اداره پژوهش یکی از زیرمجموعه های معاونت علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی است که به منظور بهبود و تسهیل امر پژوهش ( اعضای هیات علمی و دانشجویان)  به انجام وظایف می پردازد.

مهمترین اهداف این اداره عبارتند از :

 

 زمینه‌سازی مناسب  برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی،  توسعه پژوهش های مرتبط با علوم انسانی، پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی کشور و انتقال و ترویج دستاوردهای  حاصل از این پژوهش ها به سایر مراکز علمی.

وظایف کلی :

اجرای ضوابط و مقررات پژوهشی حاصل از سیاستگذاری و برنامه-ریزی معاونت پژوهشی دانشگاه در قالب بخشنامه و آیین نامه در دانشکده

ایجاد هماهنگی و نظارت بر روند امورپژوهشی در دانشکده

انجام همکاری های لازم با واحدهای ذیربط به منظور دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده

 


اداره پژوهش:

ریس اداره پژوهش   : خانم فرناز سلیمانزاده

۱) دریافت طرح های پژوهشی مصوب از گروههای آموزشی و تطبیق آنها با آیین نامه های پژوهشی دانشگاه

۲) ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب گروه های آموزشی به شورای علمی دانشکده جهت تصویب و ارجاع آن به کارشناسان حوزه پژوهش

۳) تهیه آمار و اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی در حال اجرا و خاتمه یافته

۴) ارتباط مستمر با مدیران محترم گروه های آموزشی و استادان محترم دانشکده در خصوص امور مربوط به حوزه پژوهش

۵) انجام امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات با همکاری کارشناسان محترم دانشکده

۶) همکاری و ارتباط با کارشناسان و مسؤلین محترم حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

۷) پیگیری و نظارت بر امور پژوهشی دانشکده و ارتباط با حوزه اداری دانشکده

۸) سایر امور محوله.

کارشناسان:

-کارشناس امور پژوهشی (مسؤل کارهای مربوط به گرنت(اعتبار ویژه) و نشر کتاب اعضای هیات علمی) شماره تماس ۶۱۱۱۳۰۵۱

 


تماس با ما :

 آدرس: خیابان انقلاب،   خیابان قدس،  کوچه آذین،  ساختمان دانشکده ادبیات  و علوم انسانی،  طبقه سوم

تلفن : ۶۶۹۷۳۲۹۰ - ۶۱۱۱۲۵۷۴

دور نگار:۶۶۹۷۳۲۹۰

پست الکترونیکی: reslit@ut.ac.ir

 

 برنامه جامع استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

فرم ها و آیین نامه های پژوهشی​

 

۱-    طرح پژوهشی نوع اول​

      ۱-۱- آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به ارایه طرح های پژوهشی

     ۱-۲-فرم پیشنهاد طرح نوع اول

     ۱-۳-فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی

     ۱-۴- فرم خلاصه گزارش طرح برای رسانه ها

 

 ۲- تسهیلات مسافرت اعضای هیات علمی و دانشجویان به مجامع علمی/کنفرانس های بین المللی​

   ۲-۱- دستور العمل شرکت در همایشها اعضای هیئت علمی

   ۲-۲- فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی به کنفرانسهای بین المللی (خارج از کشور )

    ۲-۳- فرم ثبت اطلاعات مقاله (برای اعضای هیات علمی)

    ۲-۴- فرم گزارش سفر اعضای هیات علمی

 

*(استادان  حداکثر تا ۳ ماه بعد از سفر باید نسبت به ارسال گزارش سفر یا در صورت عدم انجام سفر نسبت به لغو سفر بصورت کتبی اقدام فرمایند.)

۳- حمایت از پایان نامه ها و رساله های دوره ه  ها ی تحصیلات تکمیلی (طرح پژوهشی نوع ششم)​

     ۳-۱- آیین نامه 

    ۳-۲فرم طرح حمایت از پایان نامه

    ۳-۳فرم صدور ابلاغ طرح حمایت از پایان نامه


 ۴- گرنت (اعتبار ویژه)​

     ۴-۱- آئین نامه تخصیص (امتیاز) اعتبار ویژه

     ۴-۲دستورالعمل نهایی هزینه کرد

     ۴-۳- دستورالعمل اجرایی گرنت

     ۴-۴-  مدارک لازم جهت ارائه به اداره پژوهش برای محاسبه گرنت 

     ۴-۵-  فرم درخواست حق التحقیق از محل گرنت (خارج از طرح پژوهشی )

     ۴-۵-۱نامه درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

     ۴-۵-۲ - فرم درخواست حق التحقیق از محل طرح پژوهشی

 

 ۵- تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی​

      ۵-۱- آئین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی

     ۵-۲- مدارک لازم برای دریافت تشویق

     ۵-۳- نحوه دستیابی به ایندکس ISI

 

۶- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(اعضای هیات علمی)​

      ۶-۱-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     ۶-۲-روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 90

     ۶-۳-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

    

۷- فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی(دانشجویان دکترا)​

      ۷-۱-آئین نامه فرصت مطالعاتی

     ۷-۲-فرم درخواست فرصت مطالعاتی

 

 ۸- انتشارات​

      ۸-۱دستور العمل تنظیم کتاب پیش از ارسال به انتشارات دانشگاه 

     ۸-۲- ضوابط تالیف کتاب

     ۸-۳- ضوابط ترجمه کتاب

     ۸-۴فرم مشخصات صاحب اثر

     ۸-۵- گواهی اصالت  تالیف کتاب

     ۸-۶- گواهی اصالت ترجمه کتاب

     ۸-۷-فرم دلایل توجیهی تالیف  اثر

     ۸-۸-مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف

    ۸-۹-مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه

 

 ۹- طرح پژوهانه(دوره دکتری)​

      ۹-۱- شیو نامه اجرائی طرح پژوهانه

      ۹-۲- شیوه نامه تکمیلی طرح پژوهانه

      ۹-۳-فرم قرارداد طرح پژوهانه

      ۹-۴- اطلاعیه ها

     ۹-۵- فرم درخواست پژوهانه دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه

     ۹-۶جدول راهنمای مراحل اخذ تسهیلات پژوهانه

     ۹-۷- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه( الف )

     ۹-۸- فرم اطلاعات اولیه متقاضیان طرح پژوهانه(  ب )

     ۹-۹فرم قرارداد  طرح پژوهانه دانشجویان  دوره دکتری

    ۹-۱۰فرم تائید 50 درصد پیشرفت کار رساله

    ۹-۱۱-مدارک لازم برای موارد خاص 

    ۹-۱۲-فرم  پرداخت مرحله سوم (آخرین مرحله) دانشجویان دکتری مشمول پرداخت پژوهانه

 

   ۱۰- آیین نامه و فرم های اعطای نشان های پژوهشی​

     ۱۰-۱- آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه تهران 

     ۱۰-۲- آیین نامه انتخاب طرح های پژوهشی برجسته و نمونه  دانشگاه تهران

    ۱۰-۳- فرم انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و برجسته دانشگاه تهران

