« بازگشت

اطلاعیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل

اطلاعیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل

27/3/97

 

 
قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل
 
از کلیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل بورسیه / ‏غیربورسیه، پذیرفته شدگان آزمون سراسری در تارنمای سازمان امور دانشجویان تقاضا می‌شود به آدرس www.saorg.ir مراجعه و در اسرع وقت ثبت نام و کدرهگیری دریافت نمایند. در صورت عدم ثبت نام و نداشتن کد رهگیری ارائه خدمات کنسولی و آموزشی و رفاهی امکانپذیر نخواهد بود.