اداره پژوهش یکی از زیرمجموعه های معاونت علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی است که به منظور بهبود و تسهیل امر پژوهش ( اعضای هیات علمی و دانشجویان)  به انجام وظایف می پردازد.

مهمترین اهداف این اداره عبارتند از :

 

 زمینه‌سازی مناسب  برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی،  توسعه پژوهش های مرتبط با علوم انسانی، پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی کشور و انتقال و ترویج دستاوردهای  حاصل از این پژوهش ها به سایر مراکز علمی.

وظایف کلی :

اجرای ضوابط و مقررات پژوهشی حاصل از سیاستگذاری و برنامه-ریزی معاونت پژوهشی دانشگاه در قالب بخشنامه و آیین نامه در دانشکده

ایجاد هماهنگی و نظارت بر روند امورپژوهشی در دانشکده

انجام همکاری های لازم با واحدهای ذیربط به منظور دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده

 


اداره پژوهش:

ریس اداره پژوهش   : آقای محرم باستانی

۱) دریافت طرح های پژوهشی مصوب از گروههای آموزشی و تطبیق آنها با آیین نامه های پژوهشی دانشگاه

۲) ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب گروه های آموزشی به شورای علمی دانشکده جهت تصویب و ارجاع آن به کارشناسان حوزه پژوهش

۳) تهیه آمار و اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی در حال اجرا و خاتمه یافته

۴) ارتباط مستمر با مدیران محترم گروه های آموزشی و استادان محترم دانشکده در خصوص امور مربوط به حوزه پژوهش

۵) انجام امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات با همکاری کارشناسان محترم دانشکده

۶) همکاری و ارتباط با کارشناسان و مسؤلین محترم حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

۷) پیگیری و نظارت بر امور پژوهشی دانشکده و ارتباط با حوزه اداری دانشکده

۸) سایر امور محوله.

کارشناسان:

-  خانم  فرناز سلیمان زاده کارشناس امور پژوهشی (مسؤل کارهای مربوط به گرنت(اعتبار ویژه) و نشر کتاب اعضای هیات علمی) شماره تماس ۶۱۱۱۳۰۵۱

-  خانم الهه روحی دل کارشناس امور پژوهشی ( مسؤل کارهای مربوط به طرح های نوع ششم) شماره تماس: ۶۱۱۱۳۰۵۰


تماس با ما :

 آدرس: خیابان انقلاب،   خیابان قدس،  کوچه آذین،  ساختمان دانشکده ادبیات  و علوم انسانی،  طبقه سوم

تلفن : ۶۶۹۷۳۲۹۰ - ۶۱۱۱۲۵۷۴

دور نگار:۶۶۹۷۳۲۹۰

پست الکترونیکی: reslit@ut.ac.ir

 

 برنامه جامع استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی​

 

۱-    طرح پژوهشی نوع اول​

      ۱-۱- آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به ارایه طرح های پژوهشی

     ۱-۲-فرم پیشنهاد طرح نوع اول

     ۱-۳-فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی

     ۱-۴- فرم خلاصه گزارش طرح برای رسانه ها

 

 ۲- تسهیلات مسافرت اعضای هیات علمی و دانشجویان به مجامع علمی/کنفرانس های بین المللی​

   ۲-۱- دستور العمل شرکت در همایشها اعضای هیئت علمی

   ۲-۲- فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی به کنفرانسهای بین المللی (خارج از کشور )

    ۲-۳- فرم ثبت اطلاعات مقاله (برای اعضای هیات علمی)

    ۲-۴- فرم گزارش سفر اعضای هیات علمی

 

*(استادان  حداکثر تا ۳ ماه بعد از سفر باید نسبت به ارسال گزارش سفر یا در صورت عدم انجام سفر نسبت به لغو سفر بصورت کتبی اقدام فرمایند.)

۳- حمایت از پایان نامه ها و رساله های دوره ه  ها ی تحصیلات تکمیلی (طرح پژوهشی نوع ششم)​

     ۳-۱- آیین نامه 

    ۳-۲فرم طرح حمایت از پایان نامه

    ۳-۳فرم صدور ابلاغ طرح حمایت از پایان نامه


 ۴- گرنت (اعتبار ویژه)​

     ۴-۱- آئین نامه تخصیص (امتیاز) اعتبار ویژه

     ۴-۲دستورالعمل نهایی هزینه کرد

     ۴-۳- دستورالعمل اجرایی گرنت

     ۴-۴-  مدارک لازم جهت ارائه به اداره پژوهش برای محاسبه گرنت 

     ۴-۵-  فرم درخواست حق التحقیق از محل گرنت (خارج از طرح پژوهشی )