    ۱۰-۴- آیین نامه انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    ۱۰-۵- فرم انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

    ۱۰-۶- آئین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    ۱۰-۷- فرم انتخاب پژوهشگران پیشکسوت دانشگاه تهران

    ۱۰-۸- آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۹- فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۱۰- فرم انتخاب استاد پژوهشگر برجسته

    ۱۰-۱۱- فرم انتخاب استاد پژوهشگر نمونه

    ۱۰-۱۲- دستور العمل استاد ممتاز

    ۱۰-۱۳فرم انتخاب دانشجوی نمونه 


 ۱۱- برنامه  جامع تحقیقات اعضای هیات علمی​

۱۱-۱- دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات 

۱۱-۲ فرم  برنامه جامع تحقیقات

 

 ۱۲- کنفرانس،  همایش،  سمینار و هم اندیشی (سمپویزیوم)

 ۱۲-۱- مجری و برگزار کننده کنفرانس بین المللی

۱۲-۲- مجری و برگزارکننده همایش  سمینار و هم اندیشی (سمپوزیوم)

  

۱۳-  دوره های آموزشی کاربردی با رویکرد پژوهش محور ​

۱۳-۱- برگزاری دوره های کارگاهی کوتاه مدت (یک روزه تا سه روزه )

 ۱۳-۲- برگزاری دوره های میان مدت (۱۰ تا ۲۴ جلسه – پاره وقت)

۱۳-۳-  برگزاری دوره های بلند مدت (ترمیک)


۱۴- آیین نامه و فرم های پسا دکتری​

 ۱۴-۱- آیین نامه پسا دکتری

 ۱۴-۲- دستورالعمل اصلاحی پسا دکتری

۱۴-۳- پروپوزال پسا دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران

 ۱۴-۴- فرم های مربطه پسا دکتری در دانشگاه تهران

۱۴-۵- توصیه های مورد به پسا دکتری با صندوق حمایت

 

۱۵-آیین نامه هسته پژوهشی

۱۵-۱- آئین نامه هسته‌های پژوهشی

۱۵-۲- فرم مخصوص هسته پژوهشی

۱۵-۳- راهنما (قسمت اول)

۱۵-۴- راهنما (قسمت دوم) 

 

 

برای بازدید از تصاویر بخش‌های مختلف کتابخانه در طول زمان و صدها تصویر جالب دیگر از کتابخانه به آدرس موزه مجازی کتابخانه "یک قرن، یک کتابخانه" مراجعه فرمائید.

 

 

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به عنوان قدیمی ترین کتابخانه دانشکده‌ای کشور با گنجینه‌ای از یک قرن تجربه، سیر باشکوهی از تکامل یک کتابخانه و تاریخ کتابداری کشور را در بطن خود به یادگار دارد. این کتابخانه در سال ۱۲۹۷ خورشیدی با عنوان "کتابخانه دارالمعلمین مرکزی" در خیابان جمهوری اسلامی کنونی آغاز به کار کرد. از سال ۱۳۰۷ با عنوان "کتابخانه دارالمعلمین عالی" در خیابان وحدت اسلامی کنونی و از اسفند ماه ۱۳۱۲ با نام "کتابخانه دانش سرای عالی" در باغ نگارستان واقع در میدان بهارستان به کار خود ادامه داد.

نمایی از کتابخانه قدیم


پس از تأسیس دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه تهران در شهریور ۱۳۱۳، عنوان " کتابخانة دانشکده ادبیّات و علوم و دانش‌سرای عالی" برای این مرکز در نظر گرفته شد. از مهر ماه ۱۳۲۱ با جدا شدن دانشکده علوم از این مجموعه، "کتابخانه دانشکده ادبیّات و دانش‌سرای عالی" نامیده شد و از سال ۱۳۳۴ با جدا شدن دانش سرای عالی، به عنوان "کتابخانه دانشکده ادبیات" در باغ نگارستان فعالیت کرد.

 

مخزن کتابخانه قدیم

 

ساختمان بازسازی شده کتابخانه در باغ نگارستان

 

سرانجام در سال ۱۳۳۷ کتابخانه به محل فعلی خود در پردیس مرکزی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب امروزی منتقل شد و از سال ۱۳۴۳ "کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی" در طبقات مختلف دانشکده مستقر و در حال فعالیت است. از سال ۱۳۹۸ عملیات مقاوم سازی و به سازی لرزه‌ای در کتابخانه در حال انجام است. به همین منظور، با توجه به برنامه عملیات، به تدریج محل استقرار کارکنان به صورت موقت تغییر می‌یابد و کتاب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی هر بخش جمع آوری و تا پایان مراحل در محلی مناسب نگهداری و سپس به محل اصلی خود باز گردانده می‌شود.

 

تالار مطالعه و امانت سال ۱۳۵۱

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به حضور بسیاری از مشاهیر کتابداری، کتابشناسان و دانش پروران بزرگ، در طول زمان به عنوان رئیس، کتابدار یا کارآموز افتخار می‌کند و در طول زمان، هم پای متخصصان کتابداری و کارشناسان سایر کتابخانه ها، در تدوین متون تخصصی و انجام بهینه امور حرفه‌ای تلاش کرده و نقش مهمی در پیشبرد و اصلاح آن داشته است. همچنین با همکاری در شناساندن و آموزش عملی و تجربی حرفه به کتابداران سایر مراکز، کارآموزان، بازدیدکنندگان و پژوهشگران نیز در ایجاد، ترویج و انتقال روش‌های استاندارد کتابداری اثربخش بوده است.


از زمان تاسیس کتابخانه، فرهنگ دوستان و فرهیختگان بسیاری مسوولیت یا کتابداری کتابخانه را بر عهده داشته و با حمایت، هم فکری و همکاری دانشمندان و دانش دوستان، در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی کتابخانه کوشیده‌اند.

بانو پروین اعتصامی، شاعر معاصر ایران، در سال ۱۳۱۵ برای مدتی کتابدار کتابخانه بوده است.

 

 

روسای کتابخانه از آغاز تا کنون :


هاشم خان (حسین) شمس داوری
امیر مظفرالدین خان فرخ
علی اکبر مجیدی فیاض
آوانس حق نظریان
عزت الله نگهبان
سید حسین نصر
عباس زریاب خوئی
نوش آفرین انصاری
آذرهوشنگ باختری
بهرام جمال پور
سید حسن سادات ناصری
مظفر بختیار
رضا سرلک
احمد کریمی حکاک
احمد رضایی
ابراهیم دیباجی
سید امیر محمود انوار
غلامعباس رضایی هفتادر
عصمت الملوک حکیمی
محمود شکیب
محمد حسن فوادیان
احمد احمدی
علیرضا حاجیان نژاد
امید مجد
علی اصغر باباسالار
حمید کرمی پور
جواد بشری
علیرضا امامی

مریم امینی

 

مجموعه کتابخانه که از سال ۱۲۹۷ با مجموعه اولیه ۲۸۳ جلد کتاب شکل گرفت، به تدریج با روش‌های مختلف خرید از مؤلفان و ناشران معتبر داخلی و خارجی، اهدای کتاب‌ها توسط دانشمندان بزرگ و مراکز علمی، نسخه برداری کتاب‌های مهم و مبادله منابع مورد نیاز با سازمانهای مختلف ملی و بین المللی، اسکن منابع و دریافت فایل‌های دیجیتالی منابع به مرور افزایش یافته است.


