نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار « عید نوروز و هویت ملی و دینی ایرانیان»

وبینار « عید نوروز و هویت ملی و دینی ایرانیان»


وبینار « عید نوروز و هویت ملی و دینی ایرانیان»

۱۵/۰۱/۱۴۰۰‌

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند

عید نوروز و هویت ملی و دینی ایرانیان

سخنران: دکتر حکمت‌اله ملاصالحی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

دبیر نشست: دکتر نصیر اسکندری

زمان: پنجشنبه نوزدهم فروردین سال هزار و چهارصد ساعت ۱۸

پخش از صفحه اینستاگرام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

literature.ut@