بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه لیلا کریمی شمیم ۳۰/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه لیلا کریمی شمیم ۳۰/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

لیلا کریمی شمیم

ترجمه کتاب التدریسطرائق و استراتیجیات با مقدمه و پیوست تألیف مرکز فرهنگی اسلامی نور

ارشد / مترجمی زبان  عربی

دکتر مسعود فکری

دکتر جواد اصغری

دکتر علی افضلی

دکتر سهیلا محسنی نژاد

۳۰/‏۱۱/‏۹۸

۱۴

تالار اقبال