Dean of FLH:  Dr. Gholamhosein Karimi Doustan

Deputy-Dean in administrative affairs: Dr. Adnan Tahmasbi

 

Deputy-Dean in scientific affairs: Dr. Hassan Hazrati

 

Deputy-Dean in Research affairs: Dr. Javad Asghari