اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

بابک سودمند، رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
شرح وظایف رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- نظارت بر امور فارغ التحصیلی
۲- اعلام اسامی دانشجویان مشروط
۳- تهیه آمار و گزارش‌های آموزشی
۴- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
۵- مدیریت مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده
۶- مدیریت برگزاری آزمون دکتری در دانشکده
۷- بررسی و ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان
۸- نظارت بر امور آزمون‌های جامع دوره دکتری
۹- اقدامات لازم در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
۱۰- انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان
۱۱- تهیه آمارها مطابق درخواست واحدهای آموزشی
۱۲- بررسی کارنامه دانشجویان قبل از دفاع نهایی
۱۳- مدیریت اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
۱۴- مدیریت امور برنامه ریزی آموزشی دروس دانشکده
۱۵- مدیریت اجرای آزمون‌های پایان ترم در دانشکده
۱۶- نظارت بر امور خدمات آموزشی به دانش آموختگان
۱۷- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۱۸- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۱۹- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۲۰- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۲۱- مدیریت برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال)
۲۲- همکاری با کمیته انضباطی و انجام مکاتبات مربوطه
۲۳- نظارت بر امور انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل
۲۴- نظارت بر امور جلسات دفاع پایان نامه و رساله دکتری
۲۵- بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم
۲۶- شرکت در جلسات مرتبط داخل دانشکده و خارج از دانشکده
۲۷- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی تعویضی)
۲۸- بررسی ومحاسبات در پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه
۲۹- مدیریت امور مرتبط با خدمات آموزشی بخش دانشجویان خارجی
۳۰- انجام امور مربوط به تغییر مشخصات دانشجو در سیستم آموزش
۳۱- تسویه حساب دانشجویان پس از دفاع پایان نامه وابطال کارت
۳۲- جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت تلفنی
۳۳- مدیریت امور مرتبط با خدمات آموزشی بخش دانشجویان کارشناسی
۳۴- جوابگویی وراهنمایی و مشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری
۳۵- محاسبات حق التدریس اساتید ثابت و مدعو در نیمسالهای تحصیلی
۳۶- همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان و انجام امور مربوط به آن
۳۷- نظارت بر امور ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل و نودانشجویان
۳۸- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی و اخراج آموزشی
۳۹- بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجویان جاری
۴۰- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی
۴۱- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
۴۲- مدیریت امور مرتبط با خدمات آموزشی بخش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۴۳- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان با دانشکده‌ها بر حسب مورد
۴۴- ارسال مدارک و ریزنمرات دانشجویان انتقال یافته به سایر دانشگاه‌ها
۴۵- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه و استادان
۴۶- درخواست ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
۴۷- تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضی اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص
۴۸- انجام امور محوله از طرف معاون آموزشی، سایر معاونین و ریاست دانشکده
۴۹- نظارت بر امور فرآیندهای ارائه خدمات در اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
۵۰- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه‌ها و استادان
۵۱- حضور در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تنظیم صورتجلسه مربوطه
۵۲- برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ارائه درس فارسی عمومی به کل دانشگاه