     ۴-۵-۱نامه درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

     ۴-۵-۲ - فرم درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

 

 ۵- تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی​

      ۵-۱- آئین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

     ۵-۲- مدارک لازم برای دریافت تشویق

     ۵-۳- نحوه دستیابی به ایندکس ISI

 

۶- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(اعضای هیات علمی)​

      ۶-۱-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     ۶-۲-روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 90

     ۶-۳-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

    

۷- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(دانشجویان دکترا)​

      ۷-۱-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     ۷-۲-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

 

 ۸- انتشارات​

      ۸-۱دستور العمل تنظیم کتاب پیش از ارسال به انتشارات دانشگاه 

     ۸-۲- ضوابط تالیف کتاب

     ۸-۳- ضوابط ترجمه کتاب

     ۸-۴فرم مشخصات صاحب اثر

     ۸-۵- گواهی اصالت  تالیف کتاب

     ۸-۶- گواهی اصالت ترجمه کتاب

     ۸-۷-فرم دلایل توجیهی تالیف  اثر

     ۸-۸-مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف

    ۸-۹-مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه

 

 ۹- طرح پژوهانه(دوره دکتری)​

      ۹-۱- شیو نامه اجرائی طرح پژوهانه

      ۹-۲- شیوه نامه تکمیلی طرح پژوهانه

      ۹-۳-فرم قرارداد طرح پژوهانه

      ۹-۴- اطلاعیه ها

     ۹-۵- فرم درخواست پژوهانه دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه

     ۹-۶جدول راهنمای مراحل اخذ تسهیلات پژوهانه

     ۹-۷- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه( الف )

     ۹-۸- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه(  ب )

     ۹-۹فرم قرارداد  طرح پژوهانه دانشجویان  دوره دکتری

    ۹-۱۰فرم تائید 50 درصد پیشرفت کار رساله

    ۹-۱۱-مدارک لازم برای موارد خاص 

    ۹-۱۲-فرم  پرداخت مرحله سوم (آخرین مرحله) دانشجویان دکتری مشمول پرداخت پژوهانه

 

   ۱۰- آیین نامه و فرم های اعطای نشان های پژوهشی​

     ۱۰-۱- آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران 

     ۱۰-۲- آیین نامه انتخاب طرح های پژوهشی برجسته و نمونه  دانشگاه تهران

    ۱۰-۳- فرم انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و برجسته دانشگاه تهران

    ۱۰-۴- آیین نامه انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    ۱۰-۵- فرم انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    ۱۰-۶- آئین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    ۱۰-۷- فرم انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    ۱۰-۸- آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۹- فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۱۰- فرم انتخاب استاد پژوهشگر برجسته

    ۱۰-۱۱- فرم انتخاب استاد پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۱۲- دستور العمل استاد ممتاز

    ۱۰-۱۳فرم انتخاب دانشجوی نمونه 


 ۱۱- برنامه  جامع تحقیقات اعضای هیات علمی​

۱۱-۱- دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات 

۱۱-۲ فرم  برنامه جامع تحقیقات

 

 ۱۲- کنفرانس،  همایش،  سمینار و هم اندیشی (سمپویزیوم)

 ۱۲-۱- مجری و برگزار کننده کنفرانس بین المللی

۱۲-۲- مجری و برگزارکننده همایش  سمینار و هم اندیشی (سمپوزیوم)

  

۱۳-  دوره های آموزشی کاربردی با رویکرد پژوهش محور ​

۱۳-۱- برگزاری دوره های کارگاهی کوتاه مدت (یک روزه تا سه روزه )

 ۱۳-۲- برگزاری دوره های میان مدت (۱۰ تا ۲۴ جلسه – پاره وقت)

۱۳-۳-  برگزاری دوره های بلند مدت (ترمیک)


۱۴- آیین نامه و فرم های پسا دکتری​

 ۱۴-۱- آیین نامه پسا دکتری

 ۱۴-۲- دستورالعمل اصلاحی پسا دکتری

۱۴-۳- پروپوزال پسا دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران

 ۱۴-۴- فرم های مربطه پسا دکتری در دانشگاه تهران

۱۴-۵- توصیه های مورد به پسا دکتری با صندوق حمایت

 

۱۵-آیین نامه هسته پژوهشی

۱۵-۱- آئین نامه هسته‌های پژوهشی

۱۵-۲- فرم مخصوص هسته پژوهشی

۱۵-۳- راهنما (قسمت اول)

۱۵-۴- راهنما (قسمت دوم) 

 

 

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران قدیمی ترین کتابخانه دانشکده‌ای کشور است که در سال ۱۲۹۷ شمسی به عنوان "کتابخانه دارالمعلمین مرکزی" آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۰۷ با تاسیس دارالمعلمین عالی، کتابخانه نیز تغییر نام یافت و از سال ۱۳۱۲ شمسی با عنوان "کتابخانه دانش سرای عالی" به کار خود ادامه داد.