در طول زمان با خرید منابع مفید و معتبر از داخل و خارج کشور، جلب اهدا، وقف و مبادله منابع، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، امروز امانت دار مجموعه‌ای غنی و بی نظیر از منابع است که تلاش می‌کند به بهترین روش در اختیار کاربران قرار دهد.
این کتابخانه جهت پشتیبانی برنامه پژوهشی و آموزشی رشته‌های مصوب دانشکده به گردآوری منابع می‌پردازد. در طول زمان، به تدریج برخی از رشته‌ها و موسسات دانشکده، استقلال یافت، حذف یا منتقل شد یا تغییر کرد؛ به این ترتیب در حال حاضر کتابخانه برای رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، باستان شناسی، تاریخ، فلسفه، زبانهای باستانی و زبان شناسی مجموعه سازی می‌کند.

 

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر (۱۴۰۰) بیش از ۲۰۰۰۰۰ جلد کتاب قابل بازیابی دارد. ۳۶۶۰۰ نسخه نشریه (۱۲۰۰ عنوان نشریه فارسی، ۳۰۰ عنوان نشریه عربی و ۱۱۰۰ عنوان نشریه لاتین) در کتابخانه موجود است. ۶۵۰۰ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و ۳۰ عنوان پایان نامه کارشناسی، ۶۰۰ مقاله، ۳۶۴ نقشه، ۱۵۴ جزوه، ۱۲۵ سند، ۸۹ تصویر، ۵۸ سند تاریخی، بیش از ۱۰۰۰۰ منبع دیجیتالی سازماندهی شده و سایر منابع: اسلاید، بریده روزنامه، فلاپی دیسک، لوح فشرده (در نوبت سازماندهی) از دیگر منابع کتابخانه می‌باشد.

 

برخی مجموعه‌های مهم خریداری شده، اهدایی یا وقفی کتابخانه:


مجموعه ۲۲۴۲ جلدی محمد قزوینی در سال ۱۳۲۹
مجموعه ۱۵۰۰ جلدی احمد بهمنیار و مجموعه ۱۰۴ جلدی تقی خواجوی در سال ۱۳۳۲
مجموعه ۲۲۵۰ جلدی عباس اقبال در سال ۱۳۳۴
مجموعه خاندان فرمانفرمایان با ۶۵۰۰ کتاب و مجله در سال ۱۳۳۸
مجموعه ۳۰۰۰ جلدی حمید و فاطمه سیاح در سال ۱۳۳۹
کتابخانه علی اصغر حکمت با ۵۲۰۰ جلد در سال ۱۳۴۰
مبادله ۱۰۰۰ جلد نسخه‌های تکراری فارسی فلسفه، ادبیات و شرق شناسی با همین تعداد کتب انگلیسی فلسفه، الهیات، ادبیات و ادیان بخش شرق شناسی Widener library دانشگاه هاروارد در سال ۱۳۴۰
مجموعه ۱۲۰۰ جلدی میرزا عبد الله سبوحی واعظ در ۱۳۴۱
۱۳۴۲ کتابهای جواد تارا شامل ۱۸۰۰ جلد چاپ سنگی قدیمی در زمینه علوم قدیمه
کتابخانه امام جمعه کرمان با ۱۰۰۰ جلد کتاب و کتابخانه سید حسن تقی زاده با ۲۷۰۰ جلد در سال ۱۳۴۳
قسمتی از کتابخانه انو لیتمن (شرق شناس) شامل کتب و رسائل کمیاب و نفیس شرق شناسی
مجموعه مسعود انصاری و مجموعه اهدایی دولت فرانسه در سال ۱۳۴۵
مجموعه ۱۰۰۰ جلدی آذرهوشنگ باختری در سال ۱۳۴۷
بخشی از کتابخانه انولیتمان ( E. Litman ) که در برگیرنده کتاب و رساله‌های کم یاب شرق شناسی است، یک دوره کم یاب از تاریخ طبری چاپ لیدن، اوقاف گیب و کتابهای خطی، چاپ سنگی و سربی، موادی بود که با خرید، اهدا و وقف، وارد مجموعه کتابخانه شد و به همین منوال، با گذشت زمان کتابخانه مراحل تکامل را پشت سر گذاشت.


در گزارشها و اسناد دهه ۵۰ کتابخانه، به اهدای آثار از طرف انتشارات بریل هلند، دانشگاه تهران، بنیاد فرهنگ ایران، انجمن آثار ملی، سازمان مرکزی تعاون کشور اشاره شده است.
کتابخانه مهدی روشن ضمیر با بیش از ۵۷۰ جلد کتاب در سال ۱۳۷۶
کتابخانه محمد قاضی با حدود ۱۳۰۰ جلد کتاب در سال ۱۳۸۲
کتابخانه سیف الدین نجم آبادی شامل حدود ۱۰۰۰ جلد کتاب و بیش از ده هزار جلد کتاب از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سال ۱۳۸۸
بخشی از کتابخانه خسرو فرشیدورد در سال ۱۳۸۹
کتابخانه مهدی درخشان با بیش از ۸۰۰ جلد کتاب در سال ۱۳۹۰
کتابخانه عزیزالله جوینی با حدود ۱۳۰۰ عنوان در سال ۱۳۹۵
کتابخانه فیروز حریرچی شامل ۲۱۰۰ جلد کتاب و تعدادی مجله در سال ۱۳۹۶
سری دوم کتابهای سیف الدین نجم آبادی شامل حدود ۳۷۰ جلد در سال ۱۳۹۷
تعداد ۲۲۰۰ جلد کتاب از مجموعه منوچهر بزرگمهر موجود در گروه فلسفه در سال ۱۳۹۸

بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب از اساتید دانشکده و کاربران کتابخانه در سال ۱۴۰۰
۱۴۷ عنوان کتاب و ۶۶ نسخه نشریه از انتشارات میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۴۰۰

برای بازدید از تصاویر بخش‌های مختلف کتابخانه در طول زمان و صدها تصویر جالب دیگر از کتابخانه به آدرس موزه مجازی کتابخانه "یک قرن، یک کتابخانه" مراجعه فرمائید.

طبقه زیر هم کف: مخازن ۱ و ۲

(ساعات فعالیت :۱۷:۳۰ - ۸)
مخازن کتابخانه به صورت قفسه بسته (عدم دسترسی مستقیم کاربران) اداره می‌شود. کتاب‌ها بر اساس رده بندی دیویی در قفسه‌ها قرار دارد. استادان در صورت نیاز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت محدود می‌توانند به مخزن مراجعه نمایند.