۵۳- مدیریت سایر امور خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۵۴- همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر و انجام امور دانشجویان مشمول قوانین مربوط
۵۵- تحویل لیستهای حضور و غیاب دانشجویان به استادان قبل و بعد از حذف و اضافه
۵۶- تهیه فهرست کلاسهای  درس هر نیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
۵۷- نامه نگاری برای اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو با اداره کل خدمات آموزشی
۵۸- انجام امور مربوط به تقاضای دانشکده‌ها جهت ایجاد شماره دروش جدید و کد استاد
۵۹- تهیه و ارسال گزارش‌های دوره‌ای تشکیل کلاس‌ها به معاونت آموزشی دانشکده و پردیس
۶۰- بررسی ریزنمرات دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشکده جهت تطبیق از سایر دانشگاه‌ها
۶۱- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
۶۲- دعوت از اساتید مدعو برای تدریس دروس عمومی (معارف، فارسی عمومی، تربیت بدنی، …)
۶۳- تدوین برنامه‌های هفتگی دروس نظری و عملی در نیمسالهای  تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۶۴- انجام امور مربوط به تقاضای انتقال و مهمان دائم به سایر دانشگاه‌ها خاتمه مهمانی‌ها
۶۵- مدیریت حسن انجام امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
۶۶- ثبت نام دانشجویان در مقطع دکتری، ارشد ناپیوسته و کارشناسی و امور آموزشی مربوط به آن
۶۷- انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز و دانشجویانی که به طور هم زمان در دو رشته تحصیل می‌کنند
۶۸- بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان انصرافی وترک تحصیل
۶۹- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۷۰- بررسی و انجام امور مربوط به تقاضای مرخصی تحصیلی و حذف ترم تحصیلی دانشجویان با توجه به ضوابط آموزشی
۷۱- بررسی و انجام امورمربوط به حذف درس یا دروس دانشجویان با اعلام نظر دانشکده، کمیته منتخب و ستاد شاهد
۷۲- تدوین برنامه آموزشی و تعریف  دروس عملی و تئوری در بر نامه هفتگی نیمسال‌های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۷۳- بررسی و اقدام برای دانشجویان جاری که خواهان دریافت ریزنمرات در حین تحصیل هستند با توجه به ظوابط آموزشی
۷۴- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه پیش‌دانشگاهی و جلوگیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۷۵- انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون بر اساس آیئن نامه استفاده از تسهیلات
۷۶- انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات تهیه دعوتنامه ها  و پی گیری  مشکلات اداری و آموزشی  در زمینه‌های مختلف تحصیلی
۷۷- بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت دروس انتخابی به دانشجو و ارسال رونوشت آن به خدمات آموزشی
۷۸- ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان به سایر دانشگاه‌ها پس از خاتمه مهمانی و اخذ مجوز از دانشگاه دیگر برای ادامه مهمانی آنها
۷۹- بررسی تقاضای مهمان و انتقال سایر دانشگاه‌ها به دانشکده دامپزشکی پس از اعمال نظر دانشکده‌ها و کمیسیون و انجام امور مربوط
۸۰- اقدامات لازم درخصوص  دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو
۸۱- انجام کلیه امور مربوط به تصمیمات اتخاد شده در کمیسیون، کمیته منتخب دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس نوع حکم صادر شده
۸۲- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلوگیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۸۳- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان دوره‌های شبانه بررسی شهریه‌ها –کارنامه های مالی آنها با توجه به شهریه‌های مصوب دانشگاه
۸۴- پیگیری ثبت نام دانشجویان غیرایرانی و انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان و خانواده آنها اهم از درخواست مجوز خروج و مراجعت، تمدید اقامت و پیگیری شهریه تحصیلی
۸۵- همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفت امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفورماتیک –اداره کل امور آموزش
 
