اخبار و رویداد ها اخبار و رویداد ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

پذیرش نظریه دکتر محمد رضا ریخته گران

پذیرش نظریه دکتر محمد رضا ریخته گران


پذیرش نظریه دکتر محمد رضا ریخته گران

۹۸/‏۲/‏۷

 

طرح نامه آقای دکتر محمدر ضا ریخته گران عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان " کسوف نیمروزی، گفتاری در مبانی حکمی غرب" پس از برگزاری‌های اجلاسیه های متعدد و نقادی و ارزیابی اساتید و علاقمندان این حوزه از طرف شورای داوری با درجه خوب و نمره ۳/‏۸۱‬ به عنوان نظریه پذیرفته و حائز مرتبه " کرسی موفق" گردید. این دانشکده ضمن تبریک به جامعه علمی کشور، توفیق و موفقیت‌های روزافزون جناب آقای دکتر ریخته گران را آرزومند است.