نمایی از کتابخانه


در ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تاسیس شد و به خاطر مطابقت مواد تحصیلی با دانش سرای عالی، در همان مکان به فعالیت خود ادامه داد و کتابخانه هم با عنوان "کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم و دانش سرای عالی" فعالیت می‌کرد.

 

مخزن کتابخانه

 

ساختمان بازسازی شده کتابخانه در باغ نگارستان

 

با جدا شدن دانشکده علوم در سال ۱۳۲۱،" کتابخانه دانشکده ادبیات و دانش سرای عالی" تا سال ۱۳۳۴ خدمات ارائه می‌داد. در این سال دانشکده ادبیات از دانش سرای عالی جدا و در سال ۱۳۳۷ به محل کنونی در پردیس مرکزی دانشگاه منتقل شد. "کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی" از سال ۱۳۳۷ به ریاست عزت اله نگهبان به فعالیت خود ادامه داد.

 

تالار مطالعه و امانت سال ۱۳۵۱


از زمان تاسیس کتابخانه، فرهنگ دوستان و فرهیختگان بسیاری مسوولیت یا کتابداری کتابخانه را بر عهده داشته و با حمایت، هم فکری و همکاری دانشمندان و دانش دوستان، در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی کتابخانه کوشیده‌اند.

بانو پروین اعتصامی، شاعر معاصر ایران، در سال ۱۳۱۵ برای مدتی کتابدار کتابخانه بوده است.

 

 

روسای کتابخانه از آغاز تا کنون :


هاشم خان (حسین) شمس داوری
امیر مظفرالدین خان فرخ
علی اکبر مجیدی فیاض
آوانس حق نظریان
عزت الله نگهبان
سید حسین نصر
عباس زریاب خوئی
نوش آفرین انصاری
آذرهوشنگ باختری
بهرام جمال پور
سید حسن سادات ناصری
مظفر بختیار
رضا سرلک
احمد کریمی حکاک
احمد رضایی
ابراهیم دیباجی
سید امیر محمود انوار
غلامعباس رضایی هفتادر
عصمت الملوک حکیمی
محمود شکیب
محمد حسن فوادیان
احمد احمدی
علیرضا حاجیان نژاد
امید مجد
علی اصغر باباسالار
حمید کرمی پور
جواد بشری
علیرضا امامی

در طول زمان با خرید منابع مفید و معتبر از داخل و خارج کشور، جلب اهدا، وقف و مبادله منابع، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، امروز امانت دار مجموعه‌ای غنی و بی نظیر از منابع است که تلاش می‌کند به بهترین روش در اختیار کاربران قرار دهد.
این کتابخانه جهت پشتیبانی برنامه پژوهشی و آموزشی رشته‌های مصوب دانشکده به گردآوری منابع می‌پردازد. در طول زمان، به تدریج برخی از رشته‌ها و موسسات دانشکده، استقلال یافت، حذف یا منتقل شد یا تغییر کرد؛ به این ترتیب در حال حاضر کتابخانه برای رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، باستان شناسی، تاریخ، فلسفه، زبانهای باستانی و زبان شناسی مجموعه سازی می‌کند.

 

برخی مجموعه‌های مهم خریداری شده، اهدایی یا وقفی کتابخانه:


