اعضای هیات علمی گروه باستانشناسی​‌‌

 

دکتر مژگان خان مرادی

 

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار​​

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : دانشیار

mkhanmoradi@ut.ac.ir​

jelodar@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر شاهرخ رزمجو‌

 

دکتر مصطفی ده پهلوان‌

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استادیار​

srazmjou@ut.ac.ir​

mdehpahlavan@ut.ac.ir

 

 

 

دکتر مجید منتظر ظهوری

 

دکتر حسن فاضلی نشلی​

مرتبه علمی : استادیار

مرتبه علمی : استاد​

majidzohouri@ut.ac.ir​

hfazelin@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر حسن کریمیان‌

 

دکتر هایده لاله​

مرتبه علمی : دانشیار​

مرتبه علمی : استادیار​

hkarimi@ut.ac.ir​

hlaleh@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر کمال الدین نیکنامی

 

دکتر میثم لباف خانکی​​

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : استادیار​

kniknami@ut.ac.ir​

labbaf@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر رحیم ولایتی

 

دکتر حکمت اله ملاصالحی‌

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استاد​

velayati@ut.ac.ir​

msalehi@ut.ac.ir​

 

 

 

 
 

​​دکتر مژگان جایز

 

دکتر نصیر اسکندری دامنه

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استادیار​

mjayez@ut.ac.ir

nasir.eskandari@ut.ac.ir​