آدرس:   دانشکده ادبیات و علوم انسانی - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر مدیریت
 
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۰۶-۶۶۴۹۵۳۷۹
 
 
حمید علیمردانی، کارشناس مسئول خدمات آموزشی دوره کارشناسی
 
شرح وظایف کارشناس مسئول خدمات آموزشی دوره کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- تشکیل پرونده دانشجویان
۲- ارائه گزارش ارزشیابی اساتید
۳- بررسی کارنامه و درج نمرات مهمان و تک درس
۴- اعمال تخفیف برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
۵- وارد نمودن دروس هر ترم در سیستم جامع گلستان
۶- ارسال نامه معافیت تحصیلی و پیگیری آن پلیس +۱۰
۷- ثبت تاییدیه های دیپلم و پیش دانشگاهی در سیستم جامع
۸- بررسی دانشجویان مشروطی و اخراجی و عدم ثبت نام شده‌ها
۹- تهیه مکاتبات ارسال نمرات مهمان به دانشگاه‌ها
۱۰- تهیه مکاتبات دریافت هزینه بورسیه از وزارت علوم
۱۱- تأیید و قفل نمرات و راهنمایی به اساتید در هنگام ثبت نمرات
۱۲- استرداد مبالغ برای دانشجویانی بستانکار از حسابداری دانشکده
۱۳- مکاتبه دانشجویان خارجی با مرکز معارف و استعلام نمره از آن مرکز
۱۴- صدور حکم اولیه اخراج به علت مشروطی بیش از حد نصاب و عدم ثبت نام
۱۵- تهیه مکاتبات دریافت مجوز سنوات برای دانشجویان کارشناسی
۱۶- تهیه مکاتبات تمدید اقامت و خروج و مراجعت دانشجویان خارجی
۱۷- مکاتبه با گروه و مرکز معارف و دانشکده زبان‌ها جهت ارائه دروس تکدرس
۱۸- کنترل ثبت نا واحدها در هر ترم و ارائه برگه انتخاب واحد به هر دانشجو
۱۹- تهیه مکاتبات صلاحیت عمومی برای پذیرفته شدگان بدون آزمون دردانشگاه
۲۰- تهیه مکاتبات تردد و ورود مهمانان دانشجویان دکتری و ارشد هنگام دفاع
۲۱- انجام تسویه مالی دانشجویان کارشناسی قبل ۹۳(( ترم ۱۱و۱۲))و بعد از ورودی ۹۳ ((ترم ۱۰))
۲۲- بایگانی پرونده‌های دانشجویان فارغ التحصیل و اسکن مدارک آنها درسیستم sdr دانشگاه تهران
۲۳- ارسال درخواست کارت دانشجویان از سیستم پیش خوان خدمت گلستان و ارسال به مرکز انفورماتیک
۲۴- ثبت اطلاعات استاد و ایجاد شماره اساتید در سیستم جامع و اضافه نمون سرترم اساتید در هرترم
۲۵- تهیه مکاتبات فعال نمودن کد دروس جدید در سیستم و درخواست فعال سازی از سیستم جامع
۲۶- مکاتبه با کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه جهت دانشجویان متقاضی انتقال / مهمان دائم / ترمی
۲۷- تهیه مکاتبات تأیید مقاطع قبلی دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده به دانشگاه‌های دیگر
۲۸- پذیرش الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی و ثبت نام الکترونیکی دانشجویان خارجی
۲۹- تهیه مکاتبات اعلام نظر شروع به تحصیل برای پذیرفته شدگان شرایط خاص از اداره کل مرکزی دانشگاه
۳۰- تهیه مکاتبات برای دانشجویانی که کارت المثنی خود را مفقود نموده‌اند وکسب مجوز از اداره کل مرکزی دانشگاه
۳۱- ارسال نامه به دانشگاه جهت باز نمودن پذیرش غیرحضوری برای پذیرفته شدگانی که با دلایل مستدل موفق به ثبت نام نشده‌اند.
۳۲- محاسبه هزینه‌های دلاری برای دانشجویان خارجی از ورودی ۹۱ و هزینه‌های ریالی تا سال ۹۰ با مطابقت نرخ ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۳۳- تهیه مکاتبات با گروه جهت تطبیق واحدهای دانشجویان انصرافی از دانشگاه‌های دولتی ((ترم تطبیقی)) و بررسی و اظهار نظر درباره نمرات مهمانی ((نمره ۱۲ تا ۱۳.۹۹))
۳۴- کنترل نهایی حذف و اخذ و حذف اضطراری دانشجویان در مقطع کارشناسی-ودانشجویانی که مشروط شده یا از کف واحد پایین‌تر اخذ نموده‌اند.و ثبت پایان ترمیم در سیستم جامع
۳۵- تهیه مکاتبات دریافت هزینه مالی استاتید داور داخلی و خارجی و گرفتن حکم جدید و شماره حساب از داوران خارجی و ارسال نامه به حسابداری جهت واریز مبلغ و پیگیری آن هنگام دفاع
۳۶- تهیه مکاتبات گرفتن استعلام از مرکز مشاوره دانشجویی برای دانشجویانی که مشکل خاصی دارند و همچنین جهت تأیید مدارک پزشکی و ثبت مرخصی تحصیلی یا حذف پزشکی یک سری از دروس در پایان ترم
 
آدرس:   دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر دانش آموختگان
 
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۹۴
 

 

حمید علیمردانی، کارشناس مسئول خدمات فارغ التحصیلی دانشجویان
 
شرح وظایف کارشناس مسئول خدمات فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات
و علوم انسانی
 
