بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه اسد عباس شاه ۹/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه اسد عباس شاه ۹/‏۱۰/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

اسد عباس شاه

شاخصه‌ها و رویکردهای سیره نگاری در شبه قاره هند در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی

دکتری / تاریخ

دکتر حسن حضرتی

دکتر رسول جعفریان‌

دکتر شهلا بختیاری

دکتر شهرام یوسفی فر‌

دکتر یاسر حائری قزوینی

دکتر علی بیات

دکتر عباس برومند اعلم

۹/‏۱۰/‏۹۸

۱۴

تالار کمال