اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ساختار ریتمیک وزن شعر فارسی

ساختار ریتمیک وزن شعر فارسی


ساختار ریتمیک وزن شعر فارسی

۱۸/۱۰/۹۸‌‌‌‌

 

انجمن علمی دانشجویان گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات و انسانی برگزار می‌کند: