بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ایمان نیک سرشت ۲۷/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه ایمان نیک سرشت ۲۷/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ایمان نیک سرشت

سیر تحول ساختمان‌های قیدهای مرکب و صفت‌های مرکب بر مبنای پنج هزار بین منتخب از اشعار جامی، بهار و مهرداد اوستا

ارشد / زبان وادبیات فارسی

دکتر امید مجد

دکتر اصغر باباسالار

دکتر حمیرا زمردی

دکتر سیده پرنیان دریاباری

۲۷/‏۱۱/‏۹۸

۱۴

کتابخانه مدرس رضوی