مجموعه ۲۲۴۲ جلدی محمد قزوینی در سال ۱۳۲۹
مجموعه ۱۵۰۰ جلدی احمد بهمنیار و مجموعه ۱۰۴ جلدی تقی خواجوی در سال ۱۳۳۲
مجموعه ۲۲۵۰ جلدی عباس اقبال در سال ۱۳۳۴
مجموعه خاندان فرمانفرمایان با ۶۵۰۰ کتاب و مجله در سال ۱۳۳۸
مجموعه ۳۰۰۰ جلدی حمید و فاطمه سیاح در سال ۱۳۳۹
کتابخانه علی اصغر حکمت با ۵۲۰۰ جلد در سال ۱۳۴۰
مبادله ۱۰۰۰ جلد نسخه‌های تکراری فارسی فلسفه، ادبیات و شرق شناسی با همین تعداد کتب انگلیسی فلسفه، الهیات، ادبیات و ادیان بخش شرق شناسی Widener library دانشگاه هاروارد در سال ۱۳۴۰
مجموعه ۱۲۰۰ جلدی میرزا عبد الله سبوحی واعظ در ۱۳۴۱
۱۳۴۲ کتابهای جواد تارا شامل ۱۸۰۰ جلد چاپ سنگی قدیمی در زمینه علوم قدیمه
کتابخانه امام جمعه کرمان با ۱۰۰۰ جلد کتاب و کتابخانه سید حسن تقی زاده با ۲۷۰۰ جلد در سال ۱۳۴۳
قسمتی از کتابخانه انو لیتمن (شرق شناس) شامل کتب و رسائل کمیاب و نفیس شرق شناسی
مجموعه مسعود انصاری و مجموعه اهدایی دولت فرانسه در سال ۱۳۴۵
مجموعه ۱۰۰۰ جلدی آذرهوشنگ باختری در سال ۱۳۴۷
بخشی از کتابخانه انولیتمان ( E. Litman ) که در برگیرنده کتاب و رساله‌های کم یاب شرق شناسی است، یک دوره کم یاب از تاریخ طبری چاپ لیدن، اوقاف گیب و کتابهای خطی، چاپ سنگی و سربی، موادی بود که با خرید، اهدا و وقف، وارد مجموعه کتابخانه شد و به همین منوال، با گذشت زمان کتابخانه مراحل تکامل را پشت سر گذاشت.
در گزارشها و اسناد دهه ۵۰ کتابخانه، به اهدای آثار از طرف انتشارات بریل هلند، دانشگاه تهران، بنیاد فرهنگ ایران، انجمن آثار ملی، سازمان مرکزی تعاون کشور اشاره شده است.
کتابخانه مهدی روشن ضمیر با بیش از ۵۷۰ جلد کتاب در سال ۱۳۷۶
کتابخانه محمد قاضی با حدود ۱۳۰۰ جلد کتاب در سال ۱۳۸۲
کتابخانه سیف الدین نجم آبادی شامل حدود ۱۰۰۰ جلد کتاب و بیش از ده هزار جلد کتاب از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سال ۱۳۸۸
بخشی از کتابخانه خسرو فرشیدورد در سال ۱۳۸۹
کتابخانه مهدی درخشان با بیش از ۸۰۰ جلد کتاب در سال ۱۳۹۰
کتابخانه عزیزالله جوینی با حدود ۱۳۰۰ عنوان در سال ۱۳۹۵
کتابخانه فیروز حریرچی شامل ۲۱۰۰ جلد کتاب و تعدادی مجله در سال ۱۳۹۶
سری دوم کتابهای سیف الدین نجم آبادی شامل حدود ۳۷۰ جلد در سال ۱۳۹۷
تعداد ۲۲۰۰ جلد کتاب از مجموعه منوچهر بزرگمهر موجود در گروه فلسفه در سال ۱۳۹۸

 

 

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر (۱۳۹۸) بیش از ۱۹۰۰۰۰ جلد کتاب قابل بازیابی دارد. ۱۲۰۰ عنوان نشریه فارسی، ۳۰۰ عنوان نشریه عربی و ۱۱۰۰ عنوان نشریه لاتین در کتابخانه موجود است. ۱۶۰۰ عنوان پایان نامه دکتری، ۴۴۶۰ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و ۳۰ عنوان پایان نامه کارشناسی، ۳۰۰ نقشه، ۲۰۰ جزوه، ۲۰۰ قطعه عکس و ۴۰۰ لوح فشرده از دیگر منابع کتابخانه می‌باشد.

 

طبقه زیر هم کف: مخازن ۱ و ۲
مخازن کتابخانه به صورت قفسه بسته (عدم دسترسی مستقیم کاربران) اداره می‌شود. کتاب‌ها بر اساس رده بندی دیویی در قفسه‌ها قرار دارد. استادان در صورت نیاز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت محدود می‌توانند به مخزن مراجعه نمایند.

 

ورودی مخزن

 

مخزن یک

 

مخزن دو

 


طبقه هم کف: اتاق رئیس کتابخانه، تالار نشریات، مخزن کتب نفیس، خدمات فنی (فراهم آوری و سازماندهی)، اطلاع رسانی، مخزن کتب اهدایی
تالار نشریات: نشریات روزآمد در تالار به صورت قفسه باز و نشریات آرشیوی در مخزن نشریات به صورت قفسه بسته اداره می‌شود. در حال حاضر بخش مجلات، شش روزنامه فارسی: ایران، همشهری، شرق، جام جم، اطلاعات، یک روزنامه عربی (کیهان العربی) و دو روزنامه انگلیسی "Tehran times" و"Kayhan international" را مشترک است. این روزنامه‌ها برای مطالعه در سالن نشریات قرار دارد و آرشیو نمی‌شود.