 

ورودی مخازن کتاب

 

مخازن کتابخانه


طبقه اول:
ضلع شمال غربی: اتاق رئیس کتابخانه و خدمات فنی (فراهم آوری و سازماندهی)
ضلع جنوب شرقی: بخش مرجع

خدمات فنی (فراهم آوری و سازماندهی): از فعالیت‌های تخصصی کتابخانه شامل مجموعه سازی و فهرست نویسی است که امور مربوط به تهیه کتاب‌ها از طریق خرید، اهدا یا مبادله، امور مالی و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار و آماده سازی برای قرار گرفتن در قفسه را شامل می‌شود.

 

 

برخی منابع خریداری و سازماندهی شده کتابخانه در بخش خدمات فنی‌

 


بخش مرجع:

 (ساعات فعالیت : ۱۷:۳۰ - ۸)

یک مجموعه گزیده از بهترین کتب مرجع عمومی و تخصصی و منابع پراستفاده دانشجویان در این بخش نگهداری می‌شود و به صورت قفسه باز، قابل استفاده است.

 

بخش مرجع

 

شرایط دریافت پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری: یک نسخه صحافی شده چاپی دو رو از پایان نامه (جلد گالینگور ساده با رنگ زرشکی برای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و سرمه‌ای برای پایان نامه‌های دکتری) حاوی چکیده فارسی همراه با کلید واژه حتی برای پایان نامه‌هایی که ترجمه یک اثر هستند قبل از متن اصلی، چکیده انگلیسی و صفحه عنوان به انگلیسی در انتهای متن اصلی، اسکن صورتجلسه پایان نامه و تعهدنامه اصالت اثر به همراه یک CD شامل شش (۶) فایل: فایل ۱۵ صفحه اول پایان نامه در فرمت word،pdfو zip از فایل ورد به تنهایی و همچنین فایل کامل پایان نامه در فرمت word,pdfو zip از فایل ورد. فایل‌ها باید دقیقاً به ترتیب و مطابق با نسخه چاپی باشد و تمامی مواردی که گفته شد رعایت گردد.

 

طبقه دوم: تالار شهید ترکاشوند: سالن مطالعه، بخش امانت‌:

 (ساعات فعالیت : ۱۷:۳۰ - ۸)
این تالار به وسعت حدود ۴۰۰ متر، برای مطالعه کاربران پیش بینی شده است. کاربران می‌توانند با استفاده از رایانه‌های موجود، منابع مورد نظر خود را جستجو کنند و سفارش دهند.

میز امانت در تالار ترکاشوند


اطلاع رسانی: دریافت اطلاعات مورد نیاز درباره نحوه جستجو و بازیابی اطلاعات، منابع کتابخانه، دریافت مقالات، درخواست برگزاری دوره‌های آشنایی با کتابخانه و نحوه بهره گیری از منابع اطلاعات علمی و روش پژوهش و....در این بخش انجام می‌گیرد.‌

اتاق ریئس و خدمات فنی : (ساعات فعالیت : ۱۴:۳۰ - ۸)

سالن مطالعه در تالار ترکاشوند

بخش نشریات ادواری:

(ساعات فعالیت : ۱۴:۳۰ - ۸)

برای دریافت نشریات و مقالات مورد نیاز (چاپی یا الکترونیکی) می توان به این بخش مراجعه کرد.

 

بخش نشریات ادواری در تالار ترکاشوند

 

بخش های کتابخانه که پس از عملیات به سازی لرزه ای دوباره فعال خواهد شد:
مخزن نفیس: کتاب‌های چاپ سنگی، چاپ سربی اولیه، نسخه‌های عکسی، اطلس‌ها، بریده‌های روزنامه‌های قدیمی، سالنامه‌های نفیس، کتاب‌های ایران شناسی و تصویری و خاص در این بخش نگهداری می‌شود.

 

مخزن نفیس

 

 

مخزن کتب اهدایی

 

 

 به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند کارگاه آشنایی با «مهارت‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بین المللی (JStor - Scopus – Science Direct) در روز دوشنبه ۱۴ آذرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در تالار کمال برگزار می‌گردد.

پوستر کارگاه پایگاههای اطلاعاتی  

 

 

 

 به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان عزیز می‌رساند ساعت کار بخش‌های مختلف کتابخانه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱ تا پایان نیم سال اول سال تحصیلی به این شرح است:

 

بخش مخزن و امانت کتاب از ساعت ۸ الی ۱۷

تالار مرجع از ساعت ۸ الی ۱۷

سایر بخش‌های کتابخانه از ساعت ۸ الی ۱۶

 
 

 به اطلاع استادان ارجمند و دانشجویان عزیز می رساند با توجه به دستورالعمل تغییر ساعت فعالیت دستگاه های اجرایی جهت کاهش مصرف انرژی، ساعت کار بخش های مختلف کتابخانه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ به این شرح است:

بخش مخزن و امانت کتاب  از ساعت ۷ الی ۱۵:۳۰

تالار مرجع  از ساعت ۷ الی ۱۷

تالار قرائت از ساعت ۷ الی ۱۹

سایر بخشهای کتابخانه از ساعت  ۷ الی ۱۳:۳۰

----------------------------

 عملکرد کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (اردیبهشت ۱۴۰۱)  

----------------------------

 قابل توجه کاربران محترم کتابخانه، امکان مطالعه روزنامه های ایران، جام جم، اطلاعات، همشهری، الوفاق ، کیهان عربی و Tehran Times در بخش نشریات کتابخانه در تالار ترکاشوند فراهم شده است.

----------------------------

 یارانه اعتباری (بن) خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب (۲۱-۳۱ اردیبهشت، فیزیکی و مجازی) برای استادان ارجمند ۶۰۰ هزار تومان و برای دانشجویان عزیز ۳۵۰ هزار تومان است. برای دریافت این یارانه، نیاز به پرداخت وجه نیست و فقط در خرید مجازی قابل استفاده خواهد بود. جهت اطلاعات بیشتر و دریافت یارانه (بن) خرید کتاب به این آدرس وارد شوید: https://bon.tibf.ir "

----------------------------

 به آگاهی استادان ارجمند و دانشجویان عزیز می‌رساند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه به صورت فیزیکی و مجازی برگزار می‌شود.

کاربران کتابخانه می‌توانند مشخصات کتاب‌های مورد نیاز خود را از طریق سامانه اتوماسیون اداری (برای اساتید و کارکنان محترم) یا پست الکترونیکی litlib@ut.ac.ir تا ۲۰ اردیبهشت برای خرید به کتابخانه پیشنهاد نمایند تا در صورت واریز بودجه، خریداری شود. فهرست کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه، چند روز قبل از افتتاحیه در آدرس https://www.ketab.ir قابل دسترس خواهد بود. "

----------------------------

 به اطلاع استادان گرامی و دانشجویان عزیز می‌رساند کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی از روز دوشنبه ۲۲/‏۱/‏۱۴۰۱‬ در بخش‌های مرجع و پایان نامه (تالار پژوهش در طبقه اول).امانت و مطالعه (تالار ترکاشوند در طبقه دوم) و مخازن کتاب فارسی و لاتین (امکان امانت گرفتن کتاب‌ها از بخش امانت) تا ساعت ۱۷:۳۰ و در سایر بخش ها (نشریات ادواری و خدمات فنی) تا ساعت ۱۴:۳۰ فعالیت خواهد داشت.

