بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه فاطمه جداری فروغی ۱/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه فاطمه جداری فروغی ۱/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فاطمه جداری فروغی

عناصر داستان در رمان‌های نخل‌های بی سر، توتستان و فصل جوانی

ارشد / زبان و ادبیات فارسی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر حمیرا زمردی

دکتر اصغر باباسالار

دکتر موسی دیباج

 

۱/‏۱۱/‏۹۸

۱۰

تالار کمال