روسای پیشین دانشکده

 

دکتر عیسی صدیق اعلم از سال 1311 تا سال 1319

دکتر ولی الله نصر از سال 1319 تا سال 1321

دکتر علی اکبر سیاسی از سال 1321 تا سال 1342

دکتر ذبیح اله صفا از سال 1342 تا سال 1347

دکتر سید حسین نصر از سال 1347 تا سال 1351

دکتر ابوالحسن جلیلی از سال 1351 تا سال 1352

دکتر محمد حسن گنجی از سال 1353 تا سال 1354

دکتر عزت اله نگهبان از سال 1354 تا سال 1357

دکتر عبدالحسن امشه ای از سال 1357 تا سال 1358

دکتر رضا داوری اردکانی از سال 1358 تا سال 1360

دکتر علی شیخ الاسلامی از سال 1360 تا سال 1364

دکتر جلال الدین مجتبوی از سال 1364 تا سال 1372

دکتر فیروز حریرچی  از سال  1372 تا سال 1373                        

دکتر علی شیخ الاسلامی از سال 1373  تا شهریورماه سال 1382      

دکتر علی افخمی از مهرماه 1382 تا مردادماه 1385

دکتر علی شیخ الاسلامی از شهریور سال 1385 تا مرداد 1387

دکتر منوچهر اکبری از شهریورماه سال 1387 تا    مرداد   1389

دکتر غلامحسین کریمی دوستان از شهریور ماه 1389 تا  شهریور 1395

دکتر حسن امین مقدسی از شهریور 1395 تا 1396

دکتر حسن حضرتی از 1396 تا 1397

دکتر غلامحسین کریمی دوستان از اردیبهشت 97 تاکنون