با توجه به راه اندازی مجدد مخازن فارسی و لاتین کتابخانه به همه کاربران توصیه می‌شود ضمن بررسی پروفایل عضویت کتابخانه خود، نسبت به تعیین تکلیف کتاب‌های در امانت، اقدام نمایند.

----------------------------

 تعداد ۳۷۶ عنوان کتاب در بهمن ۱۴۰۰ برای کتابخانه خریداری شد. فهرست کتاب‌ها را اینجا ببینید.

----------------------------

 تعداد ۱۴۷ عنوان (بیش از ۱۵۰ نسخه) کتاب و ۶۶ شماره مجله از انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اهدا شد. فهرست منابع را اینجا ببینید

----------------------------

 استادان ارجمند، دانشجویان عزیز، کاربران گرامی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

با توجه به برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب از بهمن ماه ۱۴۰۰، خواهشمند است فهرست کتاب‌های مورد نیاز خود را جهت قرار گرفتن در لیست خرید از نمایشگاه، به صورت حضوری (مراجعه به اتاق ۲۰۷ و اعلام کتبی یا شفاهی) یا از طریق پست الکترونیکی litlib@ut.ac.ir به کتابخانه دانشکده اعلام فرمائید.

----------------------------

 به آگاهی دانشجویان عزیز و استادان ارجمند می‌رساند

 

با راه اندازی مخزن ۱ کتابخانه، امکان امانت کتابهای فارسی از تالار شهید ترکاشوند فراهم شده است. امانت کتاب‌های لاتین نیز به صورت محدود انجام می‌شود.
 
----------------------------
 
 ثبت‌نام جهت دریافت بن اعتباری خرید کتاب در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور می‌توانند از روز چهارشنبه (بیست‌ودوم دی‌ماه ۱۴۰۰) برای دریافت بن خرید کتاب به آدرس Ketab.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند. سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان و طلاب ۲۵۰ هزار تومان است که از این مقدار ۶۰ درصد، معادل ۱۵۰ هزار تومان سهم مشارکت دانشجویان و طلاب بوده و ۴۰ درصد معادل ۱۰۰ هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت بانک صادرات ایران است. همچنین سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی ۵۰۰ هزار تومان است که از این مقدار ۵۰ درصد معادل ۲۵۰ هزار تومان سهم عضو هیئت علمی و ۵۰ درصد معادل ۲۵۰ هزار تومان نیز برعهده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت بانک صادرات ایران خواهد بود.

----------------------------

 

 شرایط عضویت موقت کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

به آگاهی می‌رساند عضویت موقت کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی با شرایط زیرجهت استفاده در محل منابع اطلاعاتی برای کاربران فراهم شده است.

شرایط عضویت موقت (فقط استفاده در محل)

فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران (عضویت یک روزه، یک ماهه و سه ماهه)

فارغ التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری سایر دانشگاه‌ها (عضویت یک روزه، یک ماهه و سه ماهه)

‌‌طلاب علوم حوزوی و وکلای دادگستری (عضویت یک روزه، یک ماهه و سه ماهه)

اهل قلم (با ارائه کارت) یا محققان و پژوهشگران با ارائه کتاب و مقاله تألیفی (عضویت یک روزه، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله)

پیش از اقدام به عضویت حتماً از وجود منابع علمی مورد نیاز خود در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مطمئن شوید.

مدارک مورد نیاز:

اصل و کپی کارت ملی ، اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر یا برگه انتخاب واحد دارای اعتبار یا مدرک فارغ التحصیلی ،دو قطعه عکس

دریافت حق عضویت فقط از طریق کارت بانکی امکان پذیر است.

یک ساله

فقط برای پژوهشگران با ارائه کارت اهل قلم یا اثر تألیفی (ریال)

 

شش ماهه

فقط برای پژوهشگران با ارائه کارت اهل قلم یا اثر تألیفی (ریال)

سه ماهه

(ریال)

یک ماهه

(ریال)

یک روزه

(ریال)

حق عضویت (ریال)

 

 

۵۰ درصد تخفیف‌

 

 

فارغ التحصیلان دانشگاه تهران

۳۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰‌

۱۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها

۳۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰‌

۱۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

‌‌طلاب علوم حوزوی و وکلای دادگستری

 

----------------------------

 دوره آموزشی مجازی "آشنایی با کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و روش بهره گیری از منابع اطلاعات علمی"

به اطلاع علاقه مندان می‌رساند دوره آموزشی مجازی "آشنایی با کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و روش بهره گیری از منابع اطلاعات علمی" روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۲ برگزارخواهد شد. در صورت تمایل به شرکت در دوره فوق، فرم زیر را تکمیل نمائید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2YElgFEg5YJEl7NSOwsU8v8fRIFcclXjRiZFErmznGr3T8w/viewform

----------------------------

 به آگاهی می‌رساند پیرو سیاست‌های ایجاد و گسترش کتابخانه دیجیتال در دانشگاه، اسکن و بارگذاری بیش از ۶۰۰ عنوان پایان نامه قدیمی کتابخانه (دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با همکاری کتابخانه مرکزی از سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ آغاز و به مدت سه سال طی فرآیندی دشوار انجام شده و فایل دیجیتال تمام پایان نامه‌های جدید و قدیمی کتابخانه اکنون در سامانه آذرسا قابل دسترسی و بهره برداری است.

 

 

 
منابع دیجیتال مقاله نشریه پایان نامه کتاب

۱۴۰۰ اسفند      

 
منابع دیجیتال مقاله نشریه پایان نامه کتاب

۱۴۰۰ بهمن     

 
منابع دیجیتال مقاله نشریه پایان نامه کتاب

۱۴۰۰ دی      

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه کتاب

    ۱۴۰۰ آذر     

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه  

۱۴۰۰ آبان     

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه  

   ۱۴۰۰مهر       

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه کتاب

۱۴۰۰ شهریور 

 
منابع دیجیتال     پایان نامه کتاب

  ۱۴۰۰ مرداد 

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه کتاب

     ۱۴۰۰تیر   

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه کتاب

 ۱۴۰۰خرداد  

 
منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه کتاب

۱۴۰۰اردیبهشت 

 

منابع دیجیتال   نشریه پایان نامه کتاب

۱۴۰۰فروردین 

 

 

 

 

 

  

 

پایگاه های علمی مفید

حق مولف و استناد دهی (منبع نویسی) به روش (APA)

حق مولف و استناد دهی (منبع نویسی) به روش شیکاگو

درباره کتابخانه

راهنمای بخش مرجع و پایان نامه

راهنمای بخش نشریات ادواری

راهنمای جستجو، امانت و مطالعه کتاب

راهنمای کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (مهر ۱۴۰۰) - جدید

موزه مجازی کتابخانه

فهرست اسناد تاریخی کتابخانه

فهرست تصویرهای موجود در کتابخانه

فهرست سفرنامه ها (هدیه ویژه روز کتابدار)