تالار نشریات

 


مخزن نفیس: کتاب‌های چاپ سنگی، چاپ سربی اولیه، نسخه‌های عکسی، اطلس‌ها، بریده‌های روزنامه‌های قدیمی، سالنامه‌های نفیس، کتاب‌های ایران شناسی و تصویری و خاص در این بخش نگهداری می‌شود.

مخزن نفیس

 

خدمات فنی (فراهم آوری و سازماندهی): از فعالیت‌های تخصصی کتابخانه شامل مجموعه سازی و فهرست نویسی است که امور مربوط به تهیه کتاب‌ها از طریق خرید، اهدا یا مبادله، امور مالی و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار و آماده سازی برای قرار گرفتن در قفسه را شامل می‌شود.

مخزن کتب اهدایی

 


طبقه دوم: تالار پژوهش: کتاب‌های مرجع، پایان نامه‌ها
یک مجموعه گزیده از بهترین کتب مرجع عمومی و تخصصی و منابع پراستفاده دانشجویان در این بخش نگهداری می‌شود و به صورت قفسه باز، قابل استفاده است.

کتب مرجع در تالار پژوهش

 


شرایط دریافت پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری: یک نسخه صحافی شده چاپی دو رو از پایان نامه (جلد گالینگور ساده با رنگ زرشکی برای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و سرمه‌ای برای پایان نامه‌های دکتری) حاوی چکیده فارسی همراه با کلید واژه حتی برای پایان نامه‌هایی که ترجمه یک اثر هستند قبل از متن اصلی، چکیده انگلیسی و صفحه عنوان به انگلیسی در انتهای متن اصلی، اسکن صورتجلسه پایان نامه و تعهدنامه اصالت اثر به همراه یک CD شامل شش (۶) فایل: فایل ۱۵ صفحه اول پایان نامه در فرمت word،pdfو zip از فایل ورد به تنهایی و همچنین فایل کامل پایان نامه در فرمت word,pdfو zip از فایل ورد. فایل‌ها باید دقیقاً به ترتیب و مطابق با نسخه چاپی باشد و تمامی مواردی که گفته شد رعایت گردد.

پایان نامه ها در تالار پژوهش

 


طبقه سوم: تالار شهید ترکاشوند: سالن مطالعه، بخش امانت‌:
این تالار به وسعت حدود ۴۰۰ متر، برای مطالعه کاربران پیش بینی شده است. کاربران می‌توانند با استفاده از رایانه‌های موجود، منابع مورد نظر خود را جستجو کنند و سفارش دهند.

میز امانت در تالار ترکاشوند

 

سالن مطالعه در تالار ترکاشوند

 

 

 
 
به آگاهی می‌رساند پیرو سیاست‌های ایجاد و گسترش کتابخانه دیجیتال در دانشگاه، اسکن و بارگذاری بیش از ۶۰۰ عنوان پایان نامه قدیمی کتابخانه (دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با همکاری کتابخانه مرکزی از سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ آغاز و به مدت سه سال طی فرآیندی دشوار انجام شده و فایل دیجیتال تمام پایان نامه‌های جدید و قدیمی کتابخانه اکنون در سامانه آذرسا قابل دسترسی و بهره برداری است.

 

 

منابع فهرست نویسی شده غیر کتابی از سال ۱۳۹۸ تا کنون

سندها نقشه ها تصویر ها اسناد تاریخی جزوه ها

 

 

 

 

 

دریافت فایل راهنمای کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

 

راهنمای تمدید کتاب
در لینک https://lib1.ut.ac.ir:8443، با مشخصات احراز هویت مرکزی وارد شوید. در قسمت پروفایل، مدارک در دست امانت را انتخاب کنید. در پنجره باز شده برای هر کتاب، در ستون عملیات، تیک سبز رنگ را بزنید و صفحه باز شده را تایید کنید.

