نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی

گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی


 

دروس مقطع کارشناسی

دروس پایه :

 

دستور زبان فارسی ۱

 

دستور زبان فارسی ۲

 

مرجع شناسی و روش تحقیق۱

 

بدیع

 

آئین نگارش و ویرایش ۱

 

آئین نگارش ۲

 

دروس عمومی :

 

 

معارف اسلامی ۱

 

معارف اسلامی ۲

 

اخلاق و تربیت اسلامی

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

 

متون اسلامی

 

تربیت بدنی ۱

 

تربیت بدنی ۲

 

تاریخ اسلام

 

دروس اصلی :  

 

رودکی و منوچهری

 

فرخی و کسایی

 

رستم و سهراب

 

رستم و اسفندیار

 

سی قصیده ناصر خسرو

 

خاقانی

 

مسعود سعد سلمان

 

نظامی

 

مثنوی معنوی ۱

 

مثنوی معنوی ۲

 

منطق الطیر

 

حدیقه الحقیقه

 

بوستان سعدی

 

غزلیات و قصاید سعدی

 

حافظ ۱

 

حافظ ۲

 

صائب

 

تاریخ بیهقی

 

سیاست نامه و قابوسنامه

 

کشف الاسرار

 

کلیله و دمنه ۱

 

کلیله و دمنه ۲

 

گلستان سعدی

 

مرصادالعباد

 

قرائت عربی ۱

 

قرائت عربی ۲

 

قرائت عربی ۳

 

قرائت عربی ۴

 

قرائت عربی ۵

 

قواعد عربی ۱

 

قواعد عربی ۲

 

قواعد عربی ۳

 

قواعد عربی ۴

 

زبان تخصصی ۱

 

زبان تخصصی ۲

 

عروض و قافیه

 

ادبیات معاصر نظم

 

ادبیات معاصر نثر

 

متون تفسیری

 

آشنایی با علوم قرآنی

 

نقد ادبی

 

 

دروس تخصصی:

 

 

معانی و بیان ۱

 

معانی و بیان ۲

 

مبانی عرفان و تصوف

 

تاثیر قرآن و حدیث

 

تاریخ ادبیات۱

 

تاریخ ادبیات۲

 

تاریخ ادبیات۳

 

سبک شناسی  نظم

 

سبک شناسی  نثر

 

دروس اختیاری :

 

 

 

انقلاب اسلامی و زمینه های ادبی آن

 

آشنایی با علوم اسلامی

 

غزلیات شمس

 

روش تحقیق و مرجع شناسی ۲

 

انواع ادبی

 

 

 دانشجویان موظفند چهار واحد از دروس اختیاری را انتخاب نمایند .