بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه فاطمه زینعلی خالد آبادی

جلسه دفاعیه فاطمه زینعلی خالد آبادی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فاطمه زینعلی خالد آبادی

طراحی و تولید مدل چند رسانه‌ای آموزش باستان شناسی و بررسی تأثیر ان بر دانش باستان شناختی و میراث فرهنگی دانش آموزان پایه هفتم با رویکرد باستان شناسی عمومی

ارشد/باستانشناسی

دکتر نصیر اسکندری

دکتر نیکنامی

دکتر رحیم ولایتی

دکتر احمد علی یاری

۰۶/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۹:۳۰

دفتر گروه