 

به دلیل عملیات به سازی لرزه‌ای، کتابخانه دانشکده در بخش‌های زیر آماده پاسخگویی به کاربران محترم است:


طبقه زیر هم کف (ضلع شمال غربی): بخش امانت (بازگشت، تمدید، جریمه، تسویه حساب)، اطلاع رسانی و مجموعه سازی
طبقه هم کف ----
طبقه اول (ضلع جنوب شرقی، اتاق ۲۳۴): بخش مرجع و تحویل پایان نامه
طبقه اول (ضلع شمال غربی، اتاق 
۲۰۷): بخش سازماندهی و سرپرست کتابخانه

طبقه دوم (ضلع شمال شرقی، تالار ترکاشوند): بخش مجلات فارسی و سالن مطالعه

 

 

 

آموزش و اطلاع رسانی
کارشناسان در بخش‌های مختلف کتابخانه آماده اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات کاربران درباره نحوه جستجوی منابع و بهره گیری از منابع کتابخانه هستند.
راهنماها و بروشورهایی برای سهولت استفاده از کتابخانه تهیه شده و در تمام بخش‌ها قرار دارد. کلاسهای آشنایی با کتابخانه و استفاده از بخشهای مختلف آن نیز در ابتدای هر سال تحصیلی برگزار می‌شود.
ایمیل‌های پاسخگو نیز، روش دیگری برای راهنمایی واطلاع رسانی است.

آموزش کتابخانه

آموزش کتابخانه

 

کتابخانه و عملیات به سازی لرزه‌ای

از آبان ماه ۱۳۹۷، عملیات به سازی لرزه‌ای در کتابخانه در حال انجام است. به همین دلیل، موقتاً بخش نشریات فارسی به انتهای تالار ترکاشوند منتقل و بخش مرجع در جنوب شرقی طبقه دوم مستقر شده است. به محض آماده شدن مخازن (زیر هم کف)، به زودی منابع جهت استفاده کاربران در مخازن جای خواهد گرفت و مراحل سفارش و امانت کتاب نیز در همین بخش انجام خواهد شد.

به سازی لرزه ای مخزن کتابخانه

 


 

قوانین امانت و دیرکرد
فصل دوم: عضویت
ماده ۳- اعضا
گروه‌های زیر می‌توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیرفته شوند:
۱- اعضای هیات علمی، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، کارکنان دانشگاه تهران (رسمی یا پیمانی) و افراد بازنشسته دانشگاه تهران.
تبصره ۱- اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران فقط می‌توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.
تبصره ۲- عضویت استادان پاره وقت، حق التدریس، مدعو، دانشجویان مهمان، اعضای هیات علمی و کارکنانی که به صورت‌های دیگر با دانشکده‌ها همکاری دارند با معرفی نامه رئیس واحد و یا معاونت آموزشی دانشکده مربوط پذیرفته می‌شوند.
۲- افرادی که عضو قراردادهای همکاری با هری یک از کتابخانه های دانشگاه باشند.
۳- افراد مشمول پیوست ۱ این آیین نامه
تبصره ۳- بجز مشمولین بند ۱ سایر افراد صرفاً عضو کتابخانه مورد قرارداد می‌باشند.
تبصره ۴- مراجعه به کتابخانه مربوط جهت تعیین بارکد کارت و مطالعه آیین نامه برای افراد الزامی است.
تبصره ۵- در مواردی که کارت معتبر (کارت دانشجویی) موجود نباشد، معرفی نامه عکس دار الزامی است.
تبصره ۶- ارائه کد ملی در تمامی موارد الزامی است.
 
ماده ۴- شرایط عضویت
۱- ارائه کارت شناسائی معتبر (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، پاسپورت) و کارت و یا معرفی نامه عکس دار بر حسب مورد
۲- تکمیل فرم درخواست عضویت
۳- ارائه ۲ قطعه عکس
 
ماده ۵- مدت عضویت
۱- مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می‌باشد.
۲- عضویت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و پس از بازنشستگی هر سال پس از تسویه حساب تمدید خواهد شد.
۳- عضویت استادان پاره وقت و حق التدریس حداکثر تا پایان یک نیمسال تحصیلی است.
۴- عضویت آزاد، شامل دانشجویان کارشناسی ارشد، طلاب حزوه علمیه حداکثر ۳ ماه، دکتری و محققین ۱ سال.
قصل سوم: امانت کتاب
 
