بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مریم شعبانی ۲۷/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه مریم شعبانی ۲۷/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مریم شعبانی

تحلیل و بررسی لایه‌های سبکی در دیوان حاجب شیرازی

ارشد / زبان و ادبیات فارسی

دکتر حمیرا زمردی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر اصغر باباسالار

دکتر بهناز بیامنی

 

۲۷/‏۱۱/‏۹۸

۱۲

تالار کمال