نام و نام خانوادگی​

محل خدمت​

پست الکترونیک​
ناصر آقاپور‌ امور عمومی aghapour.naser@ut.ac.ir
فیروزه احمدی​ امور عمومی firoozehahmadi@ut.ac.ir

راضیه اسحاقی​

دفتر دبیرخانه

r.eshaghi@ut.ac.ir
مصطفی اسدی​ امور عمومی mostafaasadi@ut.ac.ir

پریوش اکبری​

 مؤسسه باستانشناسی

akbarimm@ut.ac.ir
مهتاب الیاس زاده​ دفتر مشاور روابط بین الملل و معاونت پژوهشی elyaszadehma@ut.ac.ir

مریم امینی​

 کتابخانه (تالار مجلات)

maryamamini@ut.ac.ir

امیرحسین بابالار​

 امور اداری و کارگزینی

a.h.babalar@ut.ac.ir

محرم باستانی​

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

bastani1353@ut.ac.ir

شهرزاد بحیرایی

معاونت پژوهشی (مدیریت وب سایت دانشکده)

bahiraei@ut.ac.ir

فریدون بشیری

کتابخانه (مخزن ۱)

fbashiri28366@ut.ac.ir
مه لقا پورکانی امور عمومی mahlaghzzz@ut.ac.ir

لیلاجزء عبهری

 کتابخانه (تالار مجلات)

labhari@ut.ac.ir

غلامعلی جعفر بیگ

 کتابخانه (تالار مجلات)

gafarbaik@ut.ac.ir

اعظم جنت

 کتابخانه (تالار پژوهش)

azamjannat@ut.ac.ir
عباس چالاک امور عمومی a.chalak@ut.ac.ir

منیژه چناری

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mchenari@ut.ac.ir
مراد حسینخانی معاونت اجرایی (کارپردازی) morad.h@ut.ac.ir
مهدی حمدی امور عمومی
hamid@ut.ac.ir
سکینه داوودی دفتر دبیرخانه sdavoodi@ut.ac.ir

همایون رضوان قهفرخی

معاونت اجرایی-امور دانشجویی و فرهنگی

h_rezvan1337@ut.ac.ir

الهه روحی دل

معاونت پژوهشی-امور پژوهش

e.rohidel@ut.ac.ir
مصطفی زارع  معاونت آموزشی -اداره آموزش mostafazare@ut.ac.ir
محسن زنجانی امور عمومی aghzanjani@ut.ac.ir
سهیلا سامیار گروه باستانشناسی  
کمال سحاب اسدی ضمیر معاونت پژوهشی  

مرضیه سعادت

گروه زبانشناسی همگانی

marzeihsaadat@ut.ac.ir
علیرضا سعیدیان امور عمومی a.saeidyan@ut.ac.ir

فرناز سلیمانزاده

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

soleimanzdh@ut.ac.irr

بابک سودمند

معاونت آموزشی -اداره آموزش

babaksoudmand@ut.ac.ir
حمیده شاکر عقدایی معاونت آموزشی -کارشناس و دبیر کمیته منتخب hamideaghda1@ut.ac.ir

کبری شرفی

حسابداری

csharafi@ut.ac.ir

محمد شهرابی فراهانی

انبار

shahrabi45@ut.ac.ir
علی فرهمند  معاونت آموزشی -اداره آموزش  
زینب صالحی قریچه دفتر امور شاهد و ایثارگر zsalehi1353@ut.ac.ir

علیرضا صفا

 گروه  زبان و ادبیات عربی

alireza2152@ut.ac.ir
دلبر عبادی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

ebaditaha@ut.ac.ir
شهلا عظیمی   معاونت آموزشی -اداره آموزش azimish@ut.ac.ir

نعمت اله علی محمدی

 معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

n.alimohammady@ut.ac.ir

حمید علیمردانی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

alimardani31356@ut.ac.ir
فرحناز فارسی پور

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

farsipoor@ut.ac.ir
ناهید السادات فخار

دبیرخانه

n_fakhar@ut.ac.ir
سوسن فدایی دبیرخانه و حسابداری s_fadayei@ut.ac.ir
معصومه فنودی پور معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی massomeh_fonodi@ut.ac.ir
مهدی قاسم زاده امور عمومی m_ghasemzade@ut.ac.ir
مسعود قلی زاده امور عمومی ma.gholizadeh@ut.ac.ir
لیندا قنواتی گروه زبان و ادبیات فارسی  linda_ghanavati@ut.ac.ir
ستاره کسری سایت رایانه‌ skasra@ut.ac.ir
خوشروز کوهی امور عمومی kohi@ut.ac.ir
مینا لشگری  کتابخانه (تالار مجلات)  mlashgari51@ut.ac.ir
رحیم لطاف امور عمومی  letaf@ut.ac.ir
جلال متقیان منظم   کتابخانه (تالار مجلات) j.motagian@ut.ac.ir

آذر مجرد ونیه

معاونت آموزشی -اداره آموزش

a.mojaradviand@ut.ac.ir
نرجس مسرور معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی  narjesmasroor@ut.ac.ir

حسین مطلبی

کتابخانه (تالار مجلات)

hmotalebi@ut.ac.ir
رامین منصوری مؤمنی معاونت آموزشی -اداره آموزش raminmansori@ut.ac.ir
اکرم موثق گروه  فلسفه akram.movassagh@ut.ac.ir

فرشته موسوی

 معاونت آموزشی -اداره آموزش

fereshte_mosavi@ut.ac.ir

سید علی اکبر موسوی نیک

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

mousavi_nik@ut.ac.ir

اسلام مولازاده

امور عمومی e.m.zade@ut.ac.ir
حسین مهدی جو امور عمومی hmehdijoo@ut.ac.ir
زهرا مهرجو  معاونت اجرایی - اداری و مالی zmehrjoo@ut.ac.ir

سید حسن میر احمدی

امور عمومی

mirahmadys@ut.ac.ir

فرزانه نجفی

کتابخانه گروه باستانشناسی

farzanehnajafi@ut.ac.ir

فائزه نقاشیان

 کتابخانه (تالار مجلات)

fnaghashian1356@ut.ac.ir
مریم وفایی حوزه ریاست (روابط عمومی) و دفتر معاونت اجرایی  a.vafaee@ut.ac.ir

گراناز وکیلی طباطبایی

حسابداری

geranaz_vakili@ut.ac.ir

محمد همایونی

 سایت رایانه‌

homayooni@ut.ac.ir
یداله یزدانی واحد سمعی و بصری yyazdani@ut.ac.ir