منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات عرب​

 

 

 ۱صرف و نحو (شرح ابن عقیل ومبادی العربیه جلد۴)

 ۲-معانی وبیان وبدیع (جواهر البلاغه تالیف احمد هاشمی والبلاغه الواضحه تالیف علی جارم )  ​

 ۳اعراب گذاری و ترجمه متون ادبی وتاریخ ادبیات (قرآن کریم ونهج البلاغه مجانی الحدیثه جلد ۱و۲و۳ )​

 ۴ –انشا ومقاله نویسی (در سطح مجلات روز عربی )​

 ۵  – زبان خارجه انگلیسی ( در سطح استفاده از دایره المهارفهای اسلامی به زبان انگلیسی)​

 ۶ – تاریخ ادبیات حنا لفاخوری​