۱- اعمال تخفیف برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
۲- فارغ التحصیل نمودن دانشجویان و بررسی کارنامه آنها
۳- ثبت تاییدیه های دیپلم و پیش دانشگاهی در سیستم جامع
۴- تائید دانشنامه تحصیلی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی
۵- تائید گواهی موقت تحصیلی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی
۶- بررسی دانشجویان رتبه اول کارشناسی و اعلام به آموزش دانشگاه
۷- تهیه مکاتبات با گروه و مرکز معارف و دانشکده زبان‌ها جهت ارائه دروس تکدرس
۸- انجام تسویه مالی دانشجویان کارشناسی قبل ۹۳(( ترم ۱۱و۱۲))و بعد از ورودی ۹۳ ((ترم ۱۰))
۹- ارسال گزارش فارغ التحصیلی ((۱۱۸۰))، تسویه حساب از دانشکده جهت تائید به دانشگاه تهران.
۱۰- ارسال نامه به گروه جهت مشخص نمودن دروس باقیمانده دانشجویان مقطع کارشناسی جهت فارغ التحصیلی
۱۱- تهیه مکاتبات تغییر وضعیت در سیستم جامع جهت انجام اصلاحات در کارنامه تحصیلی دانشجویان قدیم
۱۲- ارسال سیستماتیک درخواست‌های انصرافی و محرومی و انتقالی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی به دانشگاه تهران
۱۳- تهیه مکاتبات برای دانشجویانی که کارت المثنی خود را مفقود نموده‌اند و کسب مجوز از اداره کل مرکزی دانشگاه
۱۴- تهیه مکاتبات با کمیته انضباطی دانشگاه برای دانشجویانی که نامه آن مرکز را دارند و کسب مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان از آن کمیته مذکور
۱۵- محاسبه هزینه‌های دلاری برای دانشجویان خارجی از ورودی ۹۱ و هزینه‌های ریالی تا سال ۹۰ با مطابقت نرخ ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۱۶- تهیه مکاتبات با گروه جهت تطبیق واحدهای دانشجویان انصرافی از دانشگاه‌های دولتی ((ترم تطبیقی)) و بررسی و اظهار نظر درباره نمرات مهمانی ((نمره ۱۲ تا ۱۳.۹۹))
۱۷- بارگزاری تمامی مدارک دانشجویانی که جهت انجام امور مختلف ((محروم از تحصیل - انصرافی- اخراجی - فارغ التحصیلی-انتقالی)) در هر ۳ مقطع تحصیلی در sdr دانشگاه تهران
۱۸- ارسال نامه نظام وظیفه دانشجویان مشمول فارغ التحصیلی - انصرافی- اخراجی - محروم در هر ۳ مقطع تحصیلی
 
آدرس:  دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر دانش آموختگان
شماره تماس:  ​۶۱۱۱۲۵۹۴

 

 

علی فرهمند، کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
شرح وظایف کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- جمع آوری اطلاعات آماری آموزش
۲- برگزاری و برنامه ریزی آزمون دکتری
۳- پاسخگویی به سوالات آموزشی دانشجویان
۴- همکاری در برگزاری آزمون‌های پایان ترم
۵- بررسی درخواست‌های حذف اضطراری در مقطع ارشد
۶- تایید نهایی جلسات دفاعیه پس از بررسی پرونده آموزشی
۷- تصمیم گیری و اعلام نظر در مورد مسائل آموزشی دانشجویان
۸- بررسی و تایید کاربرگ های شرکت در آزمون جامع مقطع دکتری
۹- نظارت و بررسی صورت جلسات دفاعیه پس از برگزاری جلسات دفاع
۱۰- پیگیری و بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
۱۱- نظارت و بررسی پرونده‌های آموزشی ارسالی به کمیسیون موارد خاص
۱۲- صدور گواهی رتبه برای دانشجویان متقاضی در مقاطع کارشناسی و ارشد
۱۳- تهیه مکاتبات با مرکز مشاوره برای بررسی سوابق دانشجویان جهت ادامه تحصیل
۱۴- بررسی پرونده‌های آموزشی دانشجویان متقاضی دفاع از پاین نامه و رساله
۱۵- پیگری از طریق گروه‌ها در خصوص بازنگری دروس رشته‌های تحصیلی دانشکده
۱۶- پیگیری و بررسی اولیه درخواستهای مهمانی مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
۱۷- پیگیری و مکاتبه در خصوص دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری
۱۸- تهیه مکاتبات تغییر وضعیت آموزشی در سیستم جامع جهت اصلاحات در کارنامه‌های تحصیلی
۱۹- بررسی پرونده‌های دانشجویان متقاضی تتطبیق واحدهای آموزشی در مقاطع ارشد و دکتری
۲۰- نظارت و تایید کلیه مکاتبات اداری و آموزشی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری قبل از امشا مدیریت
۲۱- بررسی و تایید درخواستهای تمدید سنوات ترم‌های تحصیلی دانشجویان ارشد و دکتر (سنوات مجاز با مجوز دانشکده)
۲۲- اداره و هدایت کلیه امور دانشجویان مقاطع ارشد و دکتر از پذیرش تا فراغت از تحصیل و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه‌های آموزشی
 
