« بازگشت

معرفی کتاب حدسیاسی

معرفی کتاب حدسیاسی

30/2/97

 

سخنرانی آقای دکتر دیباج استاد محترم گروه فلسفه تحت عنوان : ملاحظاتی درباره مشروعیت قدرت «معرفی کتاب حدسیاسی » روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 ساعت 11 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.