« بازگشت

دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوی ماه

دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوی ماه

3/9/97

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:
 
فلسفه میان رشته‌ای و مسائل جهان معاصر
 
دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوی ماه تحت عنوان (فلسفه میان رشته‌ای و مسائل جهان معاصر) دوشنبه ۵ آذر ۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با سخنرانی استاد برجسته این حوزه دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی در تالار دکتر شهیدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.