اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویان

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویان


بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویان

‌۲۵/۱۰/۹۸‌‌‌