اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی جایزه شهید احدی

اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی جایزه شهید احدی


اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی جایزه شهید احدی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۳۱/۲/۹۹‌

 

دانشگاه تهران بر اساس آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر و پیرو نامه شماره ۲۹۷۵/ ۱۹‬ بنیاد ملی نخبگان، به اطلاع آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد خود که دارای افتخارات مورد تأیید بنیاد هستند، می‌رساند تا پایان خرداد ماه سال جاری مهلت دارند نسبت به ارائه درخواست خود به همراه مدارک و مستندات به گروه‌های آموزشی اقدام نمایند.

- متقاضیان و واجدین شرایط که بالاترین امتیاز را بر اساس شیوه نامه کسب نمایند بدون آزمون جهت تحصیل در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معرفی و پذیرش می‌گردند.

- با توجه به شیوه نامه پذیرش و نظر به محدودیت ظرفیت تعدادی از متقاضیان مشمول که امتیازات آموزشی و پژوهشی بالاتری کسب نمایند انتخاب و به بنیاد معرفی خواهند شد.

دریافت فایل شیوه نامه جایزه شهید احدی