نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

training-assistant

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر حسن حضرتی‌

دانشیار گروه تاریخ​

تلفن : ۶۱۱۱۲۵۷۵​

ایمیل:hazrati@ut.ac.ir​