آدرس:  دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۵۴۹

 

مصطفی زارع، کارشناس اموربرنامه ریزی آموزشی و امتحانات دانشکده
 
شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی آموزشی و امتحانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- برنامه ریزی
    ۱-۱ -دروس اختصاصی
       ۱- اعلام بازه زمانی ارائه ی برنامه هفتگی دروس طی نامه‌ای به گروههای آموزشی 
      ۲- دریافت برنامه از گروه‌ها طبق تاریخ مقرر
      ۳- بررسی واحدهای پیشنهادی ارائه شده از طرف گروههای آموزشی با سرفصل
      ۴- ورود برنامه‌ی پیشنهادی گروه‌های آموزشی در مینوت
     ۵- اعلام اشکالات موجود اعم از واحدهای خارج از سرفصل، مسائل مربوط به  ساعت کلاس و درس اساتید و … به گروههای آموزشی
     ۶- دریافت برنامه نهایی
     ۷- رود اطلاعات مربوط به ارائه دروس در سیستم جامع گلستان توسط همکاران آموزش و واحد برنامه ریزی
     ۸- بررسی دقت ورود اطلاعات اعم از میزان ظرفیت کلاس‌ها، درست بودن ساعت و روز ارائه درس و زمان امتحان توسط واحدبرنامه ریزی
  ۱-۲- دروس عمومی
     ۱- اعلام نیاز به استاد واحدهای مورد نیاز در ترم مورد نظر به دانشکده‌های معارف، زبانهای خارجی، ادبیات فارسی و تربیت بدنی
     ۲- تهیه مکاتبات دریافت معرفی نامه اساتید از طرف دانشکده‌های مذکور به واحد برنامه ریزی
     ۳- بررسی صلاحیت تدریس اساتید معرفی شده
     ۴- تنظیم مکان و زمان تشکیل کلاس توسط واحد برنامه ریزی
     ۵- مشخص شدن زمان امتحان
۲- امتحانات
   ۱- جمع آوری اطلاعات تعداد دروس، تعداد دانشجویان در هر درس، روز امتحان،ساعت امتحان
   ۲- تعیین مکان امتحان
   ۳- اعلام زمان و مکان امتحانات به اساتید مربوطه
   ۴- تهیه مکاتبات درخواست همکاری به همکاران دانشکده و جمع آوری اطلاعات مربوط به ناظرین
   ۵- تعیین مراقبین و اعلام زمان و مکان امتحان به آنها
   ۶- تشکیل بانک سوالات و اعلام به گروه‌ها و اساتید جهت دریافت سوال‌های مطرح شده برای هر واحد درسی
   ۷- تکثیر سوالات به تعداد دانشجویان
   ۸- تهیه لیست حضور و غیاب امتحانات
   ۹- اعلام زمان و مکان امتحان بر روی کلیه بردها (گروه‌ها و برد عمومی) جهت اطلاع دانشجویان
  ۱۰- اعلام پر کردن فرم نظر سنجی به دانشجویان در سیستم جامع گلستان برای کلیه
  ۱۱- واحدهای ماخوذه ی ترم حاضر
  ۱۲- بررسی شرایط مکان امتحان
  ۱۳- نظارت بر امور اجرایی آزمون‌ها
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر برنامه ریزی
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۰۸
 

 

علی فرهمند، کارشناس مسئول استعدادهای درخشان
 
شرح وظایف کارشناس مسئول استعدادهای درخشان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- بررسی و تائید قراردادهای پژوهش یاری
۲- بررسی و بارگذاری نامه قراردادهای آموزش یاری
۳- بررسی و بارگذاری و تایید درخواست‌های راتبه
۴- بررسی درخواست‌های ورود بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد
۵- تعیین و معرفی فهرست دانشجویان حائز شرایط جهت شرکت در المپیاد دانشجویی
۶- بررسی اولیه مدارک دانشجویان متقاضی و ورود بدون آزمون استعداد درخشان در دوره دکتری
۷- بررسی اولیه مدارک دانشجویان متقاضی و ورود بدون آزمون بورس شهید احدی در دوره دکتری
۸- بررسی مدارک و درخواستهای دانشجویان متقاضی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
۹- پیش ترم کردن (دانشجویان ممتاز می‌توانند حداکثر ۷ واحد درسی از دروس عمومی و یا نظری را بدون حضور در کلاس بگذرانند)
 
آدرس:دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر استعدادهای درخشان
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۴۹