آزمایشگاه زبان​ دانشکده ادبیات و علوم انسانی با هدف آموزش دروس شفاهی دانشجویان طراحی و تجهیز گردیده  است . این لابراتوار با بهره مندی از دستگاه کنترل مرکزی ،  دک های ضبط و پخش دانشجویی  ،  کابین های دانشجویی  ، ویدئو ، تلویزیون ، کامپیوتر ، ضبط صوت و DVD امکان بهره برداری هرچه بهتر را برای دانشجویان فراهم آورده است . از دیگر مزایای سیستم های مذکور میتوان به قابلیت تست زنی ،  امکان استفاده از نرم افزار و مترجم سخنگو نام برد .