ردیف

نام و نام خانوادگی​

محل خدمت​

پست الکترونیک​
۱

ناصر آقاپور‌

امور عمومی

aghapour.naser@ut.ac.ir
۲

فیروزه احمدی​

امور عمومی

firoozehahmadi@ut.ac.ir
۳

راضیه اسحاقی​

دفتر دبیرخانه

r.eshaghi@ut.ac.ir
۴

مصطفی اسدی​

امور عمومی

mostafaasadi@ut.ac.ir
۵

پریوش اکبری​

 مؤسسه باستانشناسی

akbarimm@ut.ac.ir
۶

مهتاب الیاس زاده​

دفتر مشاور روابط بین الملل و معاونت پژوهشی

elyaszadehma@ut.ac.ir
۷

مریم امینی​

کتابخانه (ریئس)

maryamamini@ut.ac.ir
۸

لیلا انصاری

گروه  زبانشناسی-فرهنگ و زبانهای باستانی  
۹

امیرحسین بابالار​

 معاونت آموزشی -اداره آموزش

a.h.babalar@ut.ac.ir
۱۰

محرم باستانی​

امور اداری و کارگزینی

bastani1353@ut.ac.ir
۱۱

شهرزاد بحیرایی

معاونت پژوهشی (مدیریت وب سایت دانشکده)

bahiraei@ut.ac.ir
۱۲

فریدون بشیری

کتابخانه (مخزن ۱)

fbashiri28366@ut.ac.ir
۱۳

مه لقا پورکانی

امور عمومی

mahlaghzzz@ut.ac.ir
۱۴

لیلا جزء عبهری

 کتابخانه (تالار مجلات)

labhari@ut.ac.ir
۱۵

اعظم جنت

 کتابخانه (تالار پژوهش)

azamjannat@ut.ac.ir
۱۶

عباس چالاک

امور عمومی

a.chalak@ut.ac.ir
۱۷

منیژه چناری

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mchenari@ut.ac.ir
۱۸

مراد حسینخانی

معاونت اجرایی (کارپردازی)

morad.h@ut.ac.ir
۱۹

مهدی حمدی

امور عمومی

hamid@ut.ac.ir
۲۰

سکینه داوودی

دفتر دبیرخانه

sdavoodi@ut.ac.ir
۲۱

همایون رضوان قهفرخی

معاونت اجرایی-امور دانشجویی و فرهنگی

h_rezvan1337@ut.ac.ir
۲۲

مصطفی زارع

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mostafazare@ut.ac.ir
۲۳

محسن زنجانی

امور عمومی

aghzanjani@ut.ac.ir
۲۴

سهیلا سامیار

گروه باستانشناسی

 
۲۵

کمال سحاب اسدی ضمیر

معاونت پژوهشی

 
۲۶

مرضیه سعادت

گروه تاریخ

marzeihsaadat@ut.ac.ir
۲۷

علیرضا سعیدیان

امور عمومی

a.saeidyan@ut.ac.ir
۲۸

فرناز سلیمانزاده

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

soleimanzdh@ut.ac.ir
۲۹

بابک سودمند

معاونت آموزشی -اداره آموزش

babaksoudmand@ut.ac.ir
۳۰

حمیده شاکر عقدایی

معاونت آموزشی -کارشناس و دبیر کمیته منتخب

hamideaghda1@ut.ac.ir
۳۱

کبری شرفی

حسابداری

csharafi@ut.ac.ir
۳۲

محمد شهرابی فراهانی

انبار

shahrabi45@ut.ac.ir
۳۳

علی فرهمند

معاونت آموزشی -اداره آموزش

 
۳۴

زینب صالحی قریچه

دفتر امور شاهد و ایثارگر

zsalehi1353@ut.ac.ir
۳۵

علیرضا صفا

گروه  زبان و ادبیات عربی

alireza2152@ut.ac.ir
۳۶

دلبر عبادی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

ebaditaha@ut.ac.ir
۳۷

شهلا عظیمی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

azimish@ut.ac.ir
۳۸ نعمت اله علی محمدی

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

n.alimohammady@ut.ac.ir
۳۹ حمید علیمردانی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

alimardani31356@ut.ac.ir
۴۰

فرحناز فارسی پور

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

farsipoor@ut.ac.ir
۴۱

ناهید السادات فخار

دبیرخانه

n_fakhar@ut.ac.ir
۴۲

سوسن فدایی

دبیرخانه و حسابداری

s_fadayei@ut.ac.ir
۴۳

معصومه فنودی پور

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

massomeh_fonodi@ut.ac.ir
۴۴

مهدی قاسم زاده

امور عمومی

m_ghasemzade@ut.ac.ir
۴۵

مسعود قلی زاده

امور عمومی

ma.gholizadeh@ut.ac.ir
۴۶

لیندا قنواتی

گروه زبان و ادبیات فارسی 

linda_ghanavati@ut.ac.ir
۴۷

ستاره کسری

واحد رایانه‌

skasra@ut.ac.ir
۴۸

خوشروز کوهی

امور عمومی

kohi@ut.ac.ir
۴۹

مینا لشگری

کتابخانه (تالار مجلات)

 mlashgari51@ut.ac.ir
۵۰

رحیم لطاف

امور عمومی

letaf@ut.ac.ir
۵۱

جلال متقیان منظم

کتابخانه (تالار مجلات)

j.motagian@ut.ac.ir
۵۲

آذر مجرد ونیه

معاونت آموزشی -اداره آموزش

a.mojaradviand@ut.ac.ir
۵۳

نرجس مسرور

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

narjesmasroor@ut.ac.ir
۵۴

حسین مطلبی

کتابخانه (تالار مجلات)

hmotalebi@ut.ac.ir
۵۵

رامین منصوری مؤمنی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

raminmansori@ut.ac.ir
۵۶

اکرم موثق

گروه  فلسفه

akram.movassagh@ut.ac.ir
۵۷

سید علی اکبر موسوی نیک

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

mousavi_nik@ut.ac.ir
۵۸

اسلام مولازاده

امور عمومی

e.m.zade@ut.ac.ir
۵۹

حسین مهدی جو

امور عمومی

hmehdijoo@ut.ac.ir
۶۰

زهرا مهرجو

معاونت اجرایی - اداری و مالی

zmehrjoo@ut.ac.ir
۶۱

سید حسن میر احمدی

امور عمومی

mirahmadys@ut.ac.ir
۶۲

فرزانه نجفی

کتابخانه گروه باستانشناسی

farzanehnajafi@ut.ac.ir
۶۳

فائزه نقاشیان

 کتابخانه (تالار مجلات)

fnaghashian1356@ut.ac.ir
۶۴ مریم وفایی

حوزه ریاست (روابط عمومی) و دفتر معاونت اجرایی

a.vafaee@ut.ac.ir
۶۵

گراناز وکیلی طباطبایی

حسابداری

geranaz_vakili@ut.ac.ir
۶۶

محمد همایونی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

homayooni@ut.ac.ir
۶۷

یداله یزدانی

واحد سمعی و بصری

yyazdani@ut.ac.ir