ماده ۶- امانت گیرندگان
۱- حق امانت گرفتن کتاب از کتابخانه های دانشگاه مختص افراد موضوع ماده ۳ بند ۱ است.
تبصره ۱- کتابخانه مرکزی موظف به ارائه خدمت به متقاضیان سایر دانشگاه‌ها، اعضای آزاد، دانشجویان دکتری و بالاتر با ضوابط تعیین شده از سوی کتابخانه مرکزی می‌باشد.
۲- دانشجویان می‌توانند تنها با ارائه کارت بارکددار کتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده کنند.
۳- متقاضی می‌تواند بعد از وارد شدن بارکد کارت و دادن برگه خروج که مشخصات کتاب مورد امانت بر روی آن نوشته شده است کتاب را با توجه به مهلت تعیین شده از کتابخانه خارج کند.
۴- بخش امانت مجاز است در صورتی که متقاضیان کتابی افزایش یابد از امانت دادن یکی از نسخ کتاب خودداری نماید.
۵- کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارد و امکان تهیه نسخه‌های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش ذخیره نگهداری خواهد کرد تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص این موارد براساس درخواست گروه‌های آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر کتابخانه است.
۶- امانت گیرندگان می‌توانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب مدت زمان امانت کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر پیش درخواست نشده باشد به صورت حضوری یا تلفنی تمدید نمایند.
 
ماده ۷- پیش درخواست
۱- در صورتی که کتاب مورد درخواست متقاضی در امانت باشد، متقاضی می‌تواند پیش درخواست خود را به میز امانت اعلام کند تا نسبت به ذخیره کتاب اقدام شود.
۲- متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده پیش درخواست کتاب، به کتابخانه مراجعه کند.
۳- در صورت عدم مراجعه متقاضی کتابخانه موظف است کتاب درخواست شده را تا ۲۴ ساعت پس از تاریخ تعیین شده برای متقاضی نگهداری نماید.
۴- در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده در بند ۳ کتابخانه می‌تواند کتاب ذخیره شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.
 
ماده ۸- تعداد منابع و مدت زمان امانت

افراد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه

دانشکده / موسسه

بین کتابخانه ای

تعداد کل منابع

مدت امانت (هفته)

امانت در محل کتابخانه یا موسسه

اعضای هیأت

علمی

۳

۷

۳

۱۳

۴

۶

دانشجویان

دکتری

۳

۶

۲

۱۱

۴

۶

دانشجویان

کارشناسی ارشد

۲

۵

۲

۹

۳

۵

دانشجویان

کارشناسی

۲

۴

۲

۸

۲

۴

کارکنان دانشگاه

تهران (رسمی، پیمانی و قراردادی)

۳

۳

۲

۸

۲

۳

سایر اعضا

(طبق توافق صورت گرفته در قراردادهای منعقده)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تبصره ۱- کتابخانه مستقل کوی دانشگاه صرفاً به دانشجویانی که مجوز ورود به کوی دانشگاه را دارند سرویس دهی می‌نماید و از جدول بالا مستثنی بوده و ظرفیت امانت کتاب آن ۲ نسخه است.
تبصره ۲- دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته (نظیر رشته بیوتکنولوژی)، در چهار سال اول معادل دانشجویان کارشناسی و طی سال پنجم و بالاتر معادل دانشجویان کارشناسی ارشد به شمار می آیند.
تبصره ۳- کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته در انتهای هر سال موظف به تسویه حساب با کتابخانه های محل مراجعه می‌باشند.
 
ماده ۹- امانت محدود
آن دسته از منابع کتابخانه که توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می‌شوند و متفاضی بیش از ۵ نفر داشته باشند، در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی کتابخانه خارج و به خص امانت محدود منتقل می‌گردد. منابع درخواستی در این بخش حداکثر برای ۴۸ ساعت در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود.
تبصره ۱- تمدید مدت زمان امانت، در صورت عدم وجود متقاضی دیگر، برای ۴۸ ساعت دیگر امکان پذیر است.
تبصره ۲- کتابخانه مرکزی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
 
ماده ۱۰- جریمه دیرکرد بازگشت کتاب
۱- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگ امانت، کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.
۲- چنانچه کتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانیده نشود، برای هر روز تاخیر مبلغ ۲,۰۰۰ ریال جریمه دیرکرد (تا ۵ روز، بدون احتساب تعطیلات) و پس از آن به ازای هر روز تاخیر ۳,۰۰۰ ریال در نظر گرفته می‌شود که با ارائه رسید اخذ خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود. در صورتی که کارکنان یا اعضای هیات علمی از پرداخت جریمه دیرکرد تعیین شده خودداری نمایند. مراتب به اطلاع معاون اداری و مالی دانشکده یا واحد ذیربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان کسر شود. با توجه به شرایط زمانی هر سال یکبار توسط شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران در این مبالغ تجدید نظر خواهد شد.
۳- در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی که کتب امانت گرفته شده را باز نگردانده‌اند به اداره آموزش دانشکده ذیربط اعلام می‌گردد تا از ثبت نام آنان خودداری شود. همچنین امانت گیرندگان علاوه بر جریمه دیرکرد به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محروم خواهند شد و در صورت تکرار تصمیم گیری به عهده شورای کتابخانه خواهد بود و مراتب به اطلاع سایر کتابخانه های دانشگاه خواهد رسید.
۴- رسیدگی به موارد خاص جریمه به عهده شورای هر کتابخانه است.
 
