اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی


اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

۲۱/۱۱/۹۸‌‌‌‌‌‌‌‌

 

دانشگاه الزهرا  

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  

 دانشگاه شیراز 

 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 دانشگاه صنعتی سهند 

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

 دانشگاه قم 

 دانشگاه مراغه  

 دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

 دانشگاه یزد  

 شهید چمران اهواز