اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست های گفتگوی ماه (گونه شناسی زبان فارسی)

نشست های گفتگوی ماه (گونه شناسی زبان فارسی)


نشست های گفتگوی ماه (گونه شناسی زبان فارسی)

23/7/98

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:

گونه شناسی زبان فارسی

نشست علمی ((گونه شناسی زبان فارسی)) از سلسله نشست‌های گفتگوی ماه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سه شنبه ۳۰ مهرماه ۹۸ از ساعت ۱۵ با سخنرانی دکتر علی رواقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در محل تالار کمال برگزار می‌شود.