری :

 

 

 

فلسفه های تحلیلی و زبانی

 

فلسفه های حیات ( بخصوص برگسون )

 

تفکر در شرق آسیا ( چین و هند )

 

عرفان نظری

 

فلسفه تطبیقی

 

منطق قدیم

 

کلام اسلامی

 

زبان یونانی

 

زبان لاتین

 

فلسفه اخلاق

 

فلسفه تاریخ

 

فلسفه هنر

 

فلسفه سیاست و حقوق

 

فلسفه علم

 

سمینار

 

تفسیر متون فلسفی

 

متون حکمت اسلامی ( مشاء و اشراق )

 

متون حکمت اسلامی ( کلام و عرفان )

 

فلسفه پیش از سقراط (دوره های پیش از سقراط و سقراطی)

 

فلسفه افلوطین

 

فلسفه قرون وسطی

 

فلسفه اسپینوزا

 

فلسفه لایبنیتس

 

فلسفه تجربی زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

     

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

    

    

    

    

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

دروس الزامی غرب :

 

 

تفسیر متون فلسفی

 

فلسفه افلاطون

 

فلسفه ارسطو

 

فلسفه دکارت

 

فلسفه کانت (1)

 

فلسفه کانت (2)

 

فلسفه هگل

 

فلسفه های اگزیستانس

 

فلسفه های معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس الزامی اسلامی :

 

 

فلسفه مشاء

 

حکمت اشراق

 

حکمت متعالیه ( ملاصدرا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دروس مقطع کارشناسی

 

 

 

منطق قدیم 1

 4 واحد
منطق قدیم 2

 

2 واحد

منطق جدید 1

 

2 واحد

منطق جدید 2

 

2 واحد

 

علم کلام

4 واحد

 

فلسفه اسلامی 1

4 واحد

 

فلسفه اسلامی 2

4 واحد

 

فلسفه اسلامی 3

2 واحد

 

تاریخ فلسفه اسلامی 1 ( از آغاز تا ابن رشد )

4 واحد

 

تاریخ فلسفه اسلامی 2 ( از ابن رشد به بعد)

4 واحد

 

فلسفه اخلاق در تفکر غربی

2 واحد

 

فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی

2 واحد

 

عرفان نظری

4 واحد

 

فلسفه علوم 1

2 واحد

 

فلسفه علوم 2

2 واحد

 

متون فلسفی به زبان خارجی 1

4 واحد

 

متون فلسفی به زبان خارجی 2

4 واحد

 

متون فلسفی به زبان عربی 1

4 واحد

 

متون فلسفی به زبان عربی 2

4 واحد

 

تاریخ فلسفه یونان 1 ( از آغاز تا افلاطین )

4 واحد

 

تاریخ فلسفه یونان 2 ( از ارسطو تا افلاطین )

4 واحد

تاریخ فلسفه از آغاز قرون وسطی تا رنسانس

 

4 واحد

تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم

 

4 واحد

تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن 19

 

4 واحد

 

تاریخ فلسفه جدید و معاصر

2 واحد

 

فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن 20

4 واحد

 

متافیزیک عمومی در غرب

4 واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس پایه :

 

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 

 

 

مکاتب روانشناسی 1

 

مکاتب روانشناسی 2

 

مکاتب جامعه شناسی

 

زبان خارجی پایه 1

 

زبان خارجی پایه 2

 

زبان عربی 1 

 

زبان عربی 2

 

 علم اصول

 

 علم و تمدن در اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری :

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 

 

 

اصلاح شناسی فلسفی

 

تاریخ علم

 

تفکر در شرق آسیا ( چین و هند ) 

 

شناخت ادیان 

 

عربی 3

 

عرفان عملی

 

فلسفه تاریخ

 

فلسفه تطبیقی

 

فلسفه تعلیم و تربیت

 

فلسفه سیاست

 

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

 

علم کلام

 

منتخب متون کلامی و فلسفی

 

متدولوژی و روش تحقیق

 

کلیات فلسفه (فلسفه عمومی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس عمومی :

 

 

اخلاق و تربیت اسلامی

2 واحد
انقلاب اسلامی و ریشه های آن

 

2 واحد

پیش نیاز زبان خارجه 1

 

3 واحد

پیش نیاز زبان خارجه 2

 

3 واحد

 

 تاریخ اسلام

2 واحد

 

 تربیت بدنی 1

1 واحد

 

 تربیت بدنی 2

1 واحد

 

زبان خارجی عمومی

3 واحد

 

زبان فارسی

3 واحد

 

متون اسلامی

2 واحد

 

معارف اسلامی 1

2 واحد

 

معارف اسلامی 2

2 واحد

 

تنظیم خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد

 

مدیر گروه

آقای دکتر سید حمید طالب زاده

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه فلسفه

 

رتبه علمی

 

تخصص استادان در هر گرایش

علی اردشیر لاریجانی

استادیار

فلسفه یونانی و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید

غلامعلی حداد عادل

دانشیار

فلسفه عصر جدید(تجربی)

محمدرضا حسینی بهشتی

دانشیار

فلسفه یونانی و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید
محمود خاتمی

استاد

فلسفه معاصر-فلسفه عصر جدید
موسی دیباج

استادیار

 
محمدرضا ریخته گران

دانشیار

-- فلسفه عصر جدید- فلسفه معاصر
سعید زیباکلام

دانشیار

فلسفه معاصر
محمد تقی طباطبایی استادیار  
سید حمید طالب زاده

دانشیار

فلسفه عصر جدید - فلسفه معاصر-فلسفه اسلامی
حسین غفاری دانشیار فلسفه اسلامی-فلسفه یونان و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید
مهدی قوام صفری

دانشیار

فلسفه اسلامی-فلسفه یونان و قرون وسطی
سعیده کوکب

استادیار

 

 

 

 

و66407550 61112588

  philosophy@ut.ac.ir

  مجله گروه فلسفه  :

61113086 

philosophyj@ut.ac.ir