بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه محمد سیاح زاده

جلسه دفاعیه محمد سیاح زاده


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمد سیاح زاده

 
بررسی تأثیر به کارگیری فنون «نمایش شورایی (تعاملی)» در افزایش و تقویت مهارت گفتاری زبان آموزان در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

ارشد/آزفا

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر زهرا ابوالحسنی

دکتر مزدک انوشه

دکتر محمدجواد عظیمی

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۱۲:۳۰

کتابخانه گروه عربی