Skip to Content

خوش آمدید خوش آمدید

 

 

اخبار دانشکده اخبار دانشکده

به رسمیت شناخته شدن آزمون اشتمال ( آزمون بسندگی زبان عربی )

به رسمیت شناخته شدن آزمون اشتمال ( آزمون بسندگی زبان عربی )

12/10/97