بخش زبانشناسی همگانی​ فعالیت خود را از سال ۱۳۴۳ تحت عنوان گروه زبانشناسی همگانی و فرهنگ‌های باستانی شروع کرد و از آغاز سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ گروه زبانشناسی همگانی از گروه فرهنگ و زبانهای باستانی جدا شد. این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زبانشناسی دانشجو می‌پذیرد. اعضای هیئت علمی ۶ نفره این گروه را ۴ استاد و ۲ استادیار تشکیل می‌دهند.

 

معرفی رشته:​

دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب‌ها و قواعد حاکم بر آن می‌پردازند. در این رشته زبان از جنبه‌های ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و آموزشی، روانشناختی، زیستی و دیگر زمینه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. دانش آموختگان این رشته می‌توانند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دیگر سازمانها در زمینه‌های زیر خدمت کنند:

 آموزشی: موزش دروس مرتبط با زبانشناسی در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و پزشکی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان (روانشناسی زبان در امر تدریس و فراگیری زبانهای خارجی و زبان مادری، آسیب شناسی زبان، گفتاردرمانی نتیجه تحقیقات زبانشناسی و روانشناسی زبان می‌باشد.)

 پژوهشی: همکاری در تحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگ نویسی، بررسی گویشها، ترجمه، ویرایش و تحقیقات در زمینه تدوین کتب درسی فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی

 مشاوره‌ای: مشاوره در امور تربیتی، توانبخشی، کامپیوتر و مهندسی ارتباطات، سوادآموزی و تدوین مواد آموزشی و حفظ میراث فرهنگی

این گروه همچنین کتابخانه تخصصی کوچکی با حدود ۵۰۰ جلد کتاب دراختیار دارد.

 

 پیکره فعل مرکب 

 

سرپرست  بخش :  آقای دکتر علی افخمی

 

   

اعضای هیات علمی گروه زبانشناسی

رتبه علمی

زهرا ابوالحسنی چیمه

دانشیار

علی افخمی

استاد

مزدک انوشه

استادیار

محمود بی جن خان

استاد

علی درزی

استاد

غلامرضا دین محمدی استادیار

غلامحسین کریمی دوستان

استاد

 

 

تلفن: ۶۱۱۱۲۷۶۶‌

ایمیل: ling.lit@ut.ac.ir