کتابخانه جایزه می دهد

 شما می توانید با معرفی نویسندگان بزرگ و آثارشان ، معرفی کتاب های مرجع رشته خود و نحوه استفاده از آنها  و همچنین معرفی  سایتهای مهم  مربوط به رشته های دانشکده ومجلات الکترونیکی پرفایده ؛ جایزه بگیرید.

 

 تذکرات مهم    

     - ذکر منابع مورد استفاده ضروری است.

   - مطالب برگزیده بصورت جزوه در اختیار اعضا قرار خواهدگرفت.

   - کتابخانه درویرایش مطالب دانشجویی آزاد است.

 

 تماس

LitLib@ut.ac.ir

  61112569

 میدان انقلاب - دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه همکف کتابخانه