ردیف

نام و نام خانوادگی​

محل خدمت​

پست الکترونیک​
۱

ناصر آقاپور‌

امور عمومی

aghapour.naser@ut.ac.ir
۲

فیروزه احمدی​

امور عمومی

firoozehahmadi@ut.ac.ir
۳

مصطفی اسدی​

امور عمومی

mostafaasadi@ut.ac.ir
۴

پریوش اکبری​

 مؤسسه باستانشناسی

akbarimm@ut.ac.ir
۵

مهتاب الیاس زاده​

بخش روابط بین الملل

elyaszadehma@ut.ac.ir
۶

مریم امینی​

کتابخانه 

maryamamini@ut.ac.ir
۷

لیلا انصاری

گروه زبانهای باستانی و ایرانشناسی  
۸

امیرحسین بابالار​

 معاونت آموزشی -اداره آموزش

a.h.babalar@ut.ac.ir
۹

محرم باستانی​

امور اداری و کارگزینی

bastani1353@ut.ac.ir
۱۰

شهرزاد بحیرایی

معاونت پژوهشی (مدیریت وب سایت دانشکده)

bahiraei@ut.ac.ir
۱۱

فریدون بشیری

کتابخانه (مخزن ۱)

fbashiri28366@ut.ac.ir
۱۲

مه لقا پورکانی

امور عمومی

mahlaghzzz@ut.ac.ir
۱۳

لیلا جزء عبهری

 کتابخانه (تالار مجلات)

labhari@ut.ac.ir
۱۴

اعظم جنت

 کتابخانه (تالار پژوهش)

azamjannat@ut.ac.ir
۱۵

عباس چالاک

امور عمومی

a.chalak@ut.ac.ir
۱۶

منیژه چناری

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mchenari@ut.ac.ir
۱۷

مراد حسینخانی

معاونت اجرایی (کارپردازی)

morad.h@ut.ac.ir
۱۸

مهدی حمدی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

hamid@ut.ac.ir

۱۹

فاطمه رضاییان دفتر دبیرخانه  
۲۰

همایون رضوان قهفرخی

معاونت دانشجویی و فرهنگی-امور دانشجویی و فرهنگی

h_rezvan1337@ut.ac.ir
۲۱

مصطفی زارع

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mostafazare@ut.ac.ir
۲۲

شهناز سامیار

گروه تاریخ

 
۲۳

کمال سحاب اسدی ضمیر

کتابخانه

 
۲۴

مرضیه سعادت

معاونت آموزشی -اداره آموزش

marzeihsaadat@ut.ac.ir
۲۵

علیرضا سعیدیان

امور عمومی

a.saeidyan@ut.ac.ir
۲۶

فرناز سلیمانزاده

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

soleimanzdh@ut.ac.ir
۲۷

بابک سودمند

 

babaksoudmand@ut.ac.ir

۲۸

حمیدرضا عظیمی معاونت پژوهشی-اداره پژوهش  
۲۹

حمیده شاکر عقدایی

معاونت آموزشی -کارشناس و دبیر کمیته منتخب

hamideaghda1@ut.ac.ir
۳۰

کبری شرفی

حسابداری

csharafi@ut.ac.ir

۳۱

سارا شریفی حسابداری  
۳۲

محمد شهرابی فراهانی

انبار

shahrabi45@ut.ac.ir
۳۳

علی فرهمند

معاونت آموزشی -اداره آموزش

 

۳۴

آرزو فریدونی گروه  فلسفه  
۳۵

زینب صالحی قریچه

دفتر امور شاهد و ایثارگر

zsalehi1353@ut.ac.ir
۳۶

دلبر عبادی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

ebaditaha@ut.ac.ir
۳۷

شهلا عظیمی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

azimish@ut.ac.ir
۳۸ نعمت اله علی محمدی

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

n.alimohammady@ut.ac.ir
۳۹ حمید علیمردانی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

alimardani31356@ut.ac.ir
۴۰

فرحناز فارسی پور

معاونت پژوهشی-معاونت فرهنگی دانشجویی

farsipoor@ut.ac.ir
۴۱

ناهید السادات فخار

دبیرخانه

n_fakhar@ut.ac.ir
۴۲

سوسن فدایی

دفتر ریاست

s_fadayei@ut.ac.ir
۴۳

معصومه فنودی پور

معاونت دانشجویی و فرهنگی -امور دانشجویی و فرهنگی

massomeh_fonodi@ut.ac.ir
۴۴

مهدی قاسم زاده

امور عمومی

m_ghasemzade@ut.ac.ir
۴۵

مسعود قلی زاده

امور عمومی

ma.gholizadeh@ut.ac.ir
۴۶

لیندا قنواتی

حسابداری 

linda_ghanavati@ut.ac.ir
۴۷

ستاره کسری

واحد رایانه‌

skasra@ut.ac.ir
۴۸

خوشروز کوهی

امور عمومی

kohi@ut.ac.ir
۴۹

رحیم لطاف

امور عمومی

letaf@ut.ac.ir
۵۰

جلال متقیان منظم

کتابخانه (تالار مجلات)

j.motagian@ut.ac.ir
۵۱

آذر مجرد ونیه

گروه باستانشناسی

a.mojaradviand@ut.ac.ir
۵۲

نرجس مسرور

گروه زبان و ادبیات فارسی

narjesmasroor@ut.ac.ir
۵۳

حسین مطلبی

کتابخانه (تالار مجلات)

hmotalebi@ut.ac.ir

۵۴

مریم مقدم معاونت پژوهشی-اداره پژوهش  
۵۵

اکرم موثق

گروه  فلسفه

akram.movassagh@ut.ac.ir
۵۶

سید علی اکبر موسوی نیک

معاونت دانشجویی و فرهنگی-امور دانشجویی و فرهنگی

mousavi_nik@ut.ac.ir
۵۷

اسلام مولازاده

امور عمومی

e.m.zade@ut.ac.ir

۵۸

محسن مومنی فرد گروه زبان و ادبیات عربی  
۵۹

حسین مهدی جو

امور عمومی

hmehdijoo@ut.ac.ir
۶۰

زهرا مهرجو

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

zmehrjoo@ut.ac.ir
۶۱

سید حسن میر احمدی

امور عمومی

mirahmadys@ut.ac.ir
۶۲

فرزانه نجفی

دفتر بنیاد حامیان دانشکده

farzanehnajafi@ut.ac.ir

۶۳

ندا نفیسی    
۶۴

فائزه نقاشیان

 کتابخانه (تالار مجلات)

fnaghashian1356@ut.ac.ir
۶۵ مریم وفایی

حوزه ریاست (روابط عمومی) و دفتر معاونت اجرایی

a.vafaee@ut.ac.ir
۶۶

گراناز وکیلی طباطبایی

حسابداری

geranaz_vakili@ut.ac.ir
۶۷

محمد همایونی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

homayooni@ut.ac.ir
۶۸

یداله یزدانی

واحد سمعی و بصری

yyazdani@ut.ac.ir