بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مائده سهل الدین

جلسه دفاعیه مائده سهل الدین


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مائده سهل الدین

فرهنگ نویسی گونه عامیانه زبان فارسی با تکیه بر آثار محمدعلی جمالزاده، رضا انزابی نژاد، ابوالحسن نجفی، احمود شاملو

دکترا/زبان و ادبیات فارسی

دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر علیرضا امامی

دکتر منوچهر اکبری 

دکتر مصطفی موسوی

دکتر محمد افشین وفایی

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر لیلی ورهرام

۲۹/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬‬‌

۱۰

تالار کمال