نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش باستان شناسی در جهان امروز

نقش باستان شناسی در جهان امروز


وبینار تخصصی " نقش باستان شناسی در جهان امروز"

۲۸/۰۷/۱۴۰۰

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران به مناسبت روز باستان‌شناسی برگزار می‌کند:


عنوان: نقش باستان شناسی در جهان امروز
سخنرانان:
دکتر حکمت اله ملاصالحی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
دکتر کامیار عبدی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد حسین زاده ساداتی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان
دبیر نشست: دکتر سعید امیرحاجلو استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
زمان: چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه سال هزار و چهارصد، ساعت ۱۹
پخش از صفحه اینستاگرام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

literature.ut@