فهرست نقشه های موجود در کتابخانه

فهرست سندهای موجود در کتابخانه

فهرست مقالات و جزوه های کتابخانه

 

رده بندی کتابخانه

هدیه ویژه روز دانشجو

قطع کتاب

پایگاه‌های اطلاعات علمی الکترونیکی غیرفارسی پایگاه های اطلاعات علمی الکترونیکی فارسی

سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران

سامانه جستجوی یکپارچه دانشگاه ها ۱ سامانه نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه سامانه های مفید

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

کتاب های اهدایی   به کتابخانه هدیه نوروزی   کتابخانه (۱۴۰۱) ماه رمضان ۱۴۰۱

 

 

راهنمای تمدید کتاب

در لینک https://lib1.ut.ac.ir:8443، با مشخصات احراز هویت مرکزی وارد شوید. در قسمت پروفایل، مدارک در دست امانت را انتخاب کنید. در پنجره باز شده برای هر کتاب، در ستون عملیات، تیک سبز رنگ را بزنید و صفحه باز شده را تایید کنید.

----------------------------

 

به دلیل عملیات به سازی لرزه‌ای، کتابخانه دانشکده در بخش‌های زیر آماده پاسخگویی به کاربران محترم است:


طبقه زیر هم کف (ضلع شمال غربی): بخش مخزن
طبقه هم کف ----
طبقه اول (ضلع جنوب شرقی، اتاق ۲۳۴): بخش مرجع و تحویل پایان نامه
طبقه اول (ضلع شمال غربی، اتاق 
۲۰۷): بخش سازماندهی و سرپرست کتابخانه

طبقه دوم (ضلع شمال شرقی، تالار ترکاشوند): بخش مجلات فارسی و سالن مطالعه ،بخش امانت (بازگشت، تمدید، جریمه، تسویه حساب)، اطلاع رسانی

----------------------------

 

آموزش و اطلاع رسانی
کارشناسان در بخش‌های مختلف کتابخانه آماده اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات کاربران درباره نحوه جستجوی منابع و بهره گیری از منابع کتابخانه هستند.
راهنماها و بروشورهایی برای سهولت استفاده از کتابخانه تهیه شده و در تمام بخش‌ها قرار دارد. کلاسهای آشنایی با کتابخانه و استفاده از بخشهای مختلف آن نیز در ابتدای هر سال تحصیلی برگزار می‌شود.
ایمیل‌های پاسخگو نیز، روش دیگری برای راهنمایی واطلاع رسانی است.

آموزش کتابخانه

آموزش کتابخانه

 

کتابخانه و عملیات به سازی لرزه‌ای

از آبان ماه ۱۳۹۷، عملیات به سازی لرزه‌ای در کتابخانه در حال انجام است. به همین دلیل، موقتاً بخش نشریات فارسی به انتهای تالار ترکاشوند منتقل و بخش مرجع در جنوب شرقی طبقه دوم مستقر شده است. به محض آماده شدن مخازن (زیر هم کف)، به زودی منابع جهت استفاده کاربران در مخازن جای خواهد گرفت و مراحل سفارش و امانت کتاب نیز در همین بخش انجام خواهد شد.

به سازی لرزه ای مخزن کتابخانه

 


 

قوانین امانت و دیرکرد
فصل دوم: عضویت
ماده ۳- اعضا
گروه‌های زیر می‌توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیرفته شوند:
۱- اعضای هیات علمی، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، کارکنان دانشگاه تهران (رسمی یا پیمانی) و افراد بازنشسته دانشگاه تهران.
تبصره ۱- اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران فقط می‌توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.
تبصره ۲- عضویت استادان پاره وقت، حق التدریس، مدعو، دانشجویان مهمان، اعضای هیات علمی و کارکنانی که به صورت‌های دیگر با دانشکده‌ها همکاری دارند با معرفی نامه رئیس واحد و یا معاونت آموزشی دانشکده مربوط پذیرفته می‌شوند.
۲- افرادی که عضو قراردادهای همکاری با هری یک از کتابخانه های دانشگاه باشند.
۳- افراد مشمول پیوست ۱ این آیین نامه
تبصره ۳- بجز مشمولین بند ۱ سایر افراد صرفاً عضو کتابخانه مورد قرارداد می‌باشند.
تبصره ۴- مراجعه به کتابخانه مربوط جهت تعیین بارکد کارت و مطالعه آیین نامه برای افراد الزامی است.
تبصره ۵- در مواردی که کارت معتبر (کارت دانشجویی) موجود نباشد، معرفی نامه عکس دار الزامی است.
تبصره ۶- ارائه کد ملی در تمامی موارد الزامی است.
 
ماده ۴- شرایط عضویت
۱- ارائه کارت شناسائی معتبر (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، پاسپورت) و کارت و یا معرفی نامه عکس دار بر حسب مورد
۲- تکمیل فرم درخواست عضویت
۳- ارائه ۲ قطعه عکس
 
ماده ۵- مدت عضویت
۱- مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می‌باشد.
۲- عضویت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و پس از بازنشستگی هر سال پس از تسویه حساب تمدید خواهد شد.
۳- عضویت استادان پاره وقت و حق التدریس حداکثر تا پایان یک نیمسال تحصیلی است.
۴- عضویت آزاد، شامل دانشجویان کارشناسی ارشد، طلاب حزوه علمیه حداکثر ۳ ماه، دکتری و محققین ۱ سال.
قصل سوم: امانت کتاب
 
ماده ۶- امانت گیرندگان
۱- حق امانت گرفتن کتاب از کتابخانه های دانشگاه مختص افراد موضوع ماده ۳ بند ۱ است.
تبصره ۱- کتابخانه مرکزی موظف به ارائه خدمت به متقاضیان سایر دانشگاه‌ها، اعضای آزاد، دانشجویان دکتری و بالاتر با ضوابط تعیین شده از سوی کتابخانه مرکزی می‌باشد.
۲- دانشجویان می‌توانند تنها با ارائه کارت بارکددار کتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده کنند.
۳- متقاضی می‌تواند بعد از وارد شدن بارکد کارت و دادن برگه خروج که مشخصات کتاب مورد امانت بر روی آن نوشته شده است کتاب را با توجه به مهلت تعیین شده از کتابخانه خارج کند.
۴- بخش امانت مجاز است در صورتی که متقاضیان کتابی افزایش یابد از امانت دادن یکی از نسخ کتاب خودداری نماید.
۵- کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارد و امکان تهیه نسخه‌های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش ذخیره نگهداری خواهد کرد تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص این موارد براساس درخواست گروه‌های آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر کتابخانه است.
۶- امانت گیرندگان می‌توانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب مدت زمان امانت کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر پیش درخواست نشده باشد به صورت حضوری یا تلفنی تمدید نمایند.
 
