چهره های ماندگار


 

 گروه زبان و ادبیات فارسی

 

دکتر اسماعیل حاکمی والا 
  
دکتر مظاهر مصفا
 
 
دکتر امیر بانو کریمی
  
دکتر علی شیخ الاسلامی
 
  
دکتر جلیل تجلیل
  
دکتر علی رواقی

 

 

 

 گروه زبان و ادبیات عربی

 

دکتر فیروز حریر چی

  
دکتر سید علی موسوی بهبهانی

 

  

 

 گروه فلسفه

 

 دکتر محسن جهانگیری
  
دکتر کریم مجتهدی

  
 دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

  
 دکتر رضا داوری اردکانی

  

 دکتر غلامعلی حداد عادل

 

  

 

گروه تاریخ

 

دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

 

 

 

گروه زبانشناسی همگانی

 

دکتر علی اشرف صادقی

  
مرحوم دکتر علی محمد حق شناس لاری

 
 

گروه فرهنگ و زبانهاب باستانی

دکتر بدر الزمان قریب