« بازگشت

بزرگداشت مقام علمی استاد محمود بی جن خان

بزرگداشت مقام علمی استاد محمود بی جن خان

28/7/97

 

همزمان با برگزاری اولین همایش دو روزه بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی (مطالعه آزمایشگاهی گفتار و زبان) در ۲۳ و ۲۴ آبان ۹۷، از مقام علمی استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود بی جن خان (عضو هیأت علمی گروه زبان شناسی همگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و طراح آزمایشگاه رایانه‌ای خط و زبان فارسی) تجلیل خواهد شد.