بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه رهف صفایا

جلسه دفاعیه رهف صفایا


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

رهف صفایا

بررسی و دسته بندی موضوعات ادبیات تعلیمی در سده‌های هشتم و نهم هجری بر مبنای سه کتاب نگارستان، اخلاق محسنی، نصیحت نامه شاهی

دکترا/زبان و ادبیات فارسی

دکتر امید مجد

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر سید محمد منصور طباطبایی 

دکتر محمود فضیلت

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر علی افضلی

دکتر لیلا ورهرام

۲۹/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬‬‌

۱۴

تالار کمال