اعضای هیات علمی گروه فلسفه​
 

دکتر علی اردشیر لاریجانی‌

 

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی‌

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : دانشیار​

larijani.ali@ut.ac.ir​

mrbeheshti@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر محمود خاتمی‌

 

دکتر موسی دیباج‌

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : دانشیار​

khatam@ut.ac.ir​

adibadj@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر محمدرضا ریخته گران

 

دکتر احمد رجبی‌

مرتبه علمی : دانشیار​

مرتبه علمی : استادیار​

rikhteg@ut.ac.ir​​

rajabi.ahmad@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر مصطفی زالی​

 

دکتر حسین مصباحیان‌

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استادیار​

m.zali@ut.ac.ir​

mesbahian@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر محمد تقی طباطبایی​

 

دکتر سید حمید طالب زاده

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استاد​

shahedt@ut.ac.ir​

talebzade@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر حسین غفاری​​

 

دکتر مهدی قوام صفری‌

مرتبه علمی : دانشیار​

مرتبه علمی : دانشیار​

hghafari@ut.ac.ir​​​

safary@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر سعیده کوکب

   

 

مرتبه علمی : استادیار​

 

skowkab@ut.ac.ir​