اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست تخصصی رویایی ایران و پرتغال در خلیج فارس و تأثیر آن بر تحولات جهانی در قرن هفدهم

نشست تخصصی رویایی ایران و پرتغال در خلیج فارس و تأثیر آن بر تحولات جهانی در قرن هفدهم


نشست تخصصی رویایی ایران و پرتغال در خلیج فارس و تأثیر آن بر تحولات جهانی در قرن هفدهم

۳۰/۱۰/۹۸‌‌‌‌