بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ذوالفقار علی ۲۲/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه ذوالفقار علی ۲۲/‏۷/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ذوالفقار علی

مناسبات فرهنگی ایران و شبه قاره هند در عهد ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر شاه (۱۵۵۶-۱۶۰۵ میلادی)

دکتری / تاریخ

دکتر حسن حضرتی

دکتر رسول جعفریان‌

دکتر فرج اله احمدی

دکتر شهرام یوسفی فر‌

دکتر حمید کرمی پور

دکتر جمشید نوروزی

دکتر محمد رحیم ربانی زاده

۲۲/‏۷/‏۹۸

۱۵:۳۰

تالار کمال