اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری

سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری


سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری

۱۰/۲/۹۹

 

با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع امور و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی، به منظور مساعدت و همکاری با دانشجویان مقطع دکتری فرآیند مربوط به درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تعبیه گردید تا دانشجویان مقطع دکتری که ضرورت حضور آنان برای انجام فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی، مورد تأیید پردیس / دانشکده محل تحصیل قرار گرفته است، بتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه پیشخوان خدمت درخواست مسائل آموزشی و انتخاب درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از پذیرش و تأیید نهایی توسط اداره کل خدمات آموزشی و مرکز بهداشت دانشگاه، به فعالیت‌های پژوهشی خود به صورت حضوری در دانشگاه ادامه دهند. در ضمن فلوچارت فرآیند مذکور به همراه راهنمای دانشجو و راهنمای کارکنان در سامانه جامع آموزش قابل مشاهده می‌باشد.