نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

research

researchاداره پژوهش یکی از زیرمجموعه های معاونت علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی است که به منظور بهبود و تسهیل امر پژوهش ( اعضای هیات علمی و دانشجویان)  به انجام وظایف می پردازد.

مهمترین اهداف این اداره عبارتند از :

 

 زمینه‌سازی مناسب  برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی،  توسعه پژوهش های مرتبط با علوم انسانی، پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی کشور و انتقال و ترویج دستاوردهای  حاصل از این پژوهش ها به سایر مراکز علمی.

وظایف کلی :

اجرای ضوابط و مقررات پژوهشی حاصل از سیاستگذاری و برنامه-ریزی معاونت پژوهشی دانشگاه در قالب بخشنامه و آیین نامه در دانشکده

ایجاد هماهنگی و نظارت بر روند امورپژوهشی در دانشکده

انجام همکاری های لازم با واحدهای ذیربط به منظور دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده

 


اداره پژوهش:

ریس اداره پژوهش   : آقای محرم باستانی

۱) دریافت طرح های پژوهشی مصوب از گروههای آموزشی و تطبیق آنها با آیین نامه های پژوهشی دانشگاه

۲) ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب گروه های آموزشی به شورای علمی دانشکده جهت تصویب و ارجاع آن به کارشناسان حوزه پژوهش

۳) تهیه آمار و اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی در حال اجرا و خاتمه یافته

۴) ارتباط مستمر با مدیران محترم گروه های آموزشی و استادان محترم دانشکده در خصوص امور مربوط به حوزه پژوهش

۵) انجام امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات با همکاری کارشناسان محترم دانشکده

۶) همکاری و ارتباط با کارشناسان و مسؤلین محترم حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

۷) پیگیری و نظارت بر امور پژوهشی دانشکده و ارتباط با حوزه اداری دانشکده

۸) سایر امور محوله.

کارشناسان:

-  خانم  فرناز سلیمان زاده کارشناس امور پژوهشی (مسؤل کارهای مربوط به گرنت(اعتبار ویژه) و نشر کتاب اعضای هیات علمی) شماره تماس ۶۱۱۱۳۰۵۱

-  خانم الهه روحی دل کارشناس امور پژوهشی ( مسؤل کارهای مربوط به طرح های نوع ششم) شماره تماس: ۶۱۱۱۳۰۵۰


تماس با ما :

 آدرس: خیابان انقلاب،   خیابان قدس،  کوچه آذین،  ساختمان دانشکده ادبیات  و علوم انسانی،  طبقه سوم

تلفن : ۶۶۹۷۳۲۹۰ - ۶۱۱۱۲۵۷۴

دور نگار:۶۶۹۷۳۲۹۰

پست الکترونیکی: reslit@ut.ac.ir

 

 برنامه جامع استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی​

 

۱-    طرح پژوهشی نوع اول​

      ۱-۱- آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به ارایه طرح های پژوهشی

     ۱-۲-فرم پیشنهاد طرح نوع اول

     ۱-۳-فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی

     ۱-۴- فرم خلاصه گزارش طرح برای رسانه ها

 

 ۲- تسهیلات مسافرت اعضای هیات علمی و دانشجویان به مجامع علمی/کنفرانس های بین المللی​

   ۲-۱- دستور العمل شرکت در همایشها اعضای هیئت علمی

   ۲-۲- فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی به کنفرانسهای بین المللی (خارج از کشور )

    ۲-۳- فرم ثبت اطلاعات مقاله (برای اعضای هیات علمی)

    ۲-۴- فرم گزارش سفر اعضای هیات علمی

 

*(استادان  حداکثر تا ۳ ماه بعد از سفر باید نسبت به ارسال گزارش سفر یا در صورت عدم انجام سفر نسبت به لغو سفر بصورت کتبی اقدام فرمایند.)

۳- حمایت از پایان نامه ها و رساله های دوره ه  ها ی تحصیلات تکمیلی (طرح پژوهشی نوع ششم)​

     ۳-۱- آیین نامه 

    ۳-۲فرم طرح حمایت از پایان نامه

    ۳-۳فرم صدور ابلاغ طرح حمایت از پایان نامه


 ۴- گرنت (اعتبار ویژه)​

     ۴-۱- آئین نامه تخصیص (امتیاز) اعتبار ویژه

     ۴-۲دستورالعمل نهایی هزینه کرد

     ۴-۳- دستورالعمل اجرایی گرنت

     ۴-۴-  مدارک لازم جهت ارائه به اداره پژوهش برای محاسبه گرنت 

     ۴-۵-  فرم درخواست حق التحقیق از محل گرنت (خارج از طرح پژوهشی )

     ۴-۵-۱نامه درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

     ۴-۵-۲ - فرم درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

 

 ۵- تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی​

      ۵-۱- آئین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

     ۵-۲- مدارک لازم برای دریافت تشویق

     ۵-۳- نحوه دستیابی به ایندکس ISI

 

۶- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(اعضای هیات علمی)​

      ۶-۱-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     ۶-۲-روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 90

     ۶-۳-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

    

۷- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(دانشجویان دکترا)​

      ۷-۱-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     ۷-۲-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

 

 ۸- انتشارات​

      ۸-۱دستور العمل تنظیم کتاب پیش از ارسال به انتشارات دانشگاه 

     ۸-۲- ضوابط تالیف کتاب

     ۸-۳- ضوابط ترجمه کتاب

     ۸-۴فرم مشخصات صاحب اثر

     ۸-۵- گواهی اصالت  تالیف کتاب

     ۸-۶- گواهی اصالت ترجمه کتاب

     ۸-۷-فرم دلایل توجیهی تالیف  اثر

     ۸-۸-مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف

    ۸-۹-مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه

 

 ۹- طرح پژوهانه(دوره دکتری)​

      ۹-۱- شیو نامه اجرائی طرح پژوهانه

      ۹-۲- شیوه نامه تکمیلی طرح پژوهانه

      ۹-۳-فرم قرارداد طرح پژوهانه

      ۹-۴- اطلاعیه ها

     ۹-۵- فرم درخواست پژوهانه دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه

     ۹-۶جدول راهنمای مراحل اخذ تسهیلات پژوهانه

     ۹-۷- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه( الف )

     ۹-۸- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه(  ب )

     ۹-۹فرم قرارداد  طرح پژوهانه دانشجویان  دوره دکتری

    ۹-۱۰فرم تائید 50 درصد پیشرفت کار رساله

    ۹-۱۱-مدارک لازم برای موارد خاص 

    ۹-۱۲-فرم  پرداخت مرحله سوم (آخرین مرحله) دانشجویان دکتری مشمول پرداخت پژوهانه

 

   ۱۰- آیین نامه و فرم های اعطای نشان های پژوهشی​

     ۱۰-۱- آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران 

     ۱۰-۲- آیین نامه انتخاب طرح های پژوهشی برجسته و نمونه  دانشگاه تهران

    ۱۰-۳- فرم انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و برجسته دانشگاه تهران

    ۱۰-۴- آیین نامه انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    ۱۰-۵- فرم انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    ۱۰-۶- آئین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    ۱۰-۷- فرم انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    ۱۰-۸- آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۹- فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۱۰- فرم انتخاب استاد پژوهشگر برجسته

    ۱۰-۱۱- فرم انتخاب استاد پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۱۲- دستور العمل استاد ممتاز

    ۱۰-۱۳فرم انتخاب دانشجوی نمونه 


 ۱۱- برنامه  جامع تحقیقات اعضای هیات علمی​

۱۱-۱- دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات 

۱۱-۲ فرم  برنامه جامع تحقیقات

 

 ۱۲- کنفرانس،  همایش،  سمینار و هم اندیشی (سمپویزیوم)

 ۱۲-۱- مجری و برگزار کننده کنفرانس بین المللی

۱۲-۲- مجری و برگزارکننده همایش  سمینار و هم اندیشی (سمپوزیوم)

  

۱۳-  دوره های آموزشی کاربردی با رویکرد پژوهش محور ​

۱۳-۱- برگزاری دوره های کارگاهی کوتاه مدت (یک روزه تا سه روزه )

 ۱۳-۲- برگزاری دوره های میان مدت (۱۰ تا ۲۴ جلسه – پاره وقت)

۱۳-۳-  برگزاری دوره های بلند مدت (ترمیک)


۱۴- آیین نامه و فرم های پسا دکتری​

 ۱۴-۱- آیین نامه پسا دکتری

 ۱۴-۲- دستورالعمل اصلاحی پسا دکتری

۱۴-۳- پروپوزال پسا دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران

 ۱۴-۴- فرم های مربطه پسا دکتری در دانشگاه تهران

۱۴-۵- توصیه های مورد به پسا دکتری با صندوق حمایت

 

۱۵-آیین نامه هسته پژوهشی

۱۵-۱- آئین نامه هسته‌های پژوهشی

۱۵-۲- فرم مخصوص هسته پژوهشی

۱۵-۳- راهنما (قسمت اول)

۱۵-۴- راهنما (قسمت دوم)