نام و نام خانوادگی

محل خدمت

پست الکترونیک
ناصر آقاپور امور عمومی aghapour.naser@ut.ac.ir
فیروزه احمدی امور عمومی firoozehahmadi@ut.ac.ir

راضیه اسحاقی

 دفتر دبیرخانه

r.eshaghi@ut.ac.ir
مصطفی اسدی امور عمومی mostafaasadi@ut.ac.ir

پریوش اکبری

  موسسه باستانشناسی

akbarimm@ut.ac.ir
مهتاب الیاس زاده دفتر مشاور روابط بین الملل و معاونت پژوهشی elyaszadehma@ut.ac.ir

مریم امینی

 کتابخانه (تالار مجلات)

maryamamini@ut.ac.ir

امیرحسین بابالار

  امور اداری و کارگزینی

a.h.babalar@ut.ac.ir

محرم باستانی

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

bastani1353@ut.ac.ir

شهرزاد بحیرایی

معاونت پژوهشی(مدیریت وب سایت دانشکده)

bahiraei@ut.ac.ir

فریدون بشیری

 کتابخانه (مخزن 1)

fbashiri28366@ut.ac.ir
شهناز بیگدلی امور عمومی shahnazbigdeli@ut.ac.ir
مه لقا پورکانی امور عمومی mahlaghzzz@ut.ac.ir

لیلاجزء عبهری

 کتابخانه (تالار مجلات)

labhari@ut.ac.ir

غلامعلی جعفر بیگ

 کتابخانه (تالار مجلات)

gafarbaik@ut.ac.ir

اعظم جنت

 کتابخانه (تالار پژوهش)

azamjannat@ut.ac.ir

زهرا جهانبخش

حوزه ریاست (دفتر رییس دانشکده)

jahanbakhsh@ut.ac.ir
عباس چالاک امور عمومی a.chalak@ut.ac.ir

منیژه چناری

معاونت آموزشی -اداره آموزش دانشکده

mchenari@ut.ac.ir
مراد حسینخانی معاونت اجرایی (کارپردازی) morad.h@ut.ac.ir
مهدی حمدی امور عمومی hamid@ut.ac.ir
سکینه داوودی  دفتر دبیرخانه sdavoodi@ut.ac.ir

همایون رضوان قهفرخی

معاونت اجرایی-امور دانشجویی و فرهنگی

h_rezvan1337@ut.ac.ir

الهه روحی دل

معاونت پژوهشی-امور پژوهش

e.rohidel@ut.ac.ir
مصطفی زارع  معاونت آموزشی - اداره آموزش  mostafazare@ut.ac.ir
محسن زنجانی امور عمومی aghzanjani@ut.ac.ir
سهیلا سامیار  گروه باستانشناسی  
 کمال سحاب اسدی ضمیر معاونت پژوهشی  

مرضیه سعادت

گروه زبانشناسی همگانی

marzeihsaadat@ut.ac.ir
علیرضا سعیدیان امور عمومی a.saeidyan@ut.ac.ir

فرناز سلیمانزاده

معاونت پژوهشی - اداره پژوهش دانشکده

soleimanzdh@ut.ac.ir

بابک سودمند

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره آموزش 

babaksoudmand@ut.ac.ir
حمیده شاکر عقدایی  معاونت آموزشی -کارشناس و دبیر کمیته منتخب  hamideaghda1@ut.ac.ir

کبری شرفی

 حسابداری

csharafi@ut.ac.ir

محمد شهرابی فراهانی

انبار

shahrabi45@ut.ac.ir
علی فرهمند معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده  
زینب صالحی قریچه  دفتر امور شاهد و ایثارگر zsalehi1353@ut.ac.ir

علیرضا صفا

 گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

alireza2152@ut.ac.ir
دلبر عبادی

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

ebaditaha@ut.ac.ir
شهلا عظیمی  معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده azimish@ut.ac.ir

نعمت اله علی محمدی 

 معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

n.alimohammady@ut.ac.ir

حمید علیمردانی 

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

alimardani31356@ut.ac.ir
فرحناز فارسی پور

معاونت پژوهشی

farsipoor@ut.ac.ir
ناهید السادات فخار

دبیرخانه

n_fakhar@ut.ac.ir
سوسن فدایی  دبیرخانه و حسابداری s_fadayei@ut.ac.ir
معصومه فنودی پور معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی massomeh_fonodi@ut.ac.ir
مهدی قاسم زاده امور عمومی m_ghasemzade@ut.ac.ir
مسعود قلی زاده امور عمومی ma.gholizadeh@ut.ac.ir
لیندا قنواتی  گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی linda_ghanavati@ut.ac.ir
اعظم کاظمی کلیشمی

دفتر فصلنامه های علمی-پژوهشی دانشکده

a.z.kazemi@ut.ac.ir
ستاره کسری  سایت رایانه ای دانشکده  skasra@ut.ac.ir
خوشروز کوهی امور عمومی kohi@ut.ac.ir
مینا لشگری  کتابخانه (تالار مجلات) mlashgari51@ut.ac.ir

   

رحیم لطاف امور عمومی letaf@ut.ac.ir
جلال متقیان منظم  کتابخانه (تالار مجلات) j.motagian@ut.ac.ir

آذر مجرد ونیه

معاونت آموزشی-اداره آموزش دانشکده

a.mojaradviand@ut.ac.ir
نرجس مسرور معاونت اجرایی - امور دانشجویی و فرهنگی narjesmasroor@ut.ac.ir

حسین مطلبی

 کتابخانه (تالار مجلات)

hmotalebi@ut.ac.ir
رامین منصوری مومنی   کتابخانه (تالار قرائت) raminmansori@ut.ac.ir
اکرم موثق  گروه آموزشی فلسفه akram.movassagh@ut.ac.ir

فرشته موسوی

 گروه  آموزشی زبان و ادبیات فارسی

fereshte_mosavi@ut.ac.ir

سید علی اکبر موسوی نیک

معاونت اجرایی - امور دانشجویی و فرهنگی

mousavi_nik@ut.ac.ir

اسلام مولازاده

امور عمومی e.m.zade@ut.ac.ir
حسین مهدی جو امور عمومی hmehdijoo@ut.ac.ir
زهرا مهرجو  معاونت اجرایی - اداری و مالی zmehrjoo@ut.ac.ir

سید حسن میر احمدی

امور عمومی

mirahmadys@ut.ac.ir

فرزانه نجفی

کتابخانه گروه باستانشناسی

farzanehnajafi@ut.ac.ir

فائزه نقاشیان

 کتابخانه (تالار مجلات)

fnaghashian1356@ut.ac.ir
مریم وفایی حوزه ریاست (روابط عمومی) و دفتر معاونت اجرایی a.vafaee@ut.ac.ir

گراناز وکیلی طباطبایی

 حسابداری

geranaz_vakili@ut.ac.ir

محمد همایونی

 سایت رایانه ای دانشکده

homayooni@ut.ac.ir
یداله یزدانی واحد سمعی و بصری yyazdani@ut.ac.ir