ماده ۷- پیش درخواست
۱- در صورتی که کتاب مورد درخواست متقاضی در امانت باشد، متقاضی می‌تواند پیش درخواست خود را به میز امانت اعلام کند تا نسبت به ذخیره کتاب اقدام شود.
۲- متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده پیش درخواست کتاب، به کتابخانه مراجعه کند.
۳- در صورت عدم مراجعه متقاضی کتابخانه موظف است کتاب درخواست شده را تا ۲۴ ساعت پس از تاریخ تعیین شده برای متقاضی نگهداری نماید.
۴- در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده در بند ۳ کتابخانه می‌تواند کتاب ذخیره شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.
 
ماده ۸- تعداد منابع و مدت زمان امانت

افراد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه

دانشکده / موسسه

بین کتابخانه ای

تعداد کل منابع

مدت امانت (هفته)

امانت در محل کتابخانه یا موسسه

اعضای هیأت

علمی

۳

۷

۳

۱۳

۴

۶

دانشجویان

دکتری

۳

۶

۲

۱۱

۴

۶

دانشجویان

کارشناسی ارشد

۲

۵

۲

۹

۳

۵

دانشجویان

کارشناسی

۲

۴

۲

۸

۲

۴

کارکنان دانشگاه

تهران (رسمی، پیمانی و قراردادی)

۳

۳

۲

۸

۲

۳

سایر اعضا

(طبق توافق صورت گرفته در قراردادهای منعقده)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تبصره ۱- کتابخانه مستقل کوی دانشگاه صرفاً به دانشجویانی که مجوز ورود به کوی دانشگاه را دارند سرویس دهی می‌نماید و از جدول بالا مستثنی بوده و ظرفیت امانت کتاب آن ۲ نسخه است.
تبصره ۲- دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته (نظیر رشته بیوتکنولوژی)، در چهار سال اول معادل دانشجویان کارشناسی و طی سال پنجم و بالاتر معادل دانشجویان کارشناسی ارشد به شمار می آیند.
تبصره ۳- کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته در انتهای هر سال موظف به تسویه حساب با کتابخانه های محل مراجعه می‌باشند.
 
ماده ۹- امانت محدود
آن دسته از منابع کتابخانه که توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می‌شوند و متفاضی بیش از ۵ نفر داشته باشند، در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی کتابخانه خارج و به خص امانت محدود منتقل می‌گردد. منابع درخواستی در این بخش حداکثر برای ۴۸ ساعت در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود.
تبصره ۱- تمدید مدت زمان امانت، در صورت عدم وجود متقاضی دیگر، برای ۴۸ ساعت دیگر امکان پذیر است.
تبصره ۲- کتابخانه مرکزی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
 
ماده ۱۰- جریمه دیرکرد بازگشت کتاب
۱- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگ امانت، کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.
۲- چنانچه کتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانیده نشود، برای هر روز تاخیر مبلغ ۲,۰۰۰ ریال جریمه دیرکرد (تا ۵ روز، بدون احتساب تعطیلات) و پس از آن به ازای هر روز تاخیر ۳,۰۰۰ ریال در نظر گرفته می‌شود که با ارائه رسید اخذ خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود. در صورتی که کارکنان یا اعضای هیات علمی از پرداخت جریمه دیرکرد تعیین شده خودداری نمایند. مراتب به اطلاع معاون اداری و مالی دانشکده یا واحد ذیربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان کسر شود. با توجه به شرایط زمانی هر سال یکبار توسط شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران در این مبالغ تجدید نظر خواهد شد.
۳- در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی که کتب امانت گرفته شده را باز نگردانده‌اند به اداره آموزش دانشکده ذیربط اعلام می‌گردد تا از ثبت نام آنان خودداری شود. همچنین امانت گیرندگان علاوه بر جریمه دیرکرد به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محروم خواهند شد و در صورت تکرار تصمیم گیری به عهده شورای کتابخانه خواهد بود و مراتب به اطلاع سایر کتابخانه های دانشگاه خواهد رسید.
۴- رسیدگی به موارد خاص جریمه به عهده شورای هر کتابخانه است.
 
ماده ۱۱- جبران خسارت وارد شده به کتاب
۱- مسئولیت حفظ و نگهداری کتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.
۲- امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع کتابخانه ای در صورت آسیب رساندن و مخدوش کردن و مفقود کردن آنها یا حذف هر نوع اطلاع از روی منابع (به صورت پاره کردن، خط زدن، جدا کردن اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف کردن اطلاعات از روی نوارهای تصویری، صوتی و نرم افزارهای رایانه‌ای) ملزم به جبران خسارت براساس نظر مسئول کتابخانه می‌باشند.
۳- چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد امانت گیرنده مکلف است از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی) آن را به کتابخانه تحویل نموده و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد با تشخیص مسئول کتابخانه مبلغی را نیز به عنوان ما به التفاوت قیمت نسخه اصلی و کپی بپردازد. در نهایت چنانچه تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد بهای کتاب تا دو برابر قیمت روز آن محاسبه و از امانت گیرنده دریافت می‌شود. هزینه‌های مربوط به فهرست نویسی، آماده سازی و غیره نیز بر حسب نظر کتابخانه از وی دریافت می‌گردد.
۴- در صورتی که عضو بدون اجازه و انجام تشریفات لازم منابع کتابخانه ای را به هر طریق یا عنوان از کتابخانه یا آرشیو خارج کند، مراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و کارت عضویت وی نیز باطل می‌گردد. در موارد ضروری علاوه بر لغو عضویت اقدامات قانونی نیز به عمل خواهد آمد.
 
 
فصل چهارم: استفاده در محل منابع
ماده ۱۲- استفاده کنندگان در محل
۱- اعضای کتابخانه موضوع ماده ۱ این آیین نامه می‌توانند به استفاده از منابع مورد نظر خود در محل کتابخانه بپردازند.
تبصره ۱- افراد موضوع بند ۳ ماده ۳ تنها در ساعاتی که کتابخانه اعلام خواهد کرد مجاز به استفاده از منابع در محل می‌باشند.
تبصره ۲- استفاده از منابع برای کلیه مراجعان در محل کتابخانه منوط به ارائه کارت شناسائی معتبر است.
۲- استفاده کنندگان در محل، مجاز به خارج کردن منابع از کتابخانه نیستند. در صورت خروج منابع از کتابخانه کارت عضویت فرد باطل و مراتب نیز در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد.
۳- در صورتی که فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نماید (پاره شدن جلد یا صفحه‌ها، علامت گذاری و لک شدن کتاب و غیره) به هر صورت و یا با هر وسیله موظف است طبق نظر کارشناس کتابخانه جبران خسارت نماید.

