اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

حلقه مطالعاتی متون عرفانی - اسرار التوحید -

حلقه مطالعاتی متون عرفانی - اسرار التوحید -


حلقه مطالعاتی متون عرفانی - اسرار التوحید -

23/7/98

 

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند: