ردیف

نام و نام خانوادگی​

محل خدمت​

پست الکترونیک​
۱

ناصر آقاپور‌

امور عمومی

aghapour.naser@ut.ac.ir
۲

فیروزه احمدی​

امور عمومی

firoozehahmadi@ut.ac.ir
۳

راضیه اسحاقی​

دفتر دبیرخانه

r.eshaghi@ut.ac.ir
۴

مصطفی اسدی​

امور عمومی

mostafaasadi@ut.ac.ir
۵

پریوش اکبری​

 مؤسسه باستانشناسی

akbarimm@ut.ac.ir
۶

مهتاب الیاس زاده​

دفتر مشاور روابط بین الملل و معاونت پژوهشی

elyaszadehma@ut.ac.ir
۷

مریم امینی​

کتابخانه (ریئس)

maryamamini@ut.ac.ir
۸

امیرحسین بابالار​

 امور اداری و کارگزینی

a.h.babalar@ut.ac.ir
۹

محرم باستانی​

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

bastani1353@ut.ac.ir
۱۰

شهرزاد بحیرایی

معاونت پژوهشی (مدیریت وب سایت دانشکده)

bahiraei@ut.ac.ir
۱۱

فریدون بشیری

کتابخانه (مخزن ۱)

fbashiri28366@ut.ac.ir
۱۲

مه لقا پورکانی

امور عمومی

mahlaghzzz@ut.ac.ir
۱۳

لیلا جزء عبهری

 کتابخانه (تالار مجلات)

labhari@ut.ac.ir
۱۴

اعظم جنت

 کتابخانه (تالار پژوهش)

azamjannat@ut.ac.ir
۱۵

عباس چالاک

امور عمومی

a.chalak@ut.ac.ir
۱۶

منیژه چناری

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mchenari@ut.ac.ir
۱۷

مراد حسینخانی

معاونت اجرایی (کارپردازی)

morad.h@ut.ac.ir
۱۸

مهدی حمدی

امور عمومی

hamid@ut.ac.ir
۱۹

سکینه داوودی

دفتر دبیرخانه

sdavoodi@ut.ac.ir
۲۰

همایون رضوان قهفرخی

معاونت اجرایی-امور دانشجویی و فرهنگی

h_rezvan1337@ut.ac.ir
۲۱

مصطفی زارع

معاونت آموزشی -اداره آموزش

mostafazare@ut.ac.ir
۲۲

محسن زنجانی

امور عمومی

aghzanjani@ut.ac.ir
۲۳

سهیلا سامیار

گروه باستانشناسی

 
۲۴

کمال سحاب اسدی ضمیر

معاونت پژوهشی

 
۲۵

مرضیه سعادت

گروه زبانشناسی همگانی

marzeihsaadat@ut.ac.ir
۲۶

علیرضا سعیدیان

امور عمومی

a.saeidyan@ut.ac.ir
۲۷

فرناز سلیمانزاده

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

soleimanzdh@ut.ac.ir
۲۸

بابک سودمند

معاونت آموزشی -اداره آموزش

babaksoudmand@ut.ac.ir
۲۹

حمیده شاکر عقدایی

معاونت آموزشی -کارشناس و دبیر کمیته منتخب

hamideaghda1@ut.ac.ir
۳۰

کبری شرفی

حسابداری

csharafi@ut.ac.ir
۳۱

محمد شهرابی فراهانی

انبار

shahrabi45@ut.ac.ir
۳۲

علی فرهمند

معاونت آموزشی -اداره آموزش

 
۳۳

زینب صالحی قریچه

دفتر امور شاهد و ایثارگر

zsalehi1353@ut.ac.ir
۳۴

علیرضا صفا

گروه  زبان و ادبیات عربی

alireza2152@ut.ac.ir
۳۵

دلبر عبادی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

ebaditaha@ut.ac.ir
۳۶

شهلا عظیمی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

azimish@ut.ac.ir
۳۷ نعمت اله علی محمدی

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

n.alimohammady@ut.ac.ir
۳۸ حمید علیمردانی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

alimardani31356@ut.ac.ir
۳۹

فرحناز فارسی پور

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

farsipoor@ut.ac.ir
۴۰

ناهید السادات فخار

دبیرخانه

n_fakhar@ut.ac.ir
۴۱

سوسن فدایی

دبیرخانه و حسابداری

s_fadayei@ut.ac.ir
۴۲

معصومه فنودی پور

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

massomeh_fonodi@ut.ac.ir
۴۳

مهدی قاسم زاده

امور عمومی

m_ghasemzade@ut.ac.ir
۴۴

مسعود قلی زاده

امور عمومی

ma.gholizadeh@ut.ac.ir
۴۵

لیندا قنواتی

گروه زبان و ادبیات فارسی 

linda_ghanavati@ut.ac.ir
۴۶

ستاره کسری

سایت رایانه‌

skasra@ut.ac.ir
۴۷

خوشروز کوهی

امور عمومی

kohi@ut.ac.ir
۴۸

مینا لشگری

کتابخانه (تالار مجلات)

 mlashgari51@ut.ac.ir
۴۹

رحیم لطاف

امور عمومی

letaf@ut.ac.ir
۵۰

جلال متقیان منظم

کتابخانه (تالار مجلات)

j.motagian@ut.ac.ir
۵۱

آذر مجرد ونیه

معاونت آموزشی -اداره آموزش

a.mojaradviand@ut.ac.ir
۵۲

نرجس مسرور

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

narjesmasroor@ut.ac.ir
۵۳

حسین مطلبی

کتابخانه (تالار مجلات)

hmotalebi@ut.ac.ir
۵۴

رامین منصوری مؤمنی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

raminmansori@ut.ac.ir
۵۵

اکرم موثق

گروه  فلسفه

akram.movassagh@ut.ac.ir
۵۶

فرشته موسوی

معاونت آموزشی -اداره آموزش

fereshte_mosavi@ut.ac.ir
۵۷

سید علی اکبر موسوی نیک

معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی

mousavi_nik@ut.ac.ir
۵۸

اسلام مولازاده

امور عمومی

e.m.zade@ut.ac.ir
۵۹

حسین مهدی جو

امور عمومی

hmehdijoo@ut.ac.ir
۶۰

زهرا مهرجو

معاونت اجرایی - اداری و مالی

zmehrjoo@ut.ac.ir
۶۱

سید حسن میر احمدی

امور عمومی

mirahmadys@ut.ac.ir
۶۲

فرزانه نجفی

کتابخانه گروه باستانشناسی

farzanehnajafi@ut.ac.ir
۶۳

فائزه نقاشیان

 کتابخانه (تالار مجلات)

fnaghashian1356@ut.ac.ir
۶۴ مریم وفایی

حوزه ریاست (روابط عمومی) و دفتر معاونت اجرایی

a.vafaee@ut.ac.ir
۶۵

گراناز وکیلی طباطبایی

حسابداری

geranaz_vakili@ut.ac.ir
۶۶

محمد همایونی

سایت رایانه‌

homayooni@ut.ac.ir
۶۷

یداله یزدانی

واحد سمعی و بصری

yyazdani@ut.ac.ir