 

شماره تماس بخشهای مختلف کتابخانه‌ :

 

امانت (بازگشت- تمدید- جریمه-  تسویه حساب) و اطلاع رسانی

۶۱۱۱۲۵۹۵

اطلاع رسانی- مخازن

۶۱۱۱۳۶۸۳-۶۱۱۱۲۵۹۰

مرجع - پایان نامه

۶۱۱۱۳۰۸۳

 نشریات​ ادواری و اطلاع رسانی

۶۱۱۱۳۳۶۳

سازماندهی منابع

۶۱۱۱۲۵۷۲

رییس کتابخانه

۴۶۱۱۱۳۶۸

دورنگار کتابخانه

۶۶۴۰۷۴۲۱

 

 

پست الکترونیکی: litlib@ut.ac.ir

 

ایمیل‌های پاسخگو:
منابع کتابخانه، کتب خریداری شده، جستجوی منابع، تسویه حساب و تمدید:

litlibbooks@gmail.com

اطلاعات عضویت و امانت، تمدید، جریمه‌ها و تسویه حساب:

litlibloan@gmail.com

نشریات کتابخانه، جستجوی مقالات و بانک‌های اطلاعاتی:

litlibjournals@gmail.com

جستجوی پایان نامه‌ها، شرایط تنظیم و تحویل پایان نامه:

litlibthesis@gmail.com

 

 

آدرس پستی: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه

 

این اداره با تحت پوشش قراردادن تجهیزات و خدمات کامپیوتری بخشهای مختلف اداری، آموزشی و پژوهشی دانشکده (بیش از ۱۵۰ کامپیوتر، ۲۳ سوئیچ، ۵۰ اکسس پوینت، پرینتر و اسکنرهای بخش‌های مختلف) مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و مدیریت کلیه نرم افزارها و سخت افزارها و شبکه موجود در دانشکده را بر عهده دارد. طراحی، نگهداری و بروز رسانی وب سایت دانشکده (درج اخبار آموزشی و قسمت‌های مختلف، بارگذاری نشریات قدیمی دانشکده از بدو تاسیس تاکنون، ایجاد بخش موزه کتابخانه و دسترسی به عکس‌ها و اسناد قدیمی موجود در کتابخانه و …) از دیگر مسوولیت‌های این واحد است.
 
سایر فعالیت‌های مرکز انفورماتیک:
 
۱- تهیه و نصب نرم افزارها و بروز رسانی آنها
۲- تدارک تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جلسات و رویدادهای مختلف دانشکده
۳- پشتیبانی سامانه‌های دانشگاه تهران
۴- پشتیبانی آموزش مجازی
۵- پشتیبانی و نصب راه اندازی شبکه ای (اینترنت) و نرم افزارهای مورد نیاز در سمینارهای مجازی
۶- پاسخگویی به سوالات اساتید و کارکنان و دانشجویان
۷- تهیه قطعات کامپیوتر و انواع تجهیزات و توزیع آن بین درخواست کنندگان (اساتید و کارکنان و سایت)
۸- پشتیبانی و پاسخگویی در تمام واحدهای آموزشی و اداری و پژوهشی
۹- مدیریت و نگهداری تجهیزات جانبی از قبیل انواع پرینتر، اسکنر
۱۰- برقراری و حفظ ارتباط شبکه دانشکده با شبکه دانشگاه از طریق مرکز انفورماتیک
۱۱- مدیریت، نگهداری، پشتیبانی و تعمیر برخی تجهیزات کامپیوتری دانشکده
۱۲- تهیه مشخصات فنی کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای مختلف دانشکده جهت خرید، نصب و راه اندازی آنها
۱۳- پشتیبانی و مدیریت شبکه(سوئیچ ها و اکسس پوینت‌ها) در قسمت های مختلف دانشکده
 

  

 

پایگاه های علمی مفید

حق مولف و استناد دهی (منبع نویسی) به روش (APA)

حق مولف و استناد دهی (منبع نویسی) به روش شیکاگو

درباره کتابخانه

راهنمای بخش مرجع و پایان نامه

راهنمای بخش نشریات ادواری

راهنمای جستجو، امانت و مطالعه کتاب

راهنمای کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (مهر ۱۴۰۰) - جدید

موزه مجازی کتابخانه

فهرست اسناد تاریخی کتابخانه

فهرست تصویرهای موجود در کتابخانه

فهرست سفرنامه ها (هدیه ویژه روز کتابدار)

فهرست نقشه های موجود در کتابخانه

فهرست سندهای موجود در کتابخانه

فهرست مقالات و جزوه های کتابخانه

 

رده بندی کتابخانه

هدیه ویژه روز دانشجو

قطع کتاب

پایگاه‌های اطلاعات علمی الکترونیکی غیرفارسی پایگاه های اطلاعات علمی الکترونیکی فارسی

سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران

سامانه جستجوی یکپارچه دانشگاه ها ۱ سامانه نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه سامانه های مفید

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

کتاب های اهدایی   به کتابخانه هدیه نوروزی   کتابخانه (۱۴۰۱) ماه رمضان ۱۴۰۱

 

 

راهنمای تمدید کتاب

در لینک https://lib1.ut.ac.ir:8443، با مشخصات احراز هویت مرکزی وارد شوید. در قسمت پروفایل، مدارک در دست امانت را انتخاب کنید. در پنجره باز شده برای هر کتاب، در ستون عملیات، تیک سبز رنگ را بزنید و صفحه باز شده را تایید کنید.

----------------------------

 

به دلیل عملیات به سازی لرزه‌ای، کتابخانه دانشکده در بخش‌های زیر آماده پاسخگویی به کاربران محترم است:


طبقه زیر هم کف (ضلع شمال غربی): بخش مخزن
طبقه هم کف ----
طبقه اول (ضلع جنوب شرقی، اتاق ۲۳۴): بخش مرجع و تحویل پایان نامه
طبقه اول (ضلع شمال غربی، اتاق 
۲۰۷): بخش سازماندهی و سرپرست کتابخانه

طبقه دوم (ضلع شمال شرقی، تالار ترکاشوند): بخش مجلات فارسی و سالن مطالعه ،بخش امانت (بازگشت، تمدید، جریمه، تسویه حساب)، اطلاع رسانی

----------------------------

 

آموزش و اطلاع رسانی
کارشناسان در بخش‌های مختلف کتابخانه آماده اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات کاربران درباره نحوه جستجوی منابع و بهره گیری از منابع کتابخانه هستند.
راهنماها و بروشورهایی برای سهولت استفاده از کتابخانه تهیه شده و در تمام بخش‌ها قرار دارد. کلاسهای آشنایی با کتابخانه و استفاده از بخشهای مختلف آن نیز در ابتدای هر سال تحصیلی برگزار می‌شود.
ایمیل‌های پاسخگو نیز، روش دیگری برای راهنمایی واطلاع رسانی است.

آموزش کتابخانه

آموزش کتابخانه

 

کتابخانه و عملیات به سازی لرزه‌ای

از آبان ماه ۱۳۹۷، عملیات به سازی لرزه‌ای در کتابخانه در حال انجام است. به همین دلیل، موقتاً بخش نشریات فارسی به انتهای تالار ترکاشوند منتقل و بخش مرجع در جنوب شرقی طبقه دوم مستقر شده است. به محض آماده شدن مخازن (زیر هم کف)، به زودی منابع جهت استفاده کاربران در مخازن جای خواهد گرفت و مراحل سفارش و امانت کتاب نیز در همین بخش انجام خواهد شد.

به سازی لرزه ای مخزن کتابخانه