بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه امیررضا خیرخواه

جلسه دفاعیه امیررضا خیرخواه


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

امیررضا خیرخواه

 
تأثیر تحولات سیاسی و روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بر ماهیت جریان های ایران شناسی آمریکایی

ارشد/زبانهای باستانی

دکتر موسی دیباج

دکتر قاسمی طاری

دکتر لیلا ورهرام

دکتر حسین بادامچی

۰۶/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۹

دفتر گروه زبانهای باستانی و ایرانشناسی