سومین نشست تخصصی وظیفه دیسیپلینی مورخ

سومین نشست تخصصی وظیفه دیسیپلینی مورخ

8/10/97

 

انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:
 
سومین نشست تخصصی وظیفه دیسیپلینی مورخ
 
سومین نشست از سلسله نشست‌های وظیفه دیسیپلینی مورخ به کوشش انجمن علمی دانشجویان تاریخ یکشنبه ۹ دی ماه ۹۷ از ساعت ۱۶ در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.