ماده ۱۱- جبران خسارت وارد شده به کتاب
۱- مسئولیت حفظ و نگهداری کتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.
۲- امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع کتابخانه ای در صورت آسیب رساندن و مخدوش کردن و مفقود کردن آنها یا حذف هر نوع اطلاع از روی منابع (به صورت پاره کردن، خط زدن، جدا کردن اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف کردن اطلاعات از روی نوارهای تصویری، صوتی و نرم افزارهای رایانه‌ای) ملزم به جبران خسارت براساس نظر مسئول کتابخانه می‌باشند.
۳- چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد امانت گیرنده مکلف است از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی) آن را به کتابخانه تحویل نموده و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد با تشخیص مسئول کتابخانه مبلغی را نیز به عنوان ما به التفاوت قیمت نسخه اصلی و کپی بپردازد. در نهایت چنانچه تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد بهای کتاب تا دو برابر قیمت روز آن محاسبه و از امانت گیرنده دریافت می‌شود. هزینه‌های مربوط به فهرست نویسی، آماده سازی و غیره نیز بر حسب نظر کتابخانه از وی دریافت می‌گردد.
۴- در صورتی که عضو بدون اجازه و انجام تشریفات لازم منابع کتابخانه ای را به هر طریق یا عنوان از کتابخانه یا آرشیو خارج کند، مراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و کارت عضویت وی نیز باطل می‌گردد. در موارد ضروری علاوه بر لغو عضویت اقدامات قانونی نیز به عمل خواهد آمد.
 
 
فصل چهارم: استفاده در محل منابع
ماده ۱۲- استفاده کنندگان در محل
۱- اعضای کتابخانه موضوع ماده ۱ این آیین نامه می‌توانند به استفاده از منابع مورد نظر خود در محل کتابخانه بپردازند.
تبصره ۱- افراد موضوع بند ۳ ماده ۳ تنها در ساعاتی که کتابخانه اعلام خواهد کرد مجاز به استفاده از منابع در محل می‌باشند.
تبصره ۲- استفاده از منابع برای کلیه مراجعان در محل کتابخانه منوط به ارائه کارت شناسائی معتبر است.
۲- استفاده کنندگان در محل، مجاز به خارج کردن منابع از کتابخانه نیستند. در صورت خروج منابع از کتابخانه کارت عضویت فرد باطل و مراتب نیز در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد.
۳- در صورتی که فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نماید (پاره شدن جلد یا صفحه‌ها، علامت گذاری و لک شدن کتاب و غیره) به هر صورت و یا با هر وسیله موظف است طبق نظر کارشناس کتابخانه جبران خسارت نماید.

 

شماره تماس بخشهای مختلف کتابخانه‌ :

 

امانت (بازگشت- تمدید- جریمه- تسویه حساب) 

۶۱۱۱۳۶۸۳-۶۱۱۱۲۵۶۹-۶۱۱۱۲۵۹۰

اطلاع رسانی- مجموعه سازی

۶۱۱۱۳۶۸۳-۶۱۱۱۲۵۶۹-۶۱۱۱۲۵۹۰

مرجع - پایان نامه

۶۱۱۱۳۰۸۳

نشریات​

۶۱۱۱۳۳۶۳

سازماندهی

۶۱۱۱۲۵۷۲-۶۱۱۱۳۶۸۴

دورنگار کتابخانه

۶۶۴۰۷۴۲۱

 

 

پست الکترونیکی: litlib@ut.ac.ir

 

ایمیل‌های پاسخگو:
منابع کتابخانه، کتب خریداری شده، جستجوی منابع، تسویه حساب و تمدید:

litlibbooks@gmail.com

اطلاعات عضویت و امانت، تمدید، جریمه‌ها و تسویه حساب:

litlibloan@gmail.com

نشریات کتابخانه، جستجوی مقالات و بانک‌های اطلاعاتی:

litlibjournals@gmail.com

جستجوی پایان نامه‌ها، شرایط تنظیم و تحویل پایان نامه:

litlibthesis@gmail.com

 

